Witaminy i minerały antyoksydacyjne w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze: Czy suplementacja antyoksydantami podawanymi doustnie poprawia wyniki u mężczyzn z obniżoną płodnością w porównaniu z placebo, niestosowaniem leczenia lub w porównaniu do innego antyoksydantu?

Wprowadzenie: wielu mężczyzn z obniżoną płodnością, będących w związkach poddawanych leczeniu niepłodności stosuje również suplementy diety w nadziei na poprawę ich płodności. Ważne jest, aby ci mężczyźni mieli dostęp do danych naukowych o wysokiej jakości, zawierających informacje o korzyściach jak i ryzyku przyjmowania antyoksydantów. Celem tego przeglądu była ocena, czy antyoksydanty podawane doustnie mogą zwiększać szansę na uzyskanie ciąży klinicznej i ostatecznie żywych urodzeń u pary, w której mężczyzna ma obniżoną płodność. W niniejszym przeglądzie nie oceniano wpływu stosowania antyoksydantów u mężczyzn z prawidłowym nasieniem.

Charakterystyka badania: Autorzy z Grupy Cochrane w ramach aktualizacji przeglądu włączyli 48 badań klinicznych z randomizacją (badania, w których losowo przydziela się uczestników do grupy badanej i kontrolnej; przyp. tłum.), w których porównywano stosowanie antyoksydantów przyjmowanych pojedynczo i w skojarzeniu z placebo, niestosowaniem leczenia lub ze stosowaniem innego antyoksydantu wśród 4179 mężczyzn z obniżoną płodnością. Czas trwania badań wynosił od 3 do 26 tygodni z okresem obserwacji od 3 tygodni do 2 lat. Wiek mężczyzn wynosił od 20 do 52 lat. U większości mężczyzn biorących udział w badaniach, mała była koncentracja plemników i ich ruchliwość. W 1 badaniu klinicznym włączono mężczyzn po chirurgicznym usunięciu żylaków powrózka nasiennego, w innym mężczyzn z żylakami powrózka nasiennego, w kolejnym zaś z przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego. W 3 badaniach brali udział mężczyźni, którzy jako część pary, poddali się zapłodnieniu metodą in vitro (IVF) lub innej procedurze zapłodnienia polegającej na wprowadzeniu plemnika do cytoplazmy komórki jajowej (ICSI) i w 1 badaniu inseminacji domacicznej (IUI). Dostępne dane są aktualne na dzień 31 stycznia 2014 r.

W 15 badaniach przedstawiono źródło finansowania. Cztery z włączonych badań były finansowane ze źródeł komercyjnych, a pozostałe 11 było finansowane ze źródeł niekomercyjnych lub dotacji uczelni. W 33 badaniach nie podano źródła finansowania.

Najważniejsze wyniki: Antyoksydanty mogły być skuteczne w leczeniu obniżonej płodności u mężczyzn, ale podawane wyniki z badań były zbyt niespójne, by mieć pewność w formułowaniu wniosków. Wyniki odnośnie żywych urodzeń sugerują, że możemy się spodziewać żywych urodzeń u 5 na 100 mężczyzn z obniżoną płodnością, którzy nie przyjmowali żadnych antyoksydantów, w porównaniu z liczbami od 10 do 31 na 100 mężczyzn, którzy przyjmowali antyoksydanty. Wyniki dotyczące wskaźnika ciąż klinicznych pokazują, że ciąża kliniczna może dotyczyć 6 na 100 mężczyzn z obniżoną płodnością, którzy nie przyjmowali żadnych antyoksydantów, w porównaniu z liczbami od 11 do 28 na 100 mężczyzn, którzy przyjmowali antyoksydanty. Działania niepożądane były słabo opisane i nie mogliśmy wyciągnąć żadnych wniosków na temat jakichkolwiek szkodliwych skutków. Badania o wyższej jakości, duże badania kliniczne z grupą kontrolną otrzymującą placebo dotyczące omawianych wyników zdrowotnych i działań niepożądanych są niezbędne do wyciągnięcia jednoznacznych wniosków.

Jakość danych naukowych: Jakość danych naukowych dotyczących żywych urodzeń i ciąż klinicznych określono jako "niską", podczas gdy jakość danych dotycząca działań niepożądanych oceniono jako "bardzo niską". "Niska" i "bardzo niska" jakość dowodów naukowych była spowodowana brakiem jasnych opisów metodologii oraz niespójnym i niedostatecznym opisaniem wyników dotyczących żywych urodzeń i ciąż klinicznych. W niewystarczającej liczbie badań klinicznych porównano te same interwencje, co nie pozwala na wyciągnięcie wniosków co do większej skuteczności jednej interwencji w porównaniu z inną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Woźniak Redakcja: Małgorzata Bała

Share/Save