استراتژی‌های کنترل عفونت جهت پیشگیری از گسترش استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) در خانه‌های سالمندان برای افراد مسن

MRSA یک باکتری است که می تواند باعث عفونت در افراد، به ویژه بیماران بستری در بیمارستان، شود، و اکنون به یک مشکل برای افراد مسن (ساکن) که در خانه‌های سالمندان زندگی می‌کنند، تبدیل شده است. خانه‌های سالمندان مکان‌هایی ایده‌آل برای انتشار MRSA هستند: ساکنین نزدیک به یکدیگر زندگی می‌کنند، بسیاری از آنها مبتلا به بیماری‌های هم‌زمان زیادی هستند و ممکن است چندین نسخه برای آنتی‌بیوتیک دریافت کنند، و برخی مبتلا به زخم‌های فشاری بوده و وسایل پزشکی مانند کاتتر دارند. همه این عوامل خطر ابتلای ساکنین را به MRSA افزایش داده و بنابراین خطر مرگ را در آنها بیشتر می‌کنند.

بسیاری از راه‌های مختلف برای پیشگیری از گسترش MRSA، به ویژه در بیمارستان‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است؛ با این حال، فقط یک مطالعه را پیدا کردیم که به بررسی این موضوع پرداخت که اجرای یک برنامه آموزشی کنترل عفونت تاثیری بر گسترش MRSA در خانه‌های سالمندان برای افراد مسن می‌گذارد یا خیر. این مطالعه نشان داد که تفاوتی بین گروه درگیر در برنامه و گروه مقایسه که به برنامه عادی خود ادامه دادند، وجود نداشت.

اگرچه شواهدی در مورد تکنیک‌هایی وجود دارد که برای پیشگیری از گسترش MRSA در بیمارستان به خوبی کار می‌کنند، مشخص نیست که این روش‌ها در خانه‌های سالمندان برای افراد مسن کارآمد هستند یا خیر. انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا مشخص شود چه استراتژی‌هایی در خانه‌های سالمندان موثر هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر، پژوهشی در مورد ارزیابی اثرات راهبردهای پیشگیری و کنترل عفونت بر انتقال MRSA در خانه‌های سالمندان وجود ندارد. باید مطالعات دقیقی در خانه‌های سالمندان انجام شود و ساکنان و کارکنان را برای آزمایش مداخلاتی که به‌طور خاص برای این محیط منحصر به فرد طراحی شده‌اند، درگیر کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

خانه‌های سالمندان محیطی را فراهم می‌کنند که احتمالا به جذب و گسترش استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (meticillin-resistant Staphylococcus aureus; MRSA) کمک کرده، و ساکنان را در معرض خطر افزایش کلونیزاسیون و عفونت قرار می‌دهند. امروزه این موضوع پذیرفته شده که استراتژی‌های پیشگیری و کنترل عفونت در پیشگیری و کنترل انتقال MRSA مهم هستند.

اهداف: 

تعیین اثرات راهبردهای پیشگیری و کنترل عفونت برای پیشگیری از انتقال MRSA در خانه‌های سالمندان برای افراد مسن.

روش‌های جست‌وجو: 

در آگوست 2013، برای سومین به‌روزرسانی، پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ها در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL، کتابخانه کاکرین)، بانک اطلاعاتی خلاصه‌های مرور اثرات (DARE، کتابخانه کاکرین)، Ovid MEDLINE؛ OVID MEDLINE (In-process and Other Non-Indexed Citations)؛ Ovid EMBASE؛ EBSCO CINAHL؛ Web of Science و وب‌سایت ارزیابی تکنولوژی سلامت (Health Technology Assessment; HTA) را جست‌وجو کردیم. تحقیقات در حال انجام از طریق Current Clinical Trials؛ Gateway to Reseach؛ و HSRProj (Health Services Research Projects in Progress) جست‌وجو شدند.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی‌شده و کنترل‌شده، مطالعات کنترل‌ شده قبل و بعد و مطالعات سری زمانی منقطع‌شده با محوریت مداخلات پیشگیری و کنترل عفونت در خانه‌های سالمندان برای افراد مسن، واجد شرایط ورود بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج این جست‌وجوها را مرور کردند. نویسنده دیگر، مقالات شناسایی‌شده را ارزیابی کرده و استخراج داده‌ها را انجام داد که توسط نویسنده دوم بررسی شدند.

نتایج اصلی: 

برای این به‌روزرسانی سوم فقط یک مطالعه شناسایی شد، بنابراین انجام یک متاآنالیز ممکن نبود. یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده خوشه‌ای در 32 خانه سالمندان، تاثیر ارائه آموزش و اجرای برنامه آموزشی کنترل عفونت را بر شیوع MRSA ارزیابی کرد. پیامد اولیه عبارت بود از شیوع MRSA میان ساکنان و کارکنان، و تغییر در نمرات ممیزی کنترل عفونت که پایبندی را به استانداردهای کنترل عفونت اندازه‌گیری کرد. در پایان مطالعه 12 ماهه، هیچ تغییری در شیوع MRSA بین محل‌های مداخله و کنترل مشاهده نشد، در حالی که میانگین نمرات ممیزی کنترل عفونت در خانه‌های مداخله در مقایسه با خانه‌های کنترل به‌طور معنی‌داری بالاتر بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information