Zastosowanie koncentratu fibrynogenu u pacjentów z krwawieniami 

Fibrynogen jest naturalnym białkiem krwi biorącym udział w procesie krzepnięcia. Krwawienie powoduje obniżenie stężenia fibrynogenu we krwi, a niski poziom tego białka może powodować dalsze nasilenie krwawienia, zwiększając w ten sposób ryzyko powikłań i zgonu. Koncentrat fibrynogenu jest szeroko stosowany zamiast tradycyjnych źródeł fibrynogenu, takich jak świeżo mrożone osocze lub krioprecypitat (stężony preparat białek osocza), szczególnie w niektórych krajach, pomimo braku stosownej wiedzy wynikającej z badań naukowych, która mogłaby przemawiać na korzyść takiego podejścia. W obecnym przeglądzie systematycznym Cochrane postanowiliśmy ocenić korzyści i szkody zastosowania koncentratu fibrynogenu u pacjentów z krwawieniami. Przeszukaliśmy bazy danych do sierpnia 2013 roku i zidentyfikowaliśmy sześć badań klinicznych z randomizacją (losowe przypisanie do grup) przeprowadzonych u chorych leczonych kardiologicznie lub poddanych planowym operacjom, w których porównywano stosowanie koncentratu fibrynogenu (248 uczestników) z placebo/innymi środkami lub brakiem leczenia. Ponadto znaleźliśmy 12 nadal toczących się badań klinicznych, ale nie byliśmy w stanie uzyskać z nich żadnych danych. Nie udało nam się potwierdzić korzystnego wpływu koncentratu fibrynogenu na przeżycie pacjentów. Pod względem wpływu na zdefiniowane przez nas wyniki, stwierdziliśmy zmniejszenie odsetka pacjentów, którzy potrzebowali transfuzji krwi (przetoczenia; przyp. tłum.). Nie byliśmy w stanie ocenić zmniejszenia utraty krwi, szkodliwych skutków ani zdarzeń niepożądanych spowodowanych przez stosowanie koncentratu fibrynogenu. Niemniej jednak wszystkie badania były małe i niskiej jakości, a więc dane naukowe wspierające stosowanie koncentratu fibrynogenu u pacjentów z krwawieniami, pozostają słabe.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Zawadzka Redakcja: Piotr Szymczak, Wiktoria Leśniak

Tools
Information