Stosowanie heparyny w zapobieganiu zakrzepicy tętniczej u dzieci wymagających cewnikowania serca

Wprowadzenie

Dzieci z wadami serca od urodzenia (czyli wrodzoną chorobą serca) często przechodzą określony rodzaj inwazyjnego zabiegu nazywanego cewnikowaniem serca, aby pomóc w zdiagnozowaniu lub skorygowaniu ich stanu. Zabieg ten polega na wprowadzeniu elastycznej plastikowej rurki (cewnika) do naczyń krwionośnych pacjenta i poprowadzeniu jej do serca, gdzie wstrzykuje się barwnik przed wykonaniem zdjęć serca. U dzieci poddawanych tego typu zabiegom mogą wystąpić niepożądane powikłania w tętnicach, do których wprowadza się cewnik. Szacuje się, że u około 1 na 5 do 10 pacjentów powstają zakrzepy krwi tętniczej (tj. zakrzepica), które wymagają dodatkowego leczenia, aby zapobiec dalszemu powiększaniu się tych zakrzepów.

Heparynę - lek znany jako „rozcieńczalnik krwi” (czyli lek przeciwzakrzepowy), który stosuje się w praktyce klinicznej od 1935 roku - podaje się w celu zmniejszenia liczby zakrzepów krwi tętniczej podczas cewnikowania serca. Jednak istnieje potrzeba ustalenia najlepszej dawki heparyny, jaką należy stosować u dzieci podczas tego badania.

Główne wyniki

Przegląd ten objął 2 niewielkie badania z randomizacją, w których wzięło udział łącznie 492 uczestników (dane aktualne do 15 października 2019 roku). W obu badaniach znaleziono nieprecyzyjne dowody na to, że ryzyko powstania zakrzepów tętniczych jest podobne zarówno w grupie leczonych za pomocą małej, jak i dużej dawki heparyny. Tylko w jednym badaniu odnotowano występowanie krwawienia i zakrzepów w żyłach, jednak częstość ich występowania również nie różniła się między badanymi grupami. W żadnym z badań nie raportowano innych niż krwawienie skutków ubocznych stosowania heparyny.

Jakość danych naukowych

Pewność oszacowania danych naukowych dostarczonych przez te badania jest umiarkowana. Obniżyliśmy ją z wysokiej do umiarkowanej ze względu na niewielką skalę i liczbę badań oraz obawy dotyczące zastosowanych metod (ryzyko błędu systematycznego). Potrzebne są dalsze, większe badania w celu określenia efektów stosowania różnych dawek heparyny.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Edyta Ryczek Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information