Zastosowanie octanu desmopresyny (DDAVP) w profilaktyce i leczeniu ostrego krwawienia u kobiet ciężarnych z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia

Pytanie badawcze

Szukaliśmy danych naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania octanu desmopresyny (DDAVP) w zapobieganiu i leczeniu ostrego krwawienia u kobiet ciężarnych z zaburzeniami krzepnięcia. Niniejszy przegląd stanowi aktualizację wcześniej opublikowanego przeglądu Cochrane.

Wprowadzenie

Wrodzone zaburzenia krzepnięcia powodują wystąpienie krwawień w trakcie ciąży i porodu. Powikłania krwotoczne u kobiet z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia są poważną przyczyną chorób i zgonów związanych z porodem. W czasie ciąży u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia stosuje się leki, których celem jest zatrzymanie krwawienia. DDAVP to lek stosowany w celu zwiększenia stężenia we krwi czynnika VIII i zwiększenia lepkości płytek krwi, a tym samym zatrzymania krwawienia. Preparat ten nie jest krwiopochodny i nie niesie ze sobą ryzyka zakażenia. Można go stosować u chorych na chorobę von Willebranda, hemofilię typu A i u osób z wrodzonymi zaburzeniami czynności płytek krwi w celu zapobiegania i leczenia epizodów krwawienia podczas ciąży.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do dnia: 1 października 2018 r.

Charakterystyka badania

Nie odnaleźliśmy żadnych badań z randomizacją, w których oceniano stosowanie octanu desmopresyny w analizowanej grupie kobiet.

Główne wyniki

W obecnym przeglądzie nie uwzględniono żadnych badań. Biorąc pod uwagę względy etyczne, przeprowadzenie w przyszłości jakichkolwiek badań z randomizacją jest mało prawdopodobne. Niezbędne jest odnalezienie danych naukowych, które przedstawiałyby zarówno ryzyko jak i korzyści ze stosowania DDAVP w profilaktyce i leczeniu krwawień u kobiet ciężarnych z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia. Chociaż istnieją dane naukowe pochodzące z badań obserwacyjnych wskazujące, że lek ten skutecznie zatrzymuje krwawienie i mu zapobiega, uważamy, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych, wysokiej jakości badań z grupą kontrolną. Ze względu na to, że przeprowadzenie badań (z randomizacją - przyp. tłum.) dotyczących tego zagadnienia jest mało prawdopodobna, przegląd ten nie będzie już regularnie aktualizowany.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maciej Polak Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information