Glikokortykosteroidy wziewne w porównaniu z placebo w leczeniu stabilnej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Najważniejsze informacje

Stosowanie samych glikokortykosteroidów wziewnych (GKSw) prawdopodobnie zmniejsza częstość zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), spowalnia pogorszenie czynności płuc (mierzonej jako objętość powietrza, którą można wypchnąć z płuc w ciągu 1 sek) i prowadzi do niewielkiej poprawy w zakresie jakości życia. Jednak ich stosowanie prawdopodobnie zwiększa również ryzyko zapalenia płuc i działań niepożądanych w jamie ustnej, a także prawdopodobnie nie poprawia przeżywalności. Wyniki te potwierdzają potrzebę dalszych rozważań nad stosowaniem GKSw w połączeniu z innymi metodami leczenia, a przyszłe badania powinny być skoncentrowane w tym obszarze.

Co to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)?

POChP to termin używany w odniesieniu do problemów z płucami, które powodują trudności w oddychaniu. Należą do nich przewlekłe zapalenie oskrzeli (długotrwałe zapalenie płuc) i rozedma płuc (uszkodzenie pęcherzyków płucnych). Nie zaleca się już stosowania samych GKSw u chorych na POChP (tzw. „monoterapii”), ale w połączeniu z innymi lekami wziewnymi o długim czasie działania, ze względu na większą skuteczność leczenia skojarzonego. GKSw pomagają zmniejszyć stan zapalny w drogach oddechowych u chorych na astmę. Nie ma jednak pewności, czy leki te przynoszą korzyści u chorych na POChP.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Zaktualizowaliśmy niniejszy przegląd dotyczący stosowania GKSw, aby pomóc w wyjaśnieniu trwających wątpliwości co do ich działania u chorych na POChP. Przeanalizowaliśmy ich wpływ na częstotliwość zaostrzeń, jakość życia, wydolność oddechową, śmiertelność i skutki uboczne, takie jak zapalenie płuc.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu badań porównujących GKSw z wziewnym placebo (leczenie pozorowane) u chorych ze stabilną postacią POChP.

Co znaleźliśmy?

Do przeglądu włączyliśmy 36 badań, w których uczestniczyło łącznie 23 139 osób.

Główne wyniki

Łączna analiza danych z badań wykazała, że stosowanie GKSw przyniosło korzyści w postaci zmniejszania częstości zaostrzeń i spowalniania tempa pogarszania się jakości życia. Długoterminowa korzyść (po 6 miesiącach leczenia) polegała na spowolnieniu tempa spadku wydolności oddechowej. Wskaźniki zgonów z jakiejkolwiek przyczyny pozostały niezmienione. Stosowanie GKSw zwiększało ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym zakażenia drożdżakami ( Candida ) w jamie ustnej, chrypki i zapalenia płuc.

Podejmując decyzję o zastosowaniu tego leczenia, konsumenci i pracownicy ochrony zdrowia powinni rozważyć bilans korzyści i ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nasza pewność co do wiarygodności wyników jest niska do umiarkowanej. Mamy umiarkowane zaufanie do danych dotyczących ustaleń związanych z zaostrzeniami POChP, jakością życia, wydolnością oddechową, wskaźnikami zgonów i działaniami niepożądanymi. Wynikało to z pewnej zmienności danych w tych badaniach. Mamy małe zaufanie do danych dotyczących ryzyka zapalenia płuc ze względu na różne wyniki w wielu badaniach.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Szukaliśmy badań opublikowanych do października 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Sekuła Redakcja: Aleksandra Stawiarz, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information