Probiotyki w zapobieganiu martwiczemu zapaleniu jelit u skrajnych wcześniaków lub noworodków z bardzo niską masą urodzeniową

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze
Czy podawanie probiotyków skrajnym wcześniakom lub noworodkom z bardzo niską masą urodzeniową zapobiega martwiczemu zapaleniu jelit?

Wprowadzenie
Skrajne wcześniaki (urodzone ponad 8 tygodni przed planowanym terminem porodu) i noworodki o bardzo niskiej masie urodzeniowej (poniżej 1,5 kg) są narażone na rozwój poważnego zaburzenia jelitowego, w którym część jelit ulega zapaleniu, zakażeniu i obumiera. Nazywa się to martwiczym zapaleniem jelit. Zaburzenie to wiąże się ze śmiercią, występowaniem poważnych zakażeń, długotrwałą niepełnosprawnością, a także z problemami rozwojowymi. Jednym ze sposobów zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelit i związanym z nim schorzeniom może być dodawanie probiotyków (suplementów diety zawierających wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub drożdże) do mleka.

Charakterystyka badań
Uwzględnione dane są aktualne do 18 lutego 2020 roku. Uwzględniliśmy 56 badań, w których łącznie wzięło udział ponad 10 000 dzieci. Przeprowadzono mało badań, a niektóre z nich zostały źle zaprojektowane, co mogło wpłynąć na ich wyniki.

Najważniejsze wyniki
Łączna analiza danych wykazała, że podawanie probiotyków skrajnym wcześniakom i noworodkom o bardzo niskiej masie urodzeniowej może zmniejszyć ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit, a także prawdopodobnie zmniejsza ryzyko zgonu i poważnych zakażeń. Nie wiadomo, czy podawanie probiotyków w tym okresie wpływa na sprawność i rozwój dziecka w następnych latach życia. Niewiele badań dostarczyło danych dotyczących ekstremalnie skrajnych wcześniaków (urodzonych ponad 12 tygodni przed planowanym czasem porodu) i o skrajnie niskiej masie urodzeniowej (mniej niż 1kg), a analizy te nie wykazały związku między podawaniem probiotyków i ryzykiem wystąpienia martwiczego zapalenia jelit, zgonu czy poważnego zakażenia.

Jakość danych naukowych
Jakość danych naukowych dotyczących wpływu stosowania probiotyków na ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit jest niska. Wyniki to z obaw, że wyniki mogły zostać wypaczone z powodu małej liczby badań, w których użyto niewłaściwych metod badawczych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja:Karolina Moćko