Fleksibilni uvjeti rada i njihov učinak na zdravlje i osjećaj zadovoljstva

Fleksibilni uvjeti rada, koji uključuju klizno radno vrijeme i rad na daljinu pomoću računala postaju sve češći u industrijaliziranim zemljama, ali njihov utjecaj na zdravlje i zadovoljstvo zaposlenika nije poznat. U Cochrane sustavnom pregledu istražen je učinak na zdravlje i zadovoljstvo fleksibilnih radnih uvjeta koje određuju zaposlenici, kao i onih koje određuju poslodavci (primjerice, ugovor na određeno vrijeme ili obavezan prekovremeni rad). 

Analizirano je 10 istraživanja u kojima je istraženo 6 različitih oblika fleksibilnih uvjeta rada na zdravlje i zadovoljstvo zaposlenika: samostalno određivanje radnog vremena (4 studije), prekovremeni rad (1 studija), postupno umirovljenje (2 studije), nametnuti rad na pola radnog vremena (1 studija) i ugovor na određeno vrijeme (1 studija). 

Utvrđeno je da samostalno određivanje radnog vremena i postupno umirovljenje koje zaposlenik sam može kontrolirati poboljšavaju zdravlje (uključujući sistolički krvni tlak i frekvenciju srca, umor, duševno zdravlje, trajanje sna, kvalitetu sna i budnost, kao i vlastitu procjenu zdravstvenog stanja) i zadovoljstvo (potpora kolega i osjećaj zajedništva), a nikakvi štetni učinci na zdravlje nisu uočeni.

Studije koje su istražile prekovremeni rad i ugovor na određeno vrijeme nisu utvrdile značajan učinak na fizičko, duševno ili opće zdravlje, ili pak zadovoljstvo. Međutim, studija koja je istraživala učinak prekovremenog rada na zdravlje nije navela detaljne informacije o količini i trajanju prekovremenog rada pa je stoga iz takve studije teško izvući uvjerljive zaključke.

Zaključno, rezultati sustavnog pregleda pokazuju da fleksibilni uvjeti rada, koji zaposlenicima daju veći izbor ili kontrolu vjerojatno imaju pozitivan učinak na zdravlje i osjećaj zadovoljstva.Međutim, budući je u sustavni pregled bilo uključeno malo studija, i imajući u vidu njihova metodološka ograničenja, ovaj zaključak treba uzeti s rezervom. Potrebno je provesti nove, dobro osmišljene studije kako bi se dodatno objasnila povezanost između fleksibilnih uvjeta rada, zdravlja i zadovoljstva zaposlenika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information