استفاده از دسموپرسین استات (DDAVP) در پیشگیری و درمان خونریزی‌های حاد دوران بارداری در زنان مبتلا به اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی

سوال مطالعه مروری

شواهد مربوط به اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف دسموپرسین استات (desmopressin acetate; DDAVP) را در پیشگیری و درمان خونریزی حاد در زنان باردار مبتلا به اختلالات خونریزی‌دهنده مرور کردیم. این یک به‌روزرسانی از نسخه‌های قبلی منتشر شده از این مرور کاکرین است.

پیشینه

اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی منجر به بروز مشکلاتی توام با خونریزی در دوران بارداری، زایمان و پس از وضع حمل می‌شوند. عوارض ناشی از خونریزی در زنان مبتلا به اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی از جمله علل مهم بیماری و مرگ مرتبط با زایمان به شمار می‌آیند. از عوامل دارویی که جریان خون را متوقف می‌کنند، برای زنان مبتلا به این دسته از اختلالات خونریزی‌دهنده در دوران بارداری استفاده می‌شود. DDAVP دارویی است که برای افزایش تغلیظ فاکتور VIII در خون به شیوه‌ای اثربخش و افزایش تجمع پلاکت‌ها در کنار یکدیگر به منظور توقف خونریزی، استفاده می‌شود. این دارو از پلاسمای انسانی مشتق نمی‌شود و در اثر مصرف آن خطر ابتلا به عفونت وجود ندارد. داروی مذکور ممکن است منبع ارزشمندی برای افراد مبتلا به بیماری ون ویلبراند (von Willebrand)، هموفیلی A یا اختلالات پلاکتی ارثی در پیشگیری و درمان دوره‌های خونریزی مرتبط با دوران بارداری باشد.

تاریخ جست‌وجو

تاریخ به‌روزرسانی شواهد: 01 اکتبر 2018.

ویژگی‌های مطالعه

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را پیدا نکردیم که در آن به ارزیابی دسموپرسین استات در این گروه از زنان پرداخته باشد.

‌نتایج کلیدی

هیچ کارآزمایی‌ای برای ورود به این مطالعه پیدا نشد. با توجه به ملاحظات اخلاقی، اجرای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده در آینده غیرمحتمل است. برای نشان دادن خطرات و مزیت‌های استفاده از DDAVP در پیشگیری و درمان خونریزی دوران بارداری در زنان مبتلا به اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی، دستیابی به شواهد مورد نیاز است. مادامی که شواهد به دست آمده از کارآزمایی‌های مشاهده‌ای مبنی بر اثربخشی این دارو در توقف یا پیشگیری از خونریزی موجود است، نتیجه می‌گیریم که کماکان نیاز به تولید شواهد کنترل شده و با کیفیت بالا وجود دارد. با توجه به اینکه بعید است هیچ کارآزمایی‌ای در این زمینه منتشر شود، این مرور دیگر به‌طور مرتب به‌روز نخواهد شد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ نوعی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که به بررسی اثربخشی نسبی DDAVP برای مدیریت بالینی خونریزی در دوران بارداری در زنان مبتلا به اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی پرداخته باشند، پیدا نشد. بدون وجود شواهدی با کیفیت بالا، پزشکان باید از قضاوت بالینی خود و شواهدی با کیفیت پائین‌تر (برای مثال به دست آمده از کارآزمایی‌های مشاهده‌ای) برای تصمیم‌گیری درباره استفاده یا عدم-استفاده از DDAVP در درمان زنان مبتلا به اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی، استفاده کنند.

با توجه به ملاحظات اخلاقی، اجرای کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده در آینده غیرمحتمل است. با وجود این، انجام دیگر مطالعات کنترل‌ شده و با کیفیت بالا (از جمله طراحی‌های توزیع خطر، طراحی مرحله‌ای (sequential design) و طراحی کوهورت (هم‏‌گروهی) موازی) مورد نیاز است که به بررسی خطرها و منفعت‌های استفاده از دسموپرسین استات در این جمعیت بپردازند.

با توجه به اینکه بعید است هیچ کارآزمایی‌ای در این زمینه منتشر شود، این مرور دیگر به‌طور مرتب به‌روز نخواهد شد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی ممکن است منجر به خونریزی زایمانی در دوران بارداری، زایمان و پس از وضع حمل شوند. دسموپرسین استات (desmopressin acetate; DDAVP) به عنوان یک داروی اثربخش شناخته می‌شود که می‌تواند احتمال خونریزی را کاهش داده و در نوعی خاصی از اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی، خونریزی را متوقف کند. بحث‌های فراوانی در رابطه با استفاده از این دارو در دوران بارداری وجود داشته و دارد. از این‌رو بهتر است آثار مثبت و عوارض جانبی DDAVP در این گروه از زنان باردار ارزیابی شوند.

این مطالعه، یک نسخه به‌روز شده از مرور کاکرین است که نخستین‌بار در سال 2013 منتشر و در سال 2015 به‌روز شد.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف DDAVP در پیشگیری و درمان خونریزی‌های حاد دوران بارداری در زنان مبتلا به اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های اختلالات انعقادی گروه فیبروز سیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین، شامل منابع شناسایی‌شده از جست‌وجوی جامع در بانک اطلاعاتی الکترونیکی، و جست‌وجوهای دستی در کتابچه‌های خلاصه مقالات کنفرانس‌های مرتبط، بررسی شد. هم‌چنین در چندین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی و منابع علمی خاکستری به جست‌وجو پرداختیم (27 آگوست 2017).

تاریخ آخرین جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های اختلالات انعقادی گروه فیبروز کیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین: 01 اکتبر 2018.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده که به بررسی اثربخشی DDAVP در مقایسه با ترانکسامیک اسید (tranexamic acid) یا فاکتور VIII یا rFactor VII یا پلاسمای منجمد تازه در پیشگیری و درمان اختلالات خونریزی‌دهنده ارثی در دوران بارداری پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ کارآزمایی‌ای از نظر مطابقت با معیارهای انتخاب ما، واجد شرایط برای ورود به مطالعه نبود.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی‌ای از نظر مطابقت با معیارهای انتخاب ما، واجد شرایط برای ورود به مطالعه نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information