Tradycyjna ziołowa medycyna chińska w leczeniu otępienia naczyniopochodnego

Wprowadzenie

Otępienie naczyniopochodne to powszechna forma demencji wynikająca z problemów z ukrwieniem mózgu. Niektórzy (choć nie wszyscy) pacjenci cierpiący na ten rodzaj otępienia przebyli wcześniej w swoim życiu udar mózgu. W medycynie zachodniej nie ma leków zarejestrowanych w leczeniu otępienia naczyniopochodnego. Tradycyjne chińskie leki ziołowe często stosuje się w Chinach w leczeniu tego schorzenia.

Pytanie badawcze

Chcieliśmy sprawdzić, czy którekolwiek z tradycyjnych chińskich leków ziołowych są skuteczne w leczeniu otępienia naczyniopochodnego i czy ich stosowanie wiązało się z wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Chcieliśmy również zidentyfikować obiecujące leki z tej grupy do ewentualnych dalszych badań.

Jakich danych szukaliśmy

Szukaliśmy badań z randomizacją (RCTs), w których badano użycie jakichkolwiek tradycyjnych chińskich leków ziołowych, zawartych albo w Farmakopei Chińskiej (CP), albo umieszczonych na Chińskiej Narodowej Liście Leków Podstawowych (NEDL), przeznaczonych do leczenia otępienia naczyniopochodnego. W badaniach tych uczestnicy mieli być losowo przydzielani do grupy otrzymującej tradycyjne chińskie leki ziołowe lub do grupy porównawczej (kontrolnej), która nie otrzymywała tych leków, ale mogła otrzymywać placebo (substancję obojętną), lek stosowany w zachodniej medycynie lub standardowe leczenie zmniejszające ryzyko udaru mózgu.

Jakie dane znaleźliśmy

Do przeglądu włączyliśmy 47 badań o łącznej liczbie 3581 uczestników, stosujących 18 różnych tradycyjnych chińskich leków ziołowych. Wszystkie badania przeprowadzono w Chinach kontynentalnych pomiędzy 1997 a 2013 rokiem; liczba uczestników wahała się od 26 do 240, a średni czas trwania badania wynosił 12 tygodni. Napotkano znaczne problemy dotyczące metodologii wielu badań, szczególnie w sposobie przydziału uczestników do grup, pomiaru punktów końcowych oraz tego, z jaką dokładnością monitorowano działania niepożądane. Z tych oraz innych powodów oceniliśmy ogólną jakość danych naukowych jako zmienną, wahającą się od umiarkowanej do bardzo niskiej. W związku z tym musimy być ostrożni, a często bardzo ostrożni, w ocenie wiarygodności otrzymanych wyników.

Pomimo tych zastrzeżeń zidentyfikowaliśmy 7 tradycyjnych chińskich leków ziołowych, z których każdy wykazywał potencjalnie duże korzyści w badaniach porównujących stosowanie tych środków z brakiem leczenia lub z leczeniem środkami używanymi w zachodniej medycynie. Stosowanie trzech z nich – Nao XinTong, NaoMaiTai i TongXinLuo – dostarczyło najsilniejszych danych = naukowych uzasadniających dalsze badania. Odkryliśmy, że ryzyko działań niepożądanych było co najmniej o 5% większe u pacjentów stosujących NaoMaiTai i TongXinLuo, w porównaniu z grupą kontrolną, jednak jakość tych danych naukowych była niska.

Wnioski

Uważamy, że dalsze badania dotyczące stosowania wybranych tradycyjnych chińskich leków ziołowych w leczeniu otępienia naczyniopochodnego jest uzasadnione, jednak ważne jest, by jakość przeprowadzania tych badań i ich raportowanie było udoskonalone poprzez stosowanie się do najwyższych standardów dobrej praktyki w badaniach naukowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maciej Polak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information