Guma za žvakanje može pomoći u oporavku probavnog sustava nakon operacije

Dosadašnje spoznaje

Kad se pacijenti podvrgnu kirurškom zahvatu na trbuhu, probavni sustav može prestati funkcionirati kroz nekoliko dana. To se stanje naziva ileus, a može biti bolno i neugodno. Postoje različiti uzroci ileusa, i nekoliko načina kako ga liječiti. Jedan mogući način sprječavanja ileusa je žvakanje gume za žvakanje. Cilj je tog postupka da guma za žvakanje "prevari" tijelo, da ono pomisli da jede i na taj način potakne probavni sustav da ponovo profunkcionira. Važno je napraviti sustavni pregled na ovu temu jer je ileus česta pojava; procjenjuje se da ileus pogađa čak trećinu osoba koje imaju operaciju na crijevima.

Ključni rezultati

Autori sustavnog pregleda literature pronašli su 81 relevantnu studiju, a sve te studije uključile su ukupno više od 9000 ispitanika. Studije su se uglavnom fokusirale na osobe koje su podvrgnute operaciji na crijevima ili carskom rezu, ali neke studije su analizirale i kirurške zahvate druge vrste. Nekoliko studija uključilo je djecu. Većina studija bila je loše kvalitete, što može značiti da su njihovi rezultati manje pouzdani. Pronađeni su neki dokazi da su pacijenti koji su žvakali gumu za žvakanje nakon operacije mogli puštati vjetrove i da su ranije imali stolicu nego pacijenti koji nisu žvakali gumu za žvakanje. Također su pronađeni dokazi da osobe koje su žvakale gumu za žvakanje nakon operacije imale ranije crijevne zvukove (zvukovi koji se čuju pomoću stetoskopa prislonjenog na trbuh) nego osobe koje nisu žvakale gumu za žvakanje. Uočena je mala razlika u boravku u bolnici između osoba koje jesu i koje nisu žvakale gumu za žvakanje. Nije bilo razlika u komplikacijama (kao što su infekcije ili smrt) između osoba koje jesu i koje nisu žvakale gumu za žvakanje. Također nije bilo razlike u ukupnoj cijeni terapije između osoba koje jesu i koje nisu žvakale gumu za žvakanje.

Zaključak

Pronađeni su dokazi koji pokazuju da žvakanje gume za žvakanje nakon kirurškog zahvata može pomoći u oporavku probavnog sustava. Međutim, pronađene studije bile su općenito loše kvalitete, što znači da njihovi rezultati ne moraju biti pouzdani. Također znamo da postoje brojni čimbenici koji mogu utjecati na ileus, i da moderni načini liječenja uključuju postupke kojima se pokušava smanjiti rizik od ileusa. Stoga bi u daljnjim istraživanjima učinka žvakalice nakon kirurškog zahvata trebalo napraviti više većih studija, bolje kvalitete, u kojima će biti analizirano više vrsta kirurških zahvata i koje će uzeti u obzir moderne načine provođenja zdravstvene skrbi.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information