Pengubahsuaian rumah untuk mencegah malaria

Apakah matlamat ulasan ini?

Pengubahsuaian rumah, seperti penyaringan (menutup ruang potensi masuk rumah untuk nyamuk dengan kelambu atau jaring), atau penggunaan bahan pembinaan alternatif, mungkin menyumbang kepada pengurangan beban malaria. Mereka berfungsi dengan menyekat nyamuk daripada memasuki rumah, dan mengurangkan jumlah gigitan yang diterima isi rumah di dalam rumah. Beberapa pengubahsuaian rumah yang dipertimbangkan juga bertujuan untuk membunuh sebarang nyamuk yang cuba memasuki rumah dengan memasukkan racun serangga ke dalam pengubahsuaian itu.

Mesej utama

Tingkap, pintu, atap dan siling disaring untuk mencegah nyamuk memasuki rumah dapat mengurangkan penularan malaria dan penyakit dalam orang yang tinggal di rumah tersebut, berdasarkan bukti dari dua kajian yang dijalankan di Afrika. Empat kajian yang menunggu penerbitan berkemungkinan memperkayakan asas bukti semasa.

Apakah yang dikaji dalam ulasan ini?

Ulasan ini meringkaskan kajian yang menyelidiki kesan pengubahsuaian rumah terhadap hasil dapatan malaria terhadap manusia. Jika kajian juga melaporkan kesan pengubahsuaian rumah terhadap nyamuk (yang berpotensi membawa malaria), atau pandangan isi rumah, kami juga meringkaskan data ini. Selepas carian kajian yang relevan, kami mengenal pasti enam kajian yang dijalankan di sub-Sahara Afrika, dua daripadanya telah menerbitkan data, dan empat daripadanya belum berada dalam domain awam. Semua kajian menilai penyaringan (tingkap, pintu, atap, siling, atau sebarang gabungannya), bersendirian atau digabungkan dengan penutupan atap, pengubahsuaian atap, atau pemasangan tiub atap (peranti “memikat dan membunuh” yang diletakkan di celah-celah atap).

Apakah keputusan utama ulasan ini?

Dua kajian dengan data yang diterbitkan menilai kesan penyaringan bersendirian terhadap jangkitan malaria. Kedua-dua kajian menunjukkan pengurangan malaria di rumah-rumah yang disaring, dengan tahap kesan yang berbeza. Satu kajian di Ethiopia menunjukkan bahawa orang yang tinggal di rumah-rumah yang disaring adalah sekitar 62% kurang cenderung untuk mengalami episod malaria klinikal (disebabkan oleh P falciparum). Walau bagaimanapun, kepastian bukti ini adalah rendah disebabkan masalah dengan reka bentuk kajian, dan kajian tersebut tidak mengkaji orang yang mencukupi untuk kami yakin mengenai keputusannya. Kajian lain di Gambia menunjukkan bahawa orang yang tinggal di rumah-rumah yang disaring sekitar 16% kurang cenderung untuk mempunyai parasit malaria P falciparum dalam darah mereka, dan kurang cenderung untuk mengalami anemia. Keyakinan kami terhadap keputusan ini adalah rendah kerana kajian ini tidak mengkaji orang yang mencukupi.

Seberapa terkinikah ulasan ini?

Para penulis ulasan mencari kajian yang ada sehingga 1 November 2019.

Nota terjemahan: 

Diterjemah oleh Muhammad Faiz Mohd Adenan (University of New South Wales, Sydney). Disunting oleh Mohd Shaharudin Shah Che Hamzah (USM). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information