Specjalistyczna opieka pielęgniarska w rozstrzeniu oskrzeli

Wprowadzenie

Rozstrzenie oskrzeli to przewlekła choroba płuc. Głównymi objawami są kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny i nawracające infekcje dróg oddechowych. Zaostrzenie objawów choroby wiąże się z pogorszeniem jakości życia i ostatecznie może prowadzić do niewydolności oddechowej - stanu, w którym organizm nie jest w stanie prawidłowo regulować poziom tlenu i dwutlenku węgla.

Pytanie badawcze

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy pielęgniarki mogą prowadzić opiekę nad osobami z rozstrzeniem oskrzeli równie dobrze jak lekarze. Poszukiwaliśmy randomizowanych badań klinicznych porównujących opiekę pielęgniarską z lekarską.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy jedno badanie z Wielkiej Brytanii, w którym uczestniczyło 80 osób cierpiących na rozstrzenie oskrzeli. Badanie ukończono w 2002 roku, tj. w czasie, gdy leczenie tej choroby było odmienne niż aktualnie przyjęte postępowanie. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy. W trakcie 12 miesięcy obserwacji ambulatoryjnej jedna grupa pacjentów pozostawała pod opieką pielęgniarską, druga zaś pod opieką lekarską. Po 12 miesiącach uczestnicy zmieniali grupę.

Najważniejsze wyniki

Nie stwierdziliśmy istotnych różnic pomiędzy opieką pielęgniarska i lekarską biorąc pod uwagę takie wskaźniki jak funkcja płuc, nawracające infekcje (zaostrzenia) lub jakość życia. W pierwszym roku badania odnotowaliśmy wzrost kosztów opieki pielęgniarskiej związanych ze zwiększeniem ilości hospitalizacji i większym wykorzystaniem antybiotyków (w postaci zastrzyków).

Wiarygodność danych naukowych

Biorąc pod uwagę to, że badanie było skonstruowane w taki sposób, iż uczestnicy wiedzieli, do której grupy należą, stopień pewności danych naukowych był zadowalający.

Podsumowanie

Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić jak opieka pielęgniarska w porównaniu z opieką lekarską wypada pod względem bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli w stanie stabilnym.

Powyższe streszczenie Cochrane było aktualne do marca 2018 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczyła: Katarzyna Zalewska Redakcja: Małgorzata Maraj

Tools
Information