Stosowanie gumy do żucia po operacjach chirurgicznych w celu przyśpieszenia powrotu prawidłowej czynności układu pokarmowego.

Wprowadzenie

Po operacji w obrębie jamy brzusznej zaobserwować można zahamowanie czynności układu pokarmowego przez kilka dni. Taki stan nazywany niedrożnością jelit może powodować ból oraz dyskomfort u pacjenta. Można wskazać różne przyczyny niedrożności przewodu pokarmowego oraz kilka sposobów jej zapobiegania i leczenia. Jedną z możliwych metod zapobiegania niedrożności przewodu pokarmowego jest żucie gumy w okresie pooperacyjnym. Celem takiego postępowania jest wymuszenie na układzie pokarmowym ponownego podjęcia pracy poprzez żucie gumy, które sprawia wrażenie spożywania pokarmu. Wykonanie przeglądu ma istotne znaczenie z powodu częstego występowania niedrożności u pacjentów poddawanych operacjom jelit. Szacuje się, że dotyczy ona nawet 1/3 operowanych pacjentów.

Najważniejsze wyniki

Zidentyfikowano 81 badań dotyczących tego zagadnienia, do których włączono w sumie ponad 9000 uczestników. Większość badań dotyczyła pacjentów, u których wykonano operację w obrębie przewodu pokarmowego lub cięcie cesarskie, lecz znaleziono również badania dotyczące innych operacji. Do kilku badań włączano dzieci. Większość badań była niskiej jakości, dlatego też wyniki są mniej wiarygodne. Stwierdzono, że u osób żujących gumę po operacji szybciej występowały wzdęcia oraz wcześniej nastąpił powrót ruchów perystaltycznych jelit w porównaniu z pacjentami, którzy nie stosowali gumy do żucia. Uzyskano również dane na nieco wcześniejsze występowanie szmerów jelitowych (odgłosy przelewania słyszalne w słuchawce stetoskopu po jej przyłożeniu do brzucha) w grupie osób stosujących gumę do żucia. Różnica w długości pobytu w szpitalu pomiędzy obiema grupami była niewielka. Nie stwierdzono różnic pod względem częstości powikłań (takich jak zakażenie czy zgon) pomiędzy obiema grupami. Nie stwierdzono również różnic w całkowitym koszcie leczenia obydwu grup.

Wnioski

Istnieją dane wskazujące na korzystny wpływ żucia gumy na przywrócenie prawidłowej czynności układu pokarmowego po operacji. Jednak jakość badań włączonych do przeglądu jest ogólnie niska, co oznacza, że ich wyniki mogą być mało wiarygodne. Wiadomo również, że wiele czynników wpływa na występowanie niedrożności przewodu pokarmowego, oraz że nowe metody leczenia mają na celu zmniejszenie ryzyka jej powstawania. Dlatego też niezbędne są dalsze badania dotyczące żucia gumy po operacjach - obejmujące większe populacje, będące lepszej jakości, dotyczące innych rodzajów operacji i biorące pod uwagę najnowsze zmiany w systemach opieki zdrowotnej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Świerz. Redakcja: Paulina Rolska

Tools
Information