Zmiana spożycia soli wśród dorosłych z przewlekłą chorobą nerek

Czego dotyczy problem?

Osoby z przewlekłą chorobą nerek (PChN) mają zmniejszoną czynność nerek, która utrzymuje się w czasie. Ludzie z przewlekłą chorobą nerek (PChN) są narażeni na zwiększone ryzyko chorób serca i pogorszenia czynności nerek, które mogą prowadzić do potrzeby dializy lub przeszczepienia nerki. Spożywanie dużych ilości soli jest związane zarówno z czynnikami ryzyka chorób serca, jak i pogorszeniem czynności nerek, w tym także nadciśnienia, nadmiaru białka w moczu oraz nadmiaru płynu w organizmie. Z tego względu mniejsze spożywanie soli może pomóc w zmniejszaniu ryzyka chorób serca i ochronie czynności nerek. Naszym celem było sprawdzenie, czy ograniczenie spożycia soli w diecie jest korzystne dla osób z przewlekłą chorobą nerek.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań opublikowanych do października 2020 r., w których analizowano wpływ ograniczenia soli w diecie osób z PChN.

Co ustaliliśmy?

Znaleźliśmy 21 badań z udziałem 1197 dorosłych z PChN, w tym 725 uczestników znalazło się w grupie z dietą o niskej zawartości soli i 725 w grupie z dietą o wysokiej zawartości soli. Badania obejmowały osoby w początkowym stadium PChN (779 osób w 12 badaniach), osoby dializowane (363 osób w siedmiu badaniach), lub osoby po przeszczepieniu nerki (55 osób w dwóch badaniach). Średni czas trwania badań wynosił siedem tygodni i wahał się od jednego do 36 tygodni. Nie znaleźliśmy żadnych badań, które oceniałyby wpływ na częstość zgonów, choroby serca, konieczność rozpoczęcia dializy lub przeprowadzenia przeszczepu nerki. Natomiast odnaleźliśmy badania, które oceniały czynniki ryzyka dla tych wyników.

Stwierdziliśmy, że zmniejszenie spożycia soli u osób z PChN zmniejsza ciśnienie krwi i poziom białka w moczu. Zmniejszenie spożycia soli może zmniejszyć objętość płynu zewnątrzkomórkowego we wcześniejszych stadiach PChN. Jakość danych naukowych odnoszących się do wpływu na masę ciała i zmniejszenie liczby przyjmowanych leków przeciwnadciśnieniowych jest bardzo niepewna. Wpływ na czynność nerek był zróżnicowany. Zmniejszenie spożycia soli może nasilać zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem krwi.

Wnioski

Stwierdziliśmy, że ograniczenie spożycia soli w krótkim okresie zmniejszyło czynniki ryzyka chorób serca i pogorszenia czynności nerek u osób z PChN. Nie mogliśmy znaleźć danych naukowych o długofalowych skutkach zmniejszenia spożycia soli, co oznaczało, że nie byliśmy w stanie określić bezpośredniego wpływu spożycia soli na zgon, choroby serca, potrzebę dializy lub przeszczepu nerki. Potrzebujemy więcej wysokiej jakości badań w tych obszarach.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information