Probiotici za liječenje perzistentnog proljeva u djece

Perzistentni proljev se definira kao epizoda proljeva koja počinje naglo (akutno), ali onda traje 14 dana ili više. To je važan uzrok pobola i smrtnosti djece mlađe od 5 godina u zemljama u razvoju širom svijeta. Uzrok perzistentnog proljeva nije posve jasan, ali se vjeruje da je složen, zbog čega je liječenje otežano. Probiotici su bakterije i gljive slične normalnim bakterijama koje se nalaze u zdravim crijevima. Nazivaju se još i dobre bakterije, a istraženi su u nekolicini studija kao terapija akutnog infektivnog proljeva s ohrabrujućim rezultatima. Ovaj Cochrane sustavni pregled pronašao je 4 istraživanja u koja su bila uključena djeca s perzistentnim proljevom. Dvije studije s ukupno 324 djece pokazale su da probiotici skraćuju trajanje proljeva i smanjuju učestalost stolica peti dan. Jedna studija (235 djece) pokazala je da probiotici mogu smanjiti duljinu boravka u bolnici. Tri od četiri studije nisu opisale nikakve nuspojave. Međutim, ovaj je sustavni pregled ograničen malim brojem studija koje su uključile malen broj ispitanika i stoga se ne može reći da su predstavljeni rezultati pouzdana procjena učinka probiotika.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information