Karbamazepina w schizofrenii

Ludzie cierpiący na schizofrenię często słyszą głosy lub widzą rzeczy, które nie istnieją (halucynacje) oraz mają nierealistyczne przekonania (urojenia). Mogą również doświadczać apatii, zmęczenia, braku motywacji oraz chaotycznych myśli i zachowań. Objawy te czynią ze schizofrenii ciężką chorobę, która dotyka wielu ludzi w ciągu ich życia.

Podstawowe leczenie schizofrenii to podawanie leków przeciwpsychotycznych. Mimo, iż farmakoterapia jest skuteczna w leczeniu większości chorych, od 5% do 15% pacjentów nadal cierpi z powodu wyniszczających objawów. Dla tych osób dostępnych jest kilka opcji leczenia: zmiana dawki leków, zastosowanie innych leków przeciwpsychotycznych lub włączenie dodatkowych leków, innych niż przeciwpsychotyczne. Karbamazepina po raz pierwszy została zastosowana w leczeniu padaczki w 1950 roku. Jest ona również stosowana jako stabilizator nastroju u osób, u których obserwuje się naprzemienne okresy podwyższonego i obniżonego nastroju (na przykład w chorobie afektywnej dwubiegunowej). Działania niepożądane karbamazepiny obejmują problemy z koordynacją, bóle głowy i senność.

Niniejszy przegląd ocenia skuteczność karbamazepiny u chorych na schizofrenię. Przeszukanie w obrębie Cochrane Schizophrenia Group Trial's Register zostało przeprowadzone w lipcu 2012 roku. Autorzy zidentyfikowali dziesięć badań obejmujących 283 uczestników. W badaniach tych karbamazepinę porównywano z brakiem aktywnego leczenia (leczenie pozorowane lub placebo), z innym lekiem przeciwpsychotycznym lub jako dodatek do innych leków. Jednak te 10 włączonych badań były małe, a zawarte w nich wyniki niskiej jakości. W związku z powyższym brak jest danych naukowych wskazujących na skuteczność karbamazepiny w zakresie łagodzenia objawów choroby i działań niepożądanych u chorych na schizofrenię lub z podobnymi problemami psychicznymi. Przed rekomendacją karbamazepiny w leczeniu chorych na schizofrenię niezbędne jest przeprowadzenie większych, dobrze zaprojektowanych badań, w celu zapewnienia wiarygodniejszych danych naukowych.

To streszczenie zostało napisane przez Benjamina Gray'a, użytkownika usług opieki zdrowotnej i eksperta w Rethink Mental Illness.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Anna Bagińska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information