Suplementacja cynku w celu poprawy stanu zdrowia i zwiększenia przeżywalności u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia

Pytanie badawcze: czy suplementacja cynku zmniejsza umieralność, zachorowalność oraz czy zwiększa tempo wzrastania u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia?

Wprowadzenie: problem z niedoborem cynku jest powszechny na całym świecie. Utrzymanie odpowiedniego poziomu cynku w organizmie przyczynia się do zmniejszenia liczby zgonów i zachorowań oraz do zwiększenia tempa wzrastania we wszystkich populacjach, szczególnie w krajach rozwijających się. Suplementacja cynku u starszych dzieci wykazała pewne pozytywne efekty.

Charakterystyka badania: poszukiwaliśmy badań przeprowadzonych do stycznia 2020 roku, w których zdrowe niemowlęta poniżej 6. miesiąca życia poddano co najmniej sześciomiesięcznej suplementacji cynku. Włączyliśmy 8 badań, w których suplementację cynku porównano z placebo, suplementację cynku i ryboflawiny porównano z przyjmowaniem samej ryboflawiny oraz suplementację cynku, ryboflawiny i witamin z grupy B porównano z przyjmowaniem ryboflawiny i witamin z grupy B.

Główne wyniki i pewność oszacowania danych naukowych: suplementacja cynku nie wpływała na zmniejszenie liczby zgonów lub zachorowań u dzieci poniżej 12. miesiąca życia. Wyniki trzech badań o umiarkowanej do dobrej pewności oszacowania danych naukowych wskazują na zwiększenie masy ciała w stosunku do wieku oraz masy ciała w stosunku do wzrostu (wyrażone za pomocą wskaźnika z-score) po zakończeniu sześciomiesięcznej suplementacji cynku, w porównaniu z placebo. Tylko jedno z przeprowadzonych badań pozwoliło na analizę suplementacji cynku i ryboflawiny, w porównaniu z przyjmowaniem samej ryboflawiny, a uzyskane wyniki wskazały na zmniejszenie przyrostu masy ciała po 24 miesiącach i zwiększenie zahamowania wzrostu po 21 miesiącach.

Wniosek: biorąc pod uwagę wspomniane wyniki, nie można jednoznacznie zalecić lekarzom, aby przepisywali suplementy zawierające cynk dzieciom poniżej 6. miesiąca życia. Zachęcamy do przeprowadzania badań, które dostarczą danych na temat suplementacji cynku, jak również innych mikroelementów w tej grupie wiekowej i umożliwią oszacowanie możliwych następstw takiej suplementacji - takich jak zgon, choroby, skutki uboczne czy zahamowanie wzrostu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Julia Piorun Redakcja: Natalia Paw, Karolina Moćko

Tools
Information