Elastyczne warunki zatrudnienia i ich wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników

Elastyczne warunki zatrudnienia, takie jak elastyczny czas pracy i telepraca stają się coraz bardziej powszechne w krajach uprzemysłowionych. Jednakże, ich wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników jest w dużej mierze nieznany. Niniejszy przegląd systematyczny ocenia skutki zdrowotne jak i wpływ na samopoczucie pracowników elastycznych warunków zatrudnienia, preferowanych przez zatrudnionych jak i tych, które są narzucane przez pracodawcę (na przykład, umowa na czas określony lub obowiązkowe nadgodziny).

Zidentyfikowano 10 badań z grupą kontrolną typu przed i po, które oceniały wpływ sześciu różnych typów elastycznych warunków zatrudnienia na zdrowie zatrudnionych oraz ich samopoczucie: własny plan pracy (n=4); elastyczny czas pracy (n=1); nadgodziny (n=1); stopniowe przejście na emeryturę (n=2); niepełny wymiar zatrudnienia (n=1) i umowa na czas określony (n=1). 

Układanie planu czynności zmianowych przez pracownika oraz stopniowe przechodzenie na częściową/wcześniejszą emeryturę według planu pracownika, pozytywnie wpłynęło na zdrowie (w tym na skurczowe ciśnienie tętnicze krwi i tętno; uczucie zmęczenia, zdrowie psychiczne, długość i jakość snu oraz czujność podczas snu oraz samoocenę stanu zdrowia) oraz/lub samopoczucie (społeczne wsparcie współpracowników i poczucie wspólnoty) i nie obserwowano niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Badania dotyczące godzin nadliczbowych, elastycznego czasu pracy oraz umów na czas określony nie wykazały istotnego wpływu na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz ogólne lub też na którykolwiek z badanych aspektów samopoczucia.Należy zwrócić uwagę, iż badania dotyczące godzin nadliczbowych nie dostarczały szczegółowych informacji o przepracowanej liczbie nadgodzin, zatem trudnym jest wyciąganie wniosków ogólnych dotyczących wpływu godzin nadliczbowych na zdrowie i samopoczucie pracowników.

W sumie, zebrane wyniki sugerują, że elastyczne formy zatrudnienia, które umożliwiają pracownikom większą kontrolę i swobodę kreowania warunków pracy, mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.Jednak ze względu na niewielką liczbę badań włączonych do przeglądu i ich ograniczenia metodologiczne, należy zachować ostrożność w zastosowaniu niniejszego wniosku.Zatem, niezbędne są dalsze badania w celu wyjaśnienia związku pomiędzy elastycznymi formami zatrudnienia a zdrowiem i samopoczuciem.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information