Edukacija o prehrani prije trudnoće, uz energetske dodatke i uzimanje proteina, za poboljšanje zdravlja djeteta

Istraživačko pitanje

Da li prehrambeni savjeti ili dodatci prehrani za povećanje energije i proteina uzetih u trudnoći poboljšavaju zdravlje djeteta i da li postoje kakvi štetni učinci? Da li ti postupci drugačije utječu na neuhranjene i dobro uhranjene rudnice i njihovu djecu?

Zašto je ovaj Cochrane sustavni pregled važan?

Tijekom trudnoće dijete se razvija unutar maternice te putem pupkovine prima sve hranjive tvari od majke. Neprikladna prehrana tijekom trudnoće može dovesti do malnutricije i loših posljedica za dijete. Stoga savjetovanje žena o prehrani i pružanje dodataka hrani tijekom trudnoće možda može pomoći djetetu u rastu i razvoju.

Rezultati istraživanja

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je 17 randomiziranih kontroliranih pokusa u koje je bilo uključeno ukupno 9030 žena. Kvaliteta uključenih pokusa je bila niska do umjerena. Usporedili smo nekoliko vidova prehrambenih savjeta i dodataka prehrani te došli do 4 ključna zaključka.

(1) Davanje savjeta o prehrani dovelo je do povećanja uzimanja proteina u majki te je manje djece bilo rođeno prije termina (2 studije s 449 žena ) i manje djece je imalo nisku porođajnu težinu (1 studija sa 300 žena). Jedno istraživanje sa 389 žena pokazalo je povećanje opsega glave u neke djece (1 studija sa 389 žena). Također je bilo više djece s povećanom porođajnom težinom (2 studije sa 320 žena).

(2) Davanjem majki dodataka prehrani balansirane energije i proteina bilo je povezano s manjim brojem novorođenčadi koja su umrla tijekom porođaja (5 studija, 3408 žena), jasnim povećanjem porođajne težine (11 studija, 5385 žena) i manjim brojem djece koja su bila mala za svoju gestacijsku dob (7 studija, 4408 žena). Međutim, utjecaj na dugoročno zdravlje djeteta je bio nesiguran, uključujući i pothranjene majke.

(3) Dodatci s visokom količinom proteina (1 studija, 1051 žena) nije pokazala koristan učinak za žene i potencijalne štetne učinke na djecu kroz povećanje broja djece koja su bila malena za njihovu gestacijsku dob pri porođaju.

(4) Izokalorijski dodatci prehrani (npr. balansirani dodatci u kojma proteini zamjenjuju jednaku količinu drugih nutrijenata kao što su masti i ugljikohidrati): nije uočen koristan učinak na majke i djecu kad je promatrana porođajna težina i tjedni gestacijski dobitak na težini (2 studije, 184 žene).

Što ti rezultati znače?

Davanje savjeta o prehrani ili balansiranih energetskih i proteinskih dodataka prehrani ženama tijekom trudnoće može biti korisno. Međutim, nema dovoljno dokaza o izokalorijskim proteinskim dodatcima prehrani, za koje se trenutno čine da nemaju korisne učinke, a dodatci s visokim udjelom proteina mogu biti štetni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Barica Rašić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information