Davanje nadomjestaka vitamina E u trudnoći

Istraživačko pitanje

Da li davanje vitamina E kao dodatka prehrani, samog ili u kombinaciji s drugim vitaminima, ženama u trudnoći poobljšava zdravlje njihove djece tako što smanjuje pojavnost pre-eklampsije i broj djece koja se rađaju prerano? I da li ima kakve štetne posljedice?

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Iako se manjak vitamina E rijetko viđa u zdravih odraslih osoba, u trudnica nedostatak vitamina E (nalazi se u biljnim uljima, lješnjacima, žitaricama i dijelu zelenog povrća) može dovesti do komplikacija kao što su preeklampsija ili niska porođajna težina novorođenčeta. Osim toga, manjak vitamina E može se pogoršati zbog viška željeza te je stoga važno utvrditi optimalnu količinu u trudnoći.

Rezultati istraživanja

Sustavni pregled uključio je 21 studiju s više od 21.000 žena. Podatci iz četiri studije nisu se mogli uključiti u analize. Studije su se razlikovale po kvaliteti. Samo tri studije istražile su dodavanje samog vitamina E, ali podatci iz te tri studije nisu se mogli iskoristiti. Sve druge studije analizirale su kombinaciju vitamina E s vitaminom C ili drugim dodatcima prehrani ili lijekovima.

Rezultati pokazuju da rutinsko uzimanje dodataka vitamina E u kombinaciji s drugim nadomjestcima tijekom trudnoće ne poboljšava zdravlje djece i žena. Uočeno je smanjenje broja placenti koje su se ranije odljuštile u žena koje su dobivale dodatke vitamina E u kombinaciji s drugim tvarima, i ti su podatci ocijenjeni kao dokazi visoke kvalitete. Međutim, nije jasno mogu li se ti rezultati pripisati vitaminu E ili drugim nadomjestcima/lijekovima koje su te žene uzimale istovremeno. To bi se trebalo istražiti u budućim studijama koje će ispitati mehanizme koje dovode do odljuštenja posteljice.

Ovaj je Cochrane sustavni pregled utvrdio da uzimanje vitamina E u trudnoći može imati štetnih posljedica jer je povećan rizik od boli u trbuhu i pucanja plodovih ovoja na termin prije početka porođaja u žena koje su uzimale vitamin E u kombinaciji s drugim dodatcima. Nije utvrđeno povećanje učestalosti prijevremnog pucanja plodovih ovoja u žena koje su uzimale kombinaciju vitamina E i drugih dodataka.

Što ti rezultati znače?

Velika količina dokaza ne podupire uzimanje dodataka vitamina E u trudnoći, niti samog niti u kombinaciji s drugim dodatcima prehrani/lijekovima. To je tako jer uzimanje vitamina E u kombinaciji s drugim dodatcima prehrani/lijekovima u trudnoći ne sprječava probleme trudnoće kao što su mrtvorođenost, smrt djeteta, prijevremeno rođenje, pre-eklampsija ili rađanje djeteta niske porođajne težine. Naprotiv, takva kombinacija može povećati bolove u trbuhu kod žena i povećati broj žena koje dožive prerano pucanje plodovih ovoja na termin.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Ivana Miošić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information