Szczepienia w zapobieganiu biegunki rotawirusowej: szczepienia stosowane w praktyce

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Zakażenie rotawirusem jest częstą przyczyną biegunki u niemowląt oraz małych dzieci i może prowadzić do łagodnych zachorowań, hospitalizacji lub zgonu. Zakażenia rotawirusami powodują około pół miliona zgonów rocznie wśród dzieci poniżej 5 roku życia, głównie w krajach o niskim i średnim dochodzie. Od 2009 r., Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca włączanie szczepień przeciwko rotawirusom do narodowych programów szczepień.

Niniejszy przegląd ocenia monowalentną szczepionkę przeciwko rotawirusom (RV1; Rotarix, GlaxoSmithKline Biologicals) oraz pięciowalentną szczepionkę przeciwko rotawirusom (RV5; RotaTeq, Merck & Co., Inc.). Szczepionki oceniano w licznych, dużych badaniach i dopuszczono do obrotu w wielu krajach. Nie odnaleziono badań dotyczących dostępnej wyłącznie w Chinach szczepionki rotawirusowej typ Lanzhou lamb (LLR; Lanzhou Institute of Biomedical Products). Do przeglądu włączono 41 badań o łącznej liczbie 186 263 uczestników. Wszystkie badania porównywały szczepionkę przeciwko rotawirusowi z placebo. Badano szczepionkę RV1 (29 badań o łącznej liczbie 101 671 uczestników) oraz RV5 (12 badań o łącznej liczbie 84 592 uczestników). Badania przeprowadzono w wielu ośrodkach na całym świecie.

W pierwszych dwóch latach życia, RV1 zapobiega ponad 80% przypadków ciężkiej biegunki rotawirusowej w krajach charakteryzujących się małą umieralnością oraz co najmniej 40% przypadków ciężkiej biegunki rotawirusowej w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością. Liczba przypadków ciężkiej biegunki ze wszystkich przyczyn (takich jak infekcja wirusowa, infekcje bakteryjne, toksyny lub alergie) zmniejszyła się po szczepieniach RV1 o 35% do 40% w krajach charakteryzujących się małą umieralnością i o 15 do 30% w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością.

W pierwszych dwóch latach życia, RV5 zmniejszała liczbę przypadków ciężkiej biegunki rotawirusowej o ponad 80% w krajach charakteryzujących się małą umieralnością, oraz o 40 do 57% w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością. Liczba przypadków ciężkiej biegunki ze wszystkich przyczyn po szczepieniach RV5 zmniejszyła się o 73% do 96% w krajach o charakteryzujących się małą umieralnością oraz o 15% w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością. Biegunka występuje częściej w krajach charakteryzujących się dużą umieralnością, dlatego nawet przy niewielkim efekcie względnym, szczepienia zapobiegają większej liczbie epizodów w tej populacji. Gdy szczepionki porównano z placebo, wywoływały podobną liczbę działań niepożądanych takich jak reakcje niepożądane na szczepionkę oraz inne zdarzenia, które wymagały zaprzestania dalszego szczepienia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny, Redakcja: Małgorzata Bała.

Share/Save