Przegląd sposobów, w jakie pracownicy służby zdrowia mogą upewnić się, że osoby starsze otrzymują odpowiednie leki.

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu Cochrane było ustalenie, czy jakiekolwiek podejścia mogą poprawić stosowanie odpowiednich leków u osób starszych. Aby odpowiedzieć na to pytanie badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania i uwzględnili w tym przeglądzie 38 z nich.

Kluczowe informacje

Przyjmowanie leków w celu leczenia objawów przewlekłej choroby i zapobiegania jej pogorszeniu jest powszechne u osób starszych. Jednak przyjmowanie zbyt wielu leków może być szkodliwe. Po naszych analizach nie jesteśmy pewni, czy badane przez nas interwencje poprawiają prawidłowe stosowanie leków. Potrzebujemy więcej lepszych badań, aby ocenić te kwestie.

Co oceniano w niniejszym przeglądzie?

W niniejszym przeglądzie przeanalizowano badania, w których pracownicy służby zdrowia podjęli działania mające na celu upewnienie się, że osoby starsze otrzymują najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze leki na swoje choroby. Podjęte działania obejmowały świadczenie usługi znanej jako opieka farmaceutyczna. Obejmuje to promowanie prawidłowego stosowania leków poprzez identyfikowanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów związanych z lekami. Inną strategią, którą byliśmy zainteresowani, było wykorzystanie komputerowego wspomagania decyzji. Obejmuje to program na komputerze lekarza, który pomaga wybrać odpowiednie leczenie lub strategie – i może obejmować współpracę różnych pracowników służby zdrowia.

Jakie są najważniejsze wnioski tego przeglądu?

Autorzy przeglądu znaleźli 38 odpowiednich badań klinicznych z 19 krajów, które objęły 18 073 osób starszych. W badaniach tych porównywano interwencje mające na celu poprawę właściwego stosowania wielu leków ze standardową opieką. Nie ma pewności, czy interwencje poprawiły prawidłowe stosowanie leków. Po przeanalizowaniu wszystkich badań nie byliśmy w stanie stwierdzić, że interwencje poprawiły adekwatność leków (w oparciu o wyniki przypisane przez profesjonalną ocenę ekspertów) lub zmniejszyły liczbę potencjalnie nieodpowiednich leków (leków, w przypadku których szkody przewyższają korzyści). Nie byliśmy również w stanie stwierdzić, czy interwencje zmniejszyły odsetek pacjentów z co najmniej jednym potencjalnie niewłaściwym lekiem lub zmniejszyły odsetek pacjentów z co najmniej jednym potencjalnym pominięciem przepisania (przypadki, w których nie przepisano przydatnego leku). Wynika to z jakości danych naukowych. Jednak w porównaniu z ostatnią aktualizacją tego przeglądu, pojawiło się więcej badań koncentrujących się na potencjalnych zaniedbaniach w przepisywaniu leków i więcej badań obejmujących wielu współpracujących ze sobą pracowników służby zdrowia. Ponadto stwierdzono, że interwencje mogą prowadzić do niewielkiej lub żadnej różnicy w liczbie przyjęć do szpitala lub jakości życia.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Jakość badań była niska i istniały znaczne różnice w populacjach pacjentów, sposobie pomiaru adekwatności leków i zastosowanych interwencjach.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Uwzględniono badania opublikowane do czerwca 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information