Suplementacja witaminy E w ciąży

Jaki jest problem?

Czy suplementacja witaminy E - samej lub łącznie z innymi witaminami - u kobiet w ciąży przynosi korzyści w postaci zmniejszenia częstości występowania stanu przedrzucawkowego oraz liczby dzieci urodzonych za wcześnie? Czy taka suplementacja może szkodzić?

Dlaczego ten problem jest ważny?

Chociaż u zdrowych osób dorosłych niedobór witaminy E występuje rzadko, to u kobiet w ciąży niewystarczające spożycie witaminy E w diecie (znaleźć ją można w: olejach roślinnych, orzechach, produktach zbożowych i niektórych zielonych warzywach liściastych) może prowadzić do wystąpienia powikłań, takich jak stan przedrzucawkowy i mała masa urodzeniowa dziecka. Ponadto, niedobór witaminy E może pogłębiać zbyt duża ilość żelaza. Ważne jest więc określenie ilości optymalnych w czasie ciąży.

Jakie dane naukowe odnaleźliśmy?

Do przeglądu włączono 21 badań obejmujących ponad 21 000 kobiet. W czterech badaniach podano wyniki w formie, która uniemożliwiła ich wykorzystanie w analizie. Badania włączone do przeglądu były różnej jakości. Odnaleziono tylko 3 badania dotyczące suplementacji samej witaminy E, ale w żadnym z tych badań nie przedstawiono danych, które można byłoby wykorzystać w analizie. Wszystkie pozostałe badania dotyczyły dodatkowo suplementacji witaminy C i innych suplementów diety lub leków.

Wyniki wskazują, że stosowanie rutynowej suplementacji witaminy E łącznie z innymi suplementami diety podczas ciąży nie przyniosło korzyści zarówno u dzieci, jak i u kobiet. Odnotowano rzadsze występowanie przedwcześnie odklejonego łożyska (przedwczesnego oddzielenia łożyska), u kobiet stosujących suplementację witaminy E łącznie z innymi środkami; dane te określono jako wysokiej jakości. Jednakże, nie jest jasne czy zaobserwowany wynik był efektem podaży witaminy E czy też innych, dodatkowo stosowanych suplementów diety. Należy to ocenić w kolejnych badaniach dotyczących mechanizmów, które prowadzą do przedwczesnego oddzielenia łożyska.

Wyniki niniejszego przeglądu wskazują na potencjalne szkody związane z suplementacją witaminy E w ciąży, takie jak: większe ryzyko bólu brzucha i pęknięcia błon płodowych przed porodem w ciąży donoszonej u kobiet stosujących suplementację witaminy E łącznie z innymi suplementami diety. Nie stwierdzono większego ryzyka przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w ciąży niedonoszonej u kobiet stosujących suplementację witaminy E i innych środków.

Co to oznacza?

Duży materiał dowodowy nie potwierdza słuszności stosowania suplementacji witaminy E w ciąży - zarówno samej witaminy E, jak również łącznie z innymi środkami. Podstawą takiego wniosku jest to, że przyjmowanie witaminy E łącznie z innymi suplementami diety nie zapobiega wystąpieniu problemów w ciąży, takich jak: wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, śmierć noworodka, przedwczesny poród, stan przedrzucawkowy oraz mała masa urodzeniowa dziecka. W rzeczywistości taka suplementacja może zwiększyć ryzyko bólu brzucha u kobiet, a także ryzyko przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w ciąży donoszonej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information