Przedporodowa edukacja dietyczna i suplementacja energetyczna i białkowa w czasie ciąży, w celu poprawy wyników zdrowotnych niemowląt

Na czym polega problem?

Czy zalecenia dietetyczne lub suplementacja, których celem jest zwiększenie podaży energii i spożycia białka w ciąży, poprawiają wyniki zdrowotne u niemowląt oraz czy powodują jakieś negatywne skutki? Czy te interwencje wpływają odmiennie na słabo odżywione i dobrze odżywione kobiety w ciąży i ich dzieci?

Dlaczego to jest ważne?

Podczas ciąży, dziecko rozwijające się wewnątrz macicy, otrzymuje wszystkie niezbędne składniki odżywcze od matki. Niewystarczające spożycie składników odżywczych w okresie ciąży może prowadzić do niedożywienia i słabych wyników zdrowotnych dziecka. Dlatego udzielanie porad dietetycznych kobietom oraz dostarczanie suplementów w czasie ciąży może pomóc dzieciom rosnąć i rozwijać się.

Jakie znaleźliśmy dane naukowe?

Niniejszy przegląd obejmuje 17 badań z grupą kontrolną i randomizacją (badania kliniczne, w których uczestników przydziela się losowo do porównywanych grup - przyp. tłum.), z udziałem 9030 kobiet. Ogólną jakość włączonych badań oceniono jako niską lub umiarkowaną. Po przeanalizowaniu różnych aspektów porad dietetycznych i suplementacji, sformułowaliśmy cztery główne wnioski.

(1) Poradnictwo żywieniowe spowodowało zwiększenie spożycia białka przez matki, zmniejszenie liczby dzieci urodzonych zbyt wcześnie (dwa badania, z udziałem 449 kobiet) oraz zmniejszenie liczby dzieci z niską masą urodzeniową (jedno badanie, z udziałem 300 kobiet). Jedno badanie z udziałem 389 kobiet, wykazało u niektórych dzieci zwiększenie obwodu głowy. Ponadto urodziło się więcej dzieci z większą masą urodzeniową u niedożywionych kobiet (dwa badania, z udziałem 320 kobiet).

(2) Podawanie matkom zbilansowanych energetycznie i białkowo suplementów wiązało się z mniejszą liczbą dzieci umierających w trakcie porodu (pięć badań, 3408 kobiet), wyraźnym zwiększeniem urodzeniowej masy ciała (11 badań, 5385 kobiet) oraz mniejszym odsetkiem dzieci, które urodziły się zbyt małe w stosunku do wieku płodowego (siedem badań, 4408 kobiet). Jednak wpływ tej interwencji na odległy efekt zdrowotny u dzieci był niepewny, także wśród niedożywionych kobiet.

(3) Nie wykazano korzyści z wysokobiałkowej suplementacji u kobiet (jedno badanie, z udziałem 1051 kobiet), a potencjalna szkodliwość skutkowała zwiększeniem liczby dzieci, które urodziły się zbyt małe w stosunku do wieku płodowego.

(4) Izokaloryczna suplementacja białkiem (tj. zbilansowana suplementacja, w której białkiem zastępuje się odpowiadającą mu ilość innych składników odżywczych, np. tłuszczu czy węglowodanów): dla masy urodzeniowej i tygodniowego przyrostu masy ciała płodu, nie przyniosła korzyści ani dla kobiet, ani dla ich dzieci (dwa badania, z udziałem 184 kobiet).

Co to oznacza?

Udzielanie porad żywieniowych lub zbilansowana energetycznie i białkowo suplementacja kobiet w okresie ciąży mogą przynieść korzystne efekty. Jakkolwiek nie ma wystarczających dowodów naukowych na korzystny wpływ izokalorycznych suplementów białkowych, które obecnie wydają się nie przynosić korzyści, a suplementy wysokobiałkowe mogą być szkodliwe.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information