Witamina A w zapobieganiu ślepoty u dzieci chorych na odrę

Wprowadzenie

Co roku 500 tys. dzieci na świecie traci wzrok; 75% z nich żyje w krajach o niskim dochodzie. Główne przyczyny ślepoty u dzieci różnią się w zależności od regionu i są związane z poziomem życia w danej społeczności. W krajach o niskim dochodzie do głównych przyczyn ślepoty należą bliznowacenie oczu spowodowane wirusem odry, niedobór witaminy A, korzystanie ze szkodliwych tradycyjnych metod leczenia oraz infekcje oczu u noworodków. Witamina A jest ważną substancją odżywczą w organizmie człowieka, która jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania oka. Jej niedobór powoduje osłabienie widzenia.

Zakażenie wirusem odry u dzieci było kojarzone z niedoborem witaminy A oraz ślepotą. Ograniczanie ślepoty u dzieci uznano za wysoki priorytet w programie Światowej Organizacji Zdrowia VISION 2020 The Right to Sight . W badaniach wykazano, że witamina A posiada korzystny wpływ na łagodzenie objawów choroby oraz zmniejszenie wskaźnika śmiertelności u dzieci chorych na odrę. W niniejszym przeglądzie przeanalizowano stosowanie witaminy A w celu zapobiegania ślepoty u dzieci zarażonych odrą bez objawów niedoboru witaminy A.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączono dwa badania z randomizacją o średniej jakości, w których brało udział 260 dzieci chorych na odrę przyjmujących lub nie przyjmujących witaminy A.

Główne wyniki

Dane obejmują badania do grudnia 2015 roku. Podawanie hospitalizowanym dzieciom z odrą dwóch dawek witaminy A przez dwa kolejne dni prowadziło do zwiększenia stężenia witaminy A we krwi po tygodniu. Jednak ograniczeniem tych badań jest to, że w żadnym z nich nie podano informacji o przypadkach ślepoty lub innych chorób oczu u dzieci zakażonych wirusem odry. Co więcej, w badaniach nie podano informacji o żadnych skutkach ubocznych takiego leczenia. Nie mamy wystarczających danych na potwierdzenie korzystnego lub szkodliwego wpływu witaminy A na wystąpienie ślepoty u dzieci zakażonych wirusem odry.

Jakość danych

Jakość danych i metodologia obu badań były umiarkowanej jakości. Wielkość grup dzieci biorących udział w badaniach włączonych do przeglądu była stosunkowo mała, co mogło mieć wpływ na dokładność wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Jędrysiak Redakcja: Piotr Szymczak, Wiktoria Leśniak

Tools
Information