Użycie wiatraków elektrycznych w celu zmniejszenia niepożądanych efektów zdrowotnych w trakcie fal upałów

Fale upałów stają się coraz częstsze, a ich skutki mogą być katastrofalne. Przykładowo, do 30 000 osób mogło umrzeć w wyniku fali upałów, która wystąpiła w Europie w sierpniu 2003 roku. Jednym ze sposobów na złagodzenie wpływu upału jest użycie wiatraka elektrycznego, jednakże niejasne jest, czy metoda ta przynosi więcej pożytku czy szkody. Wiatrak może powodować zwiększenie utraty ciepła, jeżeli temperatura wynosi poniżej 35°C oraz gdy nie jest on bezpośrednio skierowany na osobę, jednakże przy temperaturze powyżej 35 °C może przyczynić się do zwiększenia gorąca. Nadmierne pocenie się może też prowadzić do odwodnienia oraz innych problemów zdrowotnych. Znajomość potencjalnych korzyści i działań niepożądanych związanych ze stosowanie wiatraka elektrycznego jest zatem ważna przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z niego. Dotyczy to zarówno osobistej decyzji o użyciu wiatraka, jak i szerszych decyzji z zakresu zdrowia publicznego, np. czy rozdawać wiatraki grupom ludzi w trakcie fal upałów. Jest to szczególnie istotne dla osób uważanych za bardziej wrażliwe na gorąco, takich jak osoby starsze, u których mniejsza jet zdolność do ochłodzenia się za pomocą pocenia lub zwiększenia przepływu krwi do skóry.

Celem tego przeglądu Cochrane było dostarczenie informacji pomocnych decydentom. Szukano badań wysokiej jakości, w których porównywano grupy osób używających wiatraków z grupami, które nie używały wiatraków w trakcie fali upałów. Nie znaleziono jednak badań spełniających ww. kryteria. Odnaleziono natomiast badania oparte na metodologii o niższej wiarygodności, w mniejszym stopniu pozwalające na udzielenie rzetelnej odpowiedzi na zadane pytanie. Wyniki tych badań były niespójne. Wyniki niektórych z nich wskazywały, że wiatraki mogą zmniejszać problemy zdrowotne, innych natomiast sugerowały, że wiatraki prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia.

W związku z powyższym, badania przeprowadzone do tej pory nie rozwiewają wątpliwości co do wpływu wiatraków elektrycznych stosowanych w trakcie fal upałów na efekty zdrowotne. Osoby podejmujące decyzje w celu dokonania wyboru powinny brać pod uwagę dostępne obecnie dane, a także lokalną politykę i wytyczne. Mogą także pomóc wyeliminować utrzymującą się niepewność poprzez przeprowadzenie badań wysokiej jakości, które dostarczyłyby wiarygodnych danych naukowych niezbędnych do ustalenia korzyści i działań niepożądanych związanych z użyciem wiatraków elektrycznych w trakcie fal upałów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Kaźmierska Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Tools
Information