Stosowanie czerwonej herbaty z ketmią szczawiową (hibiskusem) w celu obniżenia ciśnienia krwi u dorosłych

Kluczowe informacje

Nie wiadomo, czy przyjmowanie preparatu na bazie hibiskusa obniża ciśnienie krwi u osób borykających się z hipertonią (wysokim ciśnieniem krwi).

Nie wiadomo, czy spożywanie tego preparatu jest bezpieczne dla osób z nadciśnieniem, ani czy wpływa on na pracę serca lub ciśnienie tętnicze.

Cel przeglądu

Badanie miało na celu sprawdzenie, czy czerwona herbata z hibiskusem jest bezpieczną i skuteczną metodą obniżania ciśnienia krwi dla dorosłych borykających się z wysokim ciśnieniem krwi. Preparat ten został porównany z placebo (leczeniem pozorowanym) lub brakiem leczenia. Hibiskus zawiera substancje znane jako antocyjany, które – jak wykazano w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach i ludziach – obniżają ciśnienie krwi.

Przebieg przeglądu

Poszukiwano badań, w których porównywano preparat na bazie hibiskusa z placebo lub brakiem leczenia stosowanym u osób z nadciśnieniem tętniczym.  

Co udało się nam ustalić?

Uwzględniono jedno badanie z udziałem 60 uczestników cierpiących na cukrzycę typu 2 oraz na nadciśnienie tętnicze. Uczestnicy przez osiem tygodni przyjmowali kapsułkę zawierającą czysty ekstrakt z hibiskusa lub placebo zawierające laktozę. Nie mamy pewności, czy preparat na bazie hibiskusa ma wpływ na wysokość ciśnienia krwi, co więcej badanie nie dotyczyło bezpieczeństwa stosowania preparatu ani zmian w tętnie serca.

Jakie są główne ograniczenia wynikające z niniejszych wyników badań?

Znaleziono tylko jedno badanie, w którym wzięła udział niewielka liczba badanych, z których wszyscy chorowali na cukrzycę. Potrzebne są dalsze badania z udziałem różnych grup uczestników i różnych sposobów przyjmowania preparatu (formy, ilości i pory dnia, długość stosowania).

Jak aktualne są niniejsze dane naukowe?

Niniejszy przegląd jest aktualizacją naszego poprzedniego przeglądu. Poszukiwaliśmy badań z randomizacją (badania, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia) w podstawowych bazach danych do sierpnia 2021 r.. Przeprowadziliśmy także wyszukiwanie w lokalnych i regionalnych chińskich i tajskich bazach danych do października 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Lesz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information