Inhalacijski kortikosteroidi u usporedbi s placebom za stabilnu kroničnu opstruktivnu bolest pluća (KOPB)

Ključne poruke

Sami inhalacijski kortikosteroidi vjerojatno smanjuju razbuktavanje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB-a), usporavaju opadanje funkcije pluća (mjereno kao volumen zraka koji možete istisnuti iz pluća u jednoj sekundi) i dovode do manjih poboljšanja u kvaliteti života. Međutim, vjerojatno isto tako povećavaju rizik od upale pluća i nuspojava u ustima i vjerojatno ne poboljšavaju preživljenje. Rezultati idu u prilog potrebi stalnog razmatranja njihove upotrebe u kombinaciji s drugim vrstama liječenja, a buduća bi se istraživanja trebala baviti tom temom.

Što je kronična opstruktivna bolest pluća?

KOPB je termin koji se koristi za probleme s plućima koji uzrokuju poteškoće s disanjem. To uključuje kronični bronhitis (dugotrajnu upalu pluća) i emfizem (oštećenje plućnih alveola). Sami se inhalacijski kortikosteroidi više ne preporučuju za osobe s KOPB-om (poznato kao 'monoterapija'), već se daju s drugim dugodjelujućim inhalacijskim lijekovima zbog veće učinkovitosti kombiniranog liječenja. Inhalacijski kortikosteroidi pomažu smanjiti upalu dišnih puteva kod osoba oboljelih od astme. Međutim, nije sigurno jesu li ti lijekovi korisni kod osoba oboljelih od KOPB-a.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Ovaj je pregled obnovljen kako bi se pomoglo u rješavanju postojećih nejasnoća o ulozi inhalacijskih kortikosteroida kod osoba oboljelih od KOPB-a. Analizirani su njihovi učinci na učestalost razbuktavanja bolesti (pogoršanja), kvalitetu života, sposobnost disanja, stopu smrtnosti i nuspojave poput upale pluća.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

U medicniskim bazama pretražena su istraživanja u kojima se uspoređuju inhalacijski kortikosteroidi s inhaliranim placebom (lijekom bez terapijskog učinka) kod osoba sa stabilnim KOPB-om.

Što smo pronašli?

Uključeno je 36 istraživanja u kojima je ukupno sudjelovalo 23,139 ispitanika.

Ključne poruke

Na temelju svih podataka pokazalo se da su inhalacijski kortikosteroidi korisni u smanjenju učestalosti pogoršanja i usporavanju stope pada kvalitete života. Postojala je dugoročna korist (nakon šest mjeseci liječenja) u usporavanju stope opadanja kapaciteta disanja. Stope smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka ostale su nepromijenjene. Inhalacijski kortikosteroidi povećali su rizik od nuspojava, uključujući gljivičnu upalu sluznice usta ( kandidijazu ), promuklost i upalu pluća.

Pri odlučivanju hoće li koristiti ovo liječenje, pacijenti i zdravstveni djelatnici trebali bi odvagnuti dobrobiti naspram nuspojava.

Koja su ograničenja dokaza?

U cjelini, dokazi na kojima se temelje ovi rezultati su niske do srednje razine pouzdanosti. Rezultati koji se odnose na pogoršanje KOPB-a, kvalitetu života, kapacitet disanja, stopu smrtnosti i nuspojave srednje su razine pouzdanosti. Do toga je došlo zbog nekih odstupanja u podatcima u tim istraživanjima. Dokazi o riziku od upale pluća male su razine pouzdanosti zbog razlika u rezultatima u više istraživanja.

Datum pretraživanja dokaza

Pregledana su istraživanja dostupna do listopada 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo Luka Kovačević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information