Wsparcie dla matek karmiących piersią

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Na czym polega problem?

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby niemowlęta były karmione wyłącznie piersią do końca szóstego miesiąca życia z kontynuacją karmienia naturalnym pokarmem jako ważną częścią diety małego dziecka do ukończenia dwóch lat. Wiemy, że karmienie piersią jest korzystne dla zdrowia matek jak i niemowląt w okresie krótko- oraz długoterminowym. U dzieci tych stwierdza się mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji przewodu pokarmowego, płuc, dróg oddechowych i uszu, ale także mniejsze ryzyko rozwoju nadwagi i cukrzycy w późniejszym życiu. U matek karmiących zmniejsza się ryzyko zachorowania na cukrzycę, raka piersi lub jajników. Wiele matek przestaje karmić piersią wcześniej, niż by tego chciały z powodu napotykania wielu problemów. Stosowna opieka i wsparcie mogą pomóc kobietom w rozwiązaniu tych problemów, tak aby mogły kontynuować karmienie piersią.

Dlaczego jest to tak ważne?

Wiedząc, jakie wsparcie można zapewnić kobietom przy karmieniu piersią, możemy pomóc im rozwiązać problemy, tak aby mogły kontynuować karmienie naturalnym pokarmem jak długo chcą i gdziekolwiek mieszkają. Wczesne przerwanie karmienia może spowodować rozczarowanie i zły stan emocjonalny matek oraz problemy zdrowotne u nich i ich dzieci. Wsparcie może mieć formę podpory psychicznej, pochwały, przekazania informacji oraz możliwości omówienia problemów i zadawania pytań w razie potrzeby. Celem niniejszego przeglądu było sprawdzenie, czy zorganizowanie wsparcia dla matek karmiących, w porównaniu ze zwykłą opieką może im pomóc w kontynuacji karmienia piersią. Interesowała nas opieka ze strony pracowników służby zdrowia takich, jak położne, pielęgniarki oraz lekarze lub przeszkolonych pracowników socjalnych i wolontariuszy.

Jakie dane znaleźliśmy?

Danych naukowych szukaliśmy 29 lutego 2016 r. i odnaleźliśmy 31 kolejnych badań, które spełniały warunki włączenia do tego przeglądu. Zaktualizowany przegląd zawiera obecnie 100 badań z randomizacją i grupą kontrolną obejmujących ponad 83 246 kobiet. Analiza objęła 73 badania kliniczne z 29 krajów, w których uczestniczyło w sumie 74 656 kobiet. Około 62% kobiet pochodziło z krajów wysoko rozwiniętych, 34% - ze średnio i 4% z nisko rozwiniętych krajów.

W analizie stwierdzono, że wszystkie formy dodatkowego zorganizowanego wsparcia wiązały się z wydłużeniem okresu karmienia z lub bez wprowadzenia do diety różnych płynów i pokarmów. Oznacza to, że mniej kobiet przestało karmić wyłącznie piersią przed czwartym - szóstym tygodniem życia lub przestało stosować jakąkolwiek formę karmienia naturalnego (dane naukowe umiarkowanej jakości) przed szóstym miesiącem życia dziecka. Zarówno wyszkoleni wolontariusze jak i lekarze oraz pielęgniarki mieli pozytywny wpływ na karmienie piersią.

Czynniki, które mogły wpłynąć na sukces w odniesieniu do kobiet karmiących wyłącznie piersią to kontakt "twarzą w twarz" (w odróżnieniu od konsultacji telefonicznych), wsparcie wolontariuszy, określony schemat czterech do ośmiu spotkań oraz duża liczba kobiet, które rozpoczęły karmić piersią w społeczności lub w populacji (wyjściowy odsetek kobiet karmiących).

Termin „dane wysokiej jakości” oznacza naszą pewność, że kolejne badania będą miały podobne wyniki. Żaden z rezultatów nie był określony jako „dane wysokiej jakości”. Termin „dane umiarkowanej jakości” oznacza, że znaleźliśmy w badaniach duże różnice pomiędzy wynikami, które mogą prowadzić do rozbieżnych wniosków. Nowe badania nad różnymi sposobami wsparcia kobiet karmiących mogą zmienić nasze rozumienie pomocy mającej na celu wydłużenie okresu karmienia.

Jakość metodologiczna badań była zróżnicowana, a formy wsparcia dodatkowego i zwykłej opieki często znacznie różniły się między sobą i nie były zawsze prawidłowo opisane. Ponadto ustawienia dla poszczególnych badań i kobiety biorące w nich udział były różnorodne.

Co to oznacza?

Zapewnienie kobietom dodatkowego wsparcia pomaga im karmić piersią dłużej. Pomoc taka może być skuteczniejsza gdy będzie przewidywalna, zaplanowana i obejmie spotkania z przeszkolonymi pracownikami służby zdrowia, takimi jak położne, pielęgniarki i lekarze lub z przeszkolonymi wolontariuszami. Różne rodzaje wsparcia mogą być potrzebne w różnych miejscach na ziemi, tak aby sprostać potrzebom lokalnych mieszkańców. Potrzebujemy dodatkowych badań z grupą kontrolną i z randomizacją, aby stwierdzić, jaki rodzaj wsparcia jest najbardziej pomocny dla kobiet.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Gołębiowska Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz