Suplementacja długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wśród matek karmiących piersią

Wprowadzenie

Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA) występują w znacznej ilości w mózgu i są niezbędne dla wzrostu i dojrzewania mózgu i siatkówki oka niemowląt. Te szczególne kwasy tłuszczowe obejmują kwas dokozaheksaenowy (DHA) i są uważane za ‘niezbędne’, ponieważ organizm ludzki nie produkuje ich w wystarczającej ilości. Oznacza to, że niemowlęta karmione piersią otrzymują te kwasy tłuszczowe z pokarmem matki i jej dietą, i pochodzą głównie z oleju z ryb i z ryb morskich. Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych dotyczących wpływu suplementacji LCPUFA wśród matek karmiących na wzrost i rozwój układu nerwowego ich dzieci.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy osiem badań klinicznych z randomizacją. Badania objęły 1567 kobiet z krajów o wysokim dochodzie. Jakość danych naukowych oceniono jako umiarkowaną i niską.

Główne wyniki

W tym przeglądzie badań wykazano, że uzupełnianie diety matek w LCPUFA w czasie ciąży i przez pierwsze cztery miesiące po urodzeniu, nie poprawiło wzrostu dziecka lub rozwoju układu nerwowego ocenianego jako zdolność rozwiązywania problemów, inteligencja, rozwój psychomotoryczny lub motoryczny lub rozwój językowy. Znaleziono słabe dane naukowe (jedno badanie) wskazujące na korzyść z suplementacji w odniesieniu do skupienia dzieci w wieku pięciu lat. Ostatnią ocenę rozwoju układu nerwowego wśród dzieci przeprowadzono, gdy te miały siedem lat. Ostrość wzroku dzieci w wieku pięciu lat nie różniła się w porównaniu z dziećmi w grupie kontrolnej, których matki przyjmowały suplementy z oleju sojowego lub kukurydzianego.

Wnioski

Obecnie nie ma jednoznacznych danych naukowych, które potwierdziłyby lub odrzuciły zasadność stosowania suplementów z LCPUFA matkom karmiącym piersią, w celu poprawy rozwoju układu nerwowego ich dzieci.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information