Wczesne (do 7 dni od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów systemowych w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u dzieci urodzonych przedwcześnie

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Cel przeglądu: Celem przeglądu było określenie względnych korzyści i szkód wynikających ze stosowania leków hamujących stan zapalny, zwanych glikokortykosteroidami (GKS – przyp. tłum.), u dzieci urodzonych przedwcześnie w ciągu pierwszego tygodnia od urodzenia w celu zapobiegania uszkodzeniu płuc znanemu jako dysplazja oskrzelowo-płucna (niekiedy nazywana przewlekłą chorobą płuc).

Wprowadzenie: Glikokortykosteroidy mogą redukować stan zapalny w płucach noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną, ale też wywoływać poważne działania niepożądane. Dysplazja oskrzelowo-płucna stanowi poważne powikłanie u noworodków leczonych na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej. Główną jej przyczyną jest utrzymujący się stan zapalny płuc. GKS stosuje się w profilaktyce i leczeniu dysplazji oskrzelowo-płucnej ze względu na ich silne działanie przeciwzapalne.

Charakterystyka badań: Dokonaliśmy przeglądu wszystkich badań klinicznych przeprowadzonych wśród dzieci urodzonych przedwcześnie leczonych GKS w pierwszym tygodniu po urodzeniu oraz w których raportowano wskaźniki dotyczące dysplazji oskrzelowo-płucnej w późniejszym okresie noworodkowym.

Kluczowe wyniki: Wyniki niniejszego przeglądu wskazują, że korzyści ze stosowania GKS u noworodków w ciągu pierwszych 7 dni od urodzenia mogą nie przewyższać znanych działań niepożądanych. Jednak stosowanie hydrokortyzonu wydaje się być obiecujące w zakresie poprawy wyników zdrowotnych w krótkim okresie czasu, bez negatywnego wpływu na długoterminowe wyniki w odniesieniu do rozwoju neurologicznego. Korzyści ze stosowania GKS ogólnoustrojowych obejmowały krótszy czas wspomagania oddechu respiratorem oraz mniejszy odsetek dzieci z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną, z kolei objawy niepożądane obejmowały: podwyższone ciśnienie tętnicze, krwawienie z żołądka lub z jelit, perforację jelita, podwyższone stężenie glukozy we krwi oraz większe ryzyko porażenia mózgowego podczas obserwacji, szczególnie u pacjentów leczonych deksametazonem. Wczesne stosowanie GKS, zwłaszcza deksametazonu w leczeniu lub zapobieganiu dysplazji oskrzelowo-płucnej, należy ograniczyć, dopóki nie zostaną przeprowadzone dodatkowe badania.

Jakość danych naukowych: Ogólnie jakość danych naukowych potwierdzających nasze wnioski była wysoka.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Pelczarska Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz