Haloperidol w leczeniu mdłości i wymiotów u chorych objętych opieką paliatywną

Haloperidol często stosuje się w celu kontroli mdłości (nudności) i wymiotów, które są częstym problemem u pacjentów z poważnymi chorobami zagrażającymi życiu. Haloperidol można podawać doustnie lub w formie zastrzyku. Istnieją badania, w których oceniano działanie tego leku w leczeniu mdłości i wymiotów będących skutkiem operacji oraz w zapobieganiu mdłościom i wymiotom wywoływanym leczeniem przeciwnowotworowym.

Jest to aktualizacja przeglądu opublikowanego w 2009 r., w którym żadne badanie nie spełniło kryteriów włączenia. Poszukując opublikowanej literatury na potrzeby tej aktualizacji w listopadzie 2014 roku, znaleźliśmy jedno umiarkowanej jakości badanie z randomizacją, w którym porównywano stosowanie żelu ABH (Ativan®, Benadryl®, Haldol®) zawierającego haloperidol i dwa inne leki ze stosowaniem placebo.

W badaniu tym nie wykazano żadnej różnicy między żelem ABH i placebo. Wcześniej jednak wykazano, że haloperidol nie wchłania się po zastosowaniu żelu ABH, więc wynik ten nie jest zaskoczeniem. Znaleźliśmy badanie dotyczące stosowania haloperidolu w leczeniu nudności i wymiotów u chorych na raka, którego wstępne wyniki zostały przedstawione na konferencji naukowej. Wydaje się, że haloperidol jest skuteczny u 65% pacjentów, ale wyniki nie były w pełni opublikowane w momencie przygotowywania naszego przeglądu. W Australii rozpoczęto kolejne badanie, w którym porównano stosowanie haloperidolu z innym lekiem stosowanym w leczeniu nudności – lewomepromazyną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Ptasińska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information