Stosowanie probiotyków w przewlekłej biegunce u dzieci

Biegunka przewlekła, definiowana jako biegunka, która zaczyna się nagle a następnie trwa 14 dni lub więcej, jest istotną przyczyną zachorowalności i zgonów dzieci w wieku poniżej pięciu lat w krajach rozwijających się na całym świecie. Przyczyna występowania biegunki przewlekłej nie jest do końca znana, ale może być złożona, co sprawia, że jej leczenie jest trudne. Probiotyki to bakterie i drożdże podobne do tych prawidłowych bakterii występujących w jelitach u zdrowego człowieka. W wielu badaniach, te tak zwane bakterie pożyteczne wykorzystywano w leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych, a ich wyniki były obiecujące. Niniejszy przegląd zawiera cztery badania obejmujące dzieci z biegunką przewlekłą. W dwóch badaniach, obejmujących łącznie 324 dzieci, wykazano, że stosowanie probiotyków skracało czas trwania biegunki oraz zmniejszało częstość oddawania stolca w piątym dniu. Wyniki jednego badania (235 dzieci) sugerowały, że stosowanie probiotyków skraca czas hospitalizacji. Trzy z czterech badań odnotowały niewystępowanie zdarzeń niepożądanych. Jednakże jakość niniejszego przeglądu jest ograniczona ze względu na niewielką liczbę badań obejmujących małą liczbę uczestników, tym samym nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu probiotyków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information