Statyny w zapobieganiu otępieniu

Wprowadzenie

Otępienie (inaczej demencja - przyp. tłum.; włącznie z chorobą Alzheimera) stanowi globalny problem zdrowotny; szacuje się, że liczba osób cierpiących na demencję na całym świecie będzie się podwajać co 20 lat; w 2010 r. sięgając 74,7 mln chorych a w 2050 r. 131,5 mln Dlatego też, tak istotnym jest znalezienie metod zapobiegających otępieniu. Sugeruje się, że wysoki poziom cholesterolu w surowicy (składnik krwi) może zwiększać ryzyko otępienia a leczenie lekami obniżającymi poziom cholesterolu takimi jak statyny może zmniejszać ryzyko rozwoju otępienia.

Charakterystyka badań

Przeprowadziliśmy wyszukiwanie w medycznych bazach danych w celu odnalezienia badań klinicznych porównujących stosowanie statyn z placebo (leczenie pozorowane) u osób o prawidłowych czynnościach poznawczych (czynność mózgu odpowiedzialna za przyswajanie i stosowanie zdobytej wiedzy) w wieku, w którym występuje ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy dwa badania z randomizacją spełniające kryteria włączenia do niniejszego przeglądu o łącznej liczbie 26 340 uczestników. W żadnym z badań nie wykazano zmniejszenia ryzyka wystąpienia otępienia u osób leczonych statynami w porównaniu do osób przyjmujących placebo. Działania niepożądane były niewielkie zarówno w grupie leczonej statynami jak i placebo, ponadto grupy nie różniły się pod względem ryzyka zaprzestania udziału w badaniu z powodu działań niepożądanych.

Jakość danych naukowych

Włączone badania miały pewne ograniczenia dotyczące sposobu oceny czynności poznawczych, ponadto do badań włączano wyłącznie pacjentów o umiarkowanym lub dużym ryzykiem problemów z układem krążenia (naczyniowym). Niemniej jednak, istnieją dobre dane naukowe, wskazujące, że podawanie statyn u osób w starszym wieku z ryzykiem choroby naczyniowej nie chroni przed zaburzeniami czynności poznawczych lub otępieniem.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information