Električni ventilatori za smanjenje negativnih utjecaja toplinskih valova

Toplinski valovi će postati sve češći, a njihovi učinci mogu biti razorni. Primjerice, čak 30.000 ljudi je vjerojatno umrlo od posljedica toplinskih valova koji su u Europi zabilježeni tijekom kolovoza 2008. Jedan od načina na koji se ublažava vrućina jest korištenje električnih ventilatora, ali nije sigurno da li to donosi više koristi ili štete. Ventilator može pospješiti gubitak topline ako je temperatura ispod 35 Celzijevih stupnjeva i ako ventilator nije direktno usmjeren prema čovjek, ali kad su temperature iznad 35 Celzijevih stupnjeva, ventilator može doprinijeti zagrijavanju. Dodatno znojenje može dovesti do dehidracije i drugih zdravstvenih problema. Stoga je važno znati potencijalne koristi i štete od električnih ventilatora kad se razmišlja o tome hoće li ga se koristiti ili ne. To se odnosi i na osobne odluke o korištenju ventilatora, a isto tako i na javnozdravstvene odluke, kao što je odluka o korištenju električnih ventilatora u prostorijama u kojima borave skupine ljudi tijekom toplinskih valova. Ovo je pitanje osobito važno za osobe koji su osjetljiviji na vrućinu, kao što su starije osobe koje imaju manju sposobnost hlađenja znojenjem i povećanjem protoka krvi u koži.

Cochrane sustavni pregled sažeo je dokaze iz literature, koji mogu pomoći osobama koje donose odluke. Autori su u literaturi tražili visoko kvalitetne dokaze u kojima su se uspoređivale osobe koje su koristile ventilatore s osobama koje ih nisu koristile tijekom toplinskoga vala Međutim, nisu pronađena istraživanja koja su udovoljila tim kriterijima. Pronađena su istraživanja koja nisu bila randomizirana, i stoga su bila ustrojena na manje pouzdan način. Ta su istraživanja imala vrlo različite rezultate. U nekima je zaključeno da ventilatori mogu smanjiti zdravstvene probleme uzrokovane toplinskim valovima, dok je u drugima zaključeno da ventilatori mogu zdravlje pogoršati.

Stoga se može zaključiti da sva istraživanja koja su na ovu temu obavljena do danas nisu uspjela riješiti dvojbu o učincima električnih ventilatora na zdravlje tijekom toplinskih valova. Osobe koje odlučuju trebale bi razmotriti trenutne dokaze, zajedno s lokalnim politikama i smjernicama kad donose odluke. Trenutne dvojbe mogu se razriješiti provođenjem visoko kvalitetnih randomiziranih kontroliranih ispitivanja koji će dati pouzdane dokaze o koristima i štetama električnih ventilatora za vrijeme toplinskih valova.

Bilješke prijevoda: 

Translated by: Croatian Branch of the Italian Cochrane Centre

Tools
Information