Stosowanie leków rozrzedzających krew (antykoagulantów, leków przeciwkrzepliwych) u chorych na nowotwory złośliwe

Wstęp
Wyniki badań sugerują, że leki rozrzedzające krew mogą poprawiać przeżywalność chorych na nowotwory złośliwe poprzez zapobieganie wystąpienia zagrażających życiu zakrzepom, a także mogą wykazywać bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe. Niestety leki te mogą również zwiększać ryzyko krwawień, które mogą być poważne i wpływać negatywnie na przeżycie chorego. Istotne jest więc zrozumienie zalet i wad leczenia, aby umożliwić pacjentom i lekarzom poznanie bilansu korzyści i ryzyka.

Charakterystyka badań
Przeszukano dostępne publikacje naukowe dotyczące stosowania antykoagulantów u chorych na nowotwory. Dane naukowe są aktualne do 14 sierpnia 2017 roku. Do analizy włączyliśmy 19 badań.

Kluczowe wyniki
Przeanalizowano 19 badań klinicznych obejmujących 9650 chorych na nowotwór złośliwy. Większość badań dotyczyła pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów, głównie rakiem drobnokomórkowym lub niedrobnokomórkowym płuc i rakiem trzustki. Wszystkie badania przeprowadzono w warunkach ambulatoryjnych. Wyniki sugerują, że wpływ wstrzykiwanych leków przeciwkrzepliwych na przeżywalność jest niejednoznaczny, a jeśli ma jakikolwiek efekt to jest on niewielki. Ponadto badania sugerują, że leki przeciwkrzepliwe redukują ryzyko wystąpienia zakrzepu o około połowę i prawdopodobnie zwiększają ryzyko dużych krwawień o 4 na 1000 oraz małych krwawień o 17 na 1000. Wpływ na jakość życia jest niejednoznaczny.

Jakość dowodów naukowych
Oceniliśmy jakość dowodów na wysoką w przypadku objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i małych krwawień, oraz średnią dla śmiertelności, dużych krwawień i jakości życia.

Nota edytorska: Jest to żywy (dynamiczny) przegląd systematyczny. Żywy przegląd systematyczny oferuje nowe podejście do przeglądu systematycznego, który jest ciągle aktualizowany oraz zawiera nowe dane tak szybko jak tylko stają się one dostępne. Prosimy o zajrzenie do Cochrane Database of Systematic Reviews, aby sprawdzić status tego przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kubala Redakcja: Andrzej Komorowski, Małgorzata Kołcz

Tools
Information