Stosowanie antyoksydantów u dorosłych chorych na przewlekłą chorobę nerek

Osoby z przewlekłą chorobą nerek są obciążone dużym ryzykiem przedwczesnego zgonu, chorób układu krążenia (chorób serca i udaru mózgu) lub niewydolności nerek (dializy lub przeszczepienia nerki). Antyoksydanty, takie jak suplementy witaminowe, mogą być łatwo dostępną interwencją mającą na celu zmniejszenie tego dużego ryzyka.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy literaturę do listopada 2022 r. i oceniliśmy wpływ stosowania antyoksydantów na ryzyko zgonu, chorób układu krążenia, chorób nerek i utraty przeszczepu nerki. Określiliśmy jakość badań i połączyliśmy ich wyniki, aby oszacować działanie suplementów antyoksydacyjnych.

Czego się dowiedzieliśmy?

Uwzględniliśmy 95 badań z udziałem 10 468 dorosłych pacjentów, w których przetestowano 49 różnych antyoksydantów. Stosowanie antyoksydantów nie zmniejszyło ryzyka zgonu, ani ryzyka utraty przeszczepu nerki. Antyoksydanty prawdopodobnie zmniejszały ryzyko chorób serca i udaru mózgu oraz ryzyko niewydolności nerek (która wymagałaby dializ). Przyjmowanie antyoksydantów może również poprawiać funkcjonowanie nerek. Zaobserwowaliśmy jednak również zwiększenie ryzyka niewydolności serca i zakażeń związanych ze stosowaniem antyoksydantów. Większość badań była niskiej jakości. Dlatego potrzebne są lepsze badania, aby potwierdzić możliwe szkody i korzyści wynikające ze stosowania antyoksydantów.

Wnioski

U dorosłych chorych na PChN stosowanie antyoksydantów nie zmniejszało ryzyka zgonu, ale prawdopodobnie wiązało się z mniejszym ryzykiem chorób układu krążenia i niewydolności nerek oraz poprawiało czynność nerek. Antyoksydanty mogą jednak zwiększać ryzyko niewydolności serca i zakażeń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information