วัคซีนโรตาไวรัสมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคท้องร่วงจากโรตาไวรัสในทารกและเด็กหรือไม่?

จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบนี้คืออะไร?

จุดมุ่งหมายของ Cochrane Review นี้คือการค้นหาว่าวัคซีนโรตาไวรัสมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคท้องร่วงและการเสียชีวิตในทารกและเด็กเล็กหรือไม่ นอกจากนี้เรายังมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาว่าวัคซีนโรตาไวรัสนั้นปลอดภัยหรือไม่ เราทำการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบข้อสงสัย

ข้อความสำคัญ

Rotarix, RotaTeq, Rotasiil และ Rotavac ช่วยป้องกันอาการท้องร่วงของโรตาไวรัสส่วนใหญ่ในช่วงปีแรกของชีวิตเด็ก เมื่ออาการท้องร่วงเป็นอันตรายที่สุด โดยมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยในช่วงปีที่สอง เราพบว่าไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางถึงสูง) รวมทั้งภาวะลำไส้กลืนกัน (บริเวณของลำไส้ส่วนหนึ่งถูกลำไส้ส่วนหนึ่งกลืนเข้าไปลักษณะคล้ายลำกล้องส่องทางไกล, ทำให้เกิดการอุดตันเกิดขึ้น)

สิ่งที่ศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมนี้?

การติดเชื้อโรตาไวรัสเป็นสาเหตุทั่วไปของอาการท้องร่วงในทารกและเด็กเล็ก และอาจทำให้เจ็บป่วยเล็กน้อย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตได้ ตั้งแต่ปี 2552 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้รวมวัคซีนโรตาไวรัสไว้ในโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับทารกและเด็กแห่งชาติทั้งหมด จนถึงปัจจุบัน 96 ประเทศได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ ในช่วงหลายปีก่อนทารกและเด็กเริ่มรับวัคซีนโรตาไวรัส การติดเชื้อโรตาไวรัสส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเสียชีวิตราวครึ่งล้านคนต่อปี ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

ในการทบทวนนี้ เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในทารกและเด็กเล็กที่ประเมินการฉีดวัคซีนโรตาไวรัสด้วย Rotarix (GlaxoSmithKline) หรือ RotaTeq (Merck) วัคซีนเหล่านี้ได้รับการประเมินในการทดลองขนาดใหญ่หลายครั้งและได้รับการอนุมัติให้ใช้ในหลายประเทศ เรายังรวมการทดลองที่ประเมินวัคซีน Rotavac (Bharat Biotech Ltd.) และ Rotasiil (Serum Institute of India Ltd.) วัคซีนโรตาไวรัสซึ่งปัจจุบันใช้ในอินเดียเท่านั้น เปรียบเทียบวัคซีนโรตาไวรัสกับยาหลอกหรือไม่ได้รับวัคซีน การศึกษาที่รวบรวมนี้ไม่อนุญาตให้มีการเปรียบเทียบระหว่างวัคซีนโรตาไวรัสชนิดต่างๆ

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร?

เราพบการศึกษาที่เกี่ยวข้องจำนวน 60 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 228,233 คน การทดลองเกิดขึ้นในหลายสถานที่ทั่วโลก วัคซีนที่ทดสอบ ได้แก่ Rotarix (36 การทดลอง มีผู้เข้าร่วม 119,114 คน), RotaTeq (15 การทดลอง มีผู้เข้าร่วม 88,934 คน), Rotasiil (การทดลอง 5 ฉบับ มีผู้เข้าร่วม 11,753 คน) และ Rotavac (การทดลอง 4 ฉบับมีผู้เข้าร่วม 8432 คน) การศึกษา 56 รายการได้รับทุนหรือร่วมทุนจากผู้ผลิตวัคซีน ในขณะที่การศึกษาสี่รายการไม่ขึ้นกับเงินทุนของผู้ผลิต

ในช่วงสองปีแรกของชีวิต เราพบว่าวัคซีนโรตาไวรัสป้องกันกรณีรุนแรงของการท้องเสียจากโรตาไวรัสได้มากกว่า 90% ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตในเด็กต่ำ มากกว่า 75% ในประเทศที่มีอัตราการตายของเด็กปานกลาง และ 35% ถึง 58% ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กสูง

วัคซีนโรตาไวรัสอาจป้องกันกรณีของโรคอุจจาระร่วงรุนแรงได้มากกว่า 50% จากทุกสาเหตุ (เช่น การติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือการติดเชื้อปรสิต) ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตในเด็กต่ำ ช่วยป้องกัน 26% ถึง 36% ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตในเด็กระยะกลาง และไม่ช่วยป้องกันจนถึง 27% ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กสูง

หลักฐานของประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตในเด็กต่ำและปานกลางมาจากการศึกษาวัคซีน Rotarix และ RotaTeq; วัคซีนทั้งสองนี้ได้รับการประเมินในทุกกรณี วัคซีน Rotasiil และ Rotavac ได้รับการประเมินในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตในเด็กสูงเท่านั้น

เราพบความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างเลยของจำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงระหว่างผู้ที่ได้รับวัคซีนโรตาไวรัสเมื่อเทียบกับยาหลอกหรือไม่ได้รับวัคซีน

วัคซีนโรตาไวรัสอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างเลยเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตหรือกรณีเกิดภาวะลำไส้กลืนกัน เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ความแน่นอนของหลักฐานมีจำกัดสำหรับผลลัพธ์ที่หายากเหล่านี้

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้

เราค้นหาการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

Rotarix, RotaTeq, Rotasiil และ Rotavac ช่วยป้องกันอาการท้องร่วงของโรตาไวรัส ค่าประมาณผลกระทบสัมพัทธ์ในอัตราการเสียชีวิตสูงจะน้อยกว่าในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำ แต่ในกรณีที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงจะป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงพื้นฐานจะสูงกว่า ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง ผลลัพธ์บางอย่างชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ต่ำลงในปีที่สอง เราพบว่าไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ซึ่งรวมถึงภาวะลำไส้กลืนกัน จากวัคซีนโรตาไวรัสที่ผ่านเกณฑ์ใดๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรตาไวรัสเป็นสาเหตุทั่วไปของอาการท้องร่วง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกิดจากอาการท้องร่วง และการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงทั่วโลก วัคซีนโรตาไวรัสที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่ Rotarix (GlaxoSmithKline), RotaTeq (Merck) และล่าสุดคือ Rotasiil (Serum Institute of India Ltd.) และ Rotavac (Bharat Biotech Ltd.)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินวัคซีนโรตาไวรัสที่ผ่านการรับรองโดย WHO สำหรับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเด็ก

วิธีการสืบค้น: 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 เราค้นหา PubMed, the Cochrane Infectious Diseases Group Specialized Register, CENTRAL (เผยแพร่ใน Cochrane Library), Embase, LILACS, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation ดัชนี-สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. นอกจากนี้เรายังค้นหาจาก WHO ICTRP, ClinicalTrials.gov, รายงานการทดลองทางคลินิกจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต และรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวบรวมเข้ามา และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่ดำเนินการวิจัยในเด็กที่เปรียบเทียบวัคซีนโรตาไวรัสที่ผ่านการรับรองก่อนการใช้โดย WHO กับยาหลอกหรือไม่มีการได้รับวัคซีน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้เขียนสองคนประเมินสิทธิ์ในการทดลองและประเมินความเสี่ยงของอคติอย่างอิสระต่อกัน ผู้เขียนคนหนึ่งดึงข้อมูลและผู้เขียนคนที่สองตรวจสอบ เรารวมข้อมูลแบบสองขั้วโดยใช้อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) เราแบ่งชั้นการวิเคราะห์ตามอัตราการเสียชีวิตของประเทศที่อายุต่ำกว่า 5 ปี และใช้ GRADE เพื่อประเมินความแน่นอนของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

การทดลองหกสิบฉบับตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 228,233คน การทดลองสามสิบหกฉบับ (ผู้เข้าร่วม 119,114 คน) ประเมิน Rotarix, การทดลอง 15 ฉบับประเมิน RotaTeq (ผู้เข้าร่วม 88,934 คน), ประเมินRotasiil การทดลองห้าฉบับ (ผู้เข้าร่วม 11,753 คน) และการทดลองสี่ฉบับ ประเมิน Rotavac (ผู้เข้าร่วม 8432 คน)

Rotarix

ทารกได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามผลในปีแรกของชีวิต

ในประเทศที่อัตราการเสียชีวิตต่ำ Rotarix ป้องกันกรณีท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรง 93% (ผู้เข้าร่วม 14,976 คน การทดลอง 4 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และ 52% ของกรณีท้องร่วงรุนแรงจากทุกสาเหตุ(ผู้เข้าร่วม 3874 คน การทดลอง 1 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) .

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตปานกลาง Rotarix สามารถป้องกันผู้ป่วยโรคท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรงได้ 79% (ผู้เข้าร่วม 31,671 คน การทดลอง 4 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และ 36% ของกรณีท้องร่วงรุนแรงจากทุกสาเหตุ (ผู้เข้าร่วม 26,479 คน การทดลอง 2 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) .

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง Rotarix ป้องกันผู้ป่วยโรคท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรง 58% (ผู้เข้าร่วม 15,882 คน, การทดลอง 4 เรื่อง; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และ 27% ของกรณีท้องร่วงรุนแรงจากทุกสาเหตุ(ผู้เข้าร่วม 5639 คน, การทดลอง 2 เรื่อง; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) .

เด็กได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามเป็นเวลาสองปี

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำ Rotarix สามารถป้องกัน 90% ของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรง (ผู้เข้าร่วม 18,145 คน, 6 การทดลอง; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และ 51% ของอาการท้องร่วงรุนแรงจากทุกสาเหตุ(ผู้เข้าร่วม 6269 คน, การทดลอง 2 เรื่อง; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) .

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตปานกลาง Rotarix ป้องกันผู้ป่วยโรคท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรงได้ 77% (ผู้เข้าร่วม 28,834 คน การทดลอง 3 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และ 26% ของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากทุกสาเหตุ (ผู้เข้าร่วม 23,317 คน การทดลอง 2 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) .

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง Rotarix ป้องกันผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรง 35% (ผู้เข้าร่วม 13,768 ราย 2 การทดลอง หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และ 17% ของกรณีท้องเสียรุนแรงจากทุกสาเหตุ (ผู้เข้าร่วม 2764 ราย 1 การทดลอง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง)

RotaTeq

ทารกได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามผลในปีแรกของชีวิต

ในประเทศที่อัตราการเสียชีวิตต่ำ RotaTeq ป้องกันกรณีท้องเสียจากโรตาไวรัสขั้นรุนแรง 97% (ผู้เข้าร่วม 5442 คน การทดลอง 2 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง)

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตปานกลาง RotaTeq สามารถป้องกันผู้ป่วยโรคท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรงได้ 79% (ผู้เข้าร่วม 3863 คน การทดลอง 1 เรื่อง หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง RotaTeq ป้องกันกรณีท้องเสียจากโรตาไวรัสขั้นรุนแรง 57% (ผู้เข้าร่วม 6775 คน การทดลอง 2 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) แต่วัคซีนกับยาหลอกอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับอาการท้องร่วงรุนแรงจากทุกสาเหตุ (1 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 4085 คน หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

เด็กได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามเป็นเวลาสองปี

ในประเทศที่อัตราการเสียชีวิตต่ำ RotaTeq ป้องกันกรณีท้องเสียจากโรตาไวรัสขั้นรุนแรง 96% (ผู้เข้าร่วม 5442 คน การทดลอง 2 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง)

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตปานกลาง RotaTeq สามารถป้องกันผู้ป่วยโรคท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรงได้ 79% (ผู้เข้าร่วม 3863 คน การทดลอง 1 เรื่อง หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง RotaTeq ป้องกันกรณีท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรงได้ 44% (ผู้เข้าร่วม 6744 คน การทดลอง 2 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และ 15% ของกรณีท้องร่วงรุนแรงจากทุกสาเหต(ผู้เข้าร่วม 5977 คน การทดลอง 2 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) .

เราไม่ได้ระบุการศึกษาของ RotaTeq ที่รายงานเกี่ยวกับอาการท้องร่วงจากทุกสาเหตุที่รุนแรงในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำหรือปานกลาง

Rotasiil

Rotasiil ไม่ได้รับการประเมินใน RCT ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตในเด็กต่ำหรือปานกลาง

ทารกได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามผลในปีแรกของชีวิต

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง Rotasiil ป้องกันผู้ป่วยโรคท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรง 48% (ผู้เข้าร่วม 11,008 คน 2 การทดลอง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และส่งผลให้เกิดกรณีท้องร่วงรุนแรงจากทุกสาเหตุเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่าง (ผู้เข้าร่วม 11,008 คน 2 การทดลอง; - หลักฐานความแน่นอน)

เด็กได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามเป็นเวลาสองปี

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง Rotasiil ป้องกันผู้ป่วยโรคท้องร่วงจากโรตาไวรัสชนิดรุนแรงได้ 44% (ผู้เข้าร่วม 11,008 คน 2 การทดลอง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) และส่งผลให้กรณีท้องเสียรุนแรงจากทุกสาเหตุ เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างกัน (ผู้เข้าร่วม 11,008 คน 2 การทดลอง; - หลักฐานความแน่นอน)

Rotavac

Rotavac ไม่ได้รับการประเมินใน RCT ใดๆ ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตในเด็กต่ำหรือปานกลาง

ทารกได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามผลในปีแรกของชีวิต

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง Rotavac ป้องกันกรณีท้องเสียจากโรตาไวรัสขั้นรุนแรง 57% (ผู้เข้าร่วม 6799 คน การทดลอง 1 เรื่อง หลักฐานความแน่นอนปานกลาง) และ 16% ของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากทุกสาเหตุ (ผู้เข้าร่วม 6799 คน การทดลอง 1 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) .

เด็กได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามเป็นเวลาสองปี

ในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง Rotavac ป้องกันกรณีท้องเสียจากไวรัสโรตาไวรัสรุนแรงได้ 54% (ผู้เข้าร่วม 6541 คน การทดลอง 1 เรื่อง หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง); ไม่มีการศึกษาของ Rotavac ที่รายงานเกี่ยวกับอาการท้องร่วงจากรุนแรงทุกสาเหตุในการติดตามผลสองปี

ความปลอดภัย

หลักฐานไม่พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (SAEs) กรณีที่ใช้ Rotarix (ผู้เข้าร่วม 103,714 คน การทดลอง 31 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) RotaTeq (ผู้เข้าร่วม 82,502 คน การทดลอง 14 เรื่อง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางถึงสูง) Rotasiil (ผู้เข้าร่วม 11,646 คน 3 การทดลอง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) หรือ Rotavac (ผู้เข้าร่วม 8210 คน การทดลอง 3 ฉบับ หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

พบการเสียชีวิตไม่บ่อยนักและการวิเคราะห์มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแสดงผลต่อการตายจากทุกสาเหตุ ภาวะลำไส้กลืนกันก็พบได้ยาก

บันทึกการแปล: 

บันทึกการแปล CD008521.pub6

Tools
Information