طب سوزنی به عنوان یک درمان برای افراد مبتلا به گلوکوم

هدف از این مطالعه مروری چه بود؟
هدف این مرور، ارزیابی این موضوع بود که طب سوزنی در درمان افراد مبتلا به گلوکوم مفید و ایمن است یا خیر. ما 3 کارآزمایی کامل شده و یک کارآزمایی در حال انجام را وارد کردیم.

پیام کلیدی این مطالعه مروری چیست؟
در این زمان، نتیجه‌گیری قابل اعتماد از داده‌های موجود برای حمایت از استفاده از طب سوزنی در درمان افراد مبتلا به گلوکوم غیرممکن است.

چه چیزی در این مرور مورد بررسی قرار گرفت؟
گلوکوم وضعیتی است که به عصب بینایی آسیب رسانده و عملکرد بینایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گلوکوم یک علت عمده نابینایی در سراسر جهان به شمار می‌رود. اگرچه درمان‌های بسیاری در دسترس هستند، از جمله قطره‌های چشمی، درمان لیزر و روش‌های جراحی، برخی از افراد ممکن است به دنبال روش‌های مکمل یا طب جایگزین مانند طب سوزنی، به عنوان مکمل درمان عادی خود، باشند.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟
سه مطالعه تکمیل شده در بیمارستان‌هایی در تایوان و ایالات متحده انجام شده بودند. این کارآزمایی‌ها شرکت‌کنندگان مبتلا به گلوکوم یا فشار بالای داخل چشم (بالاتر از فشار طبیعی چشم) را وارد کردند. کارآزمایی‌ها تا حد زیادی در مداخلات مقایسه شده متفاوت بودند، از جمله طب فشاری اوریکولار (یک روش غیراستاندارد طب سوزنی)، تحریک الکتریکی عصب از راه پوست، و طب سوزنی در نقاط چشمی (12 جلسه). طب سوزنی ممکن است اثر بسیار اندکی در کاهش فشار چشم داشته باشد، اما قطعیت شواهد بسیار پائین است. یک کارآزمایی حساسیت سوزن را گزارش کرد. کارآزمایی‌ها هیچ شواهدی را از تاثیر بر میدان بینایی یا حدت بینایی گزارش نکردند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز‌ است؟
نویسندگان مرور کاکرین برای یافتن مطالعاتی که تا نوامبر 16, 2018 منتشر شده بودند، جست‌وجو کردند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در این زمان، نتیجه‌گیری قابل اعتماد از داده‌های موجود برای حمایت از استفاده از طب سوزنی در درمان افراد مبتلا به گلوکوم غیرممکن است. به دلیل ملاحظات اخلاقی، RCTهای مقایسه کننده طب سوزنی به تنهایی با درمان استاندارد گلوکوم یا دارونما بعید است در کشورهایی که در آنها استاندارد مراقبت از قبل تائید شده، توجیه شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

گلوکوم یک نوروپاتی مولتی-فاکتوریل اپتیک است که با از دست دادن اکتسابی سلول‌های گانگلیون شبکیه در سطوحی فراتر از از دست دادن طبیعی مربوط به سن و آتروفی متناظر عصب اپتیک مشخص می‌شود. اگرچه درمان‌های بسیاری برای مدیریت گلوکوم در دسترس هستند، بیماران ممکن است به دنبال رویکردهای مکمل یا طب جایگزین مانند طب سوزنی، به عنوان مکمل درمان عادی خود، باشند. باور زمینه‌ای طب سوزنی این است که اختلالات مربوط به جریان Chi (مفهوم سنتی چینی از نیروی حیاتی یا انرژی) را می‌توان با تحریک نقاط مربوطه روی سطح بدن مدیریت کرد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی طب سوزنی در مقایسه با درمان‌های دیگر، عدم درمان یا دارونما (placebo) در بیماران مبتلا به گلوکوم.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) را، که شامل پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه چشم و بینایی در کاکرین (2018، شماره 11)؛ Ovid MEDLINE؛ Embase.com؛ the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)؛ پایگاه اطلاعات طب مکمل و وابسته (AMED)؛ PubMed؛ Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS)؛ ZETOC؛ متارجیستر از کارآزمایی‌های کنترل شده (mRCT)؛ ClinicalTrials.gov؛ پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت (WHO) و وب‌سایت مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین (NCCAM) بود، جست‌وجو کردیم. ما هیچ محدودیتی را از نظر تاریخ یا زبان در جست‌وجوی کارآزمایی‌ها اعمال نکردیم. ما بانک‌های اطلاعاتی الکترنیکی را آخرین بار در تاریخ 16 نوامبر، 2018 جست‌وجو کردیم، به استثنای NCCAM، که آخرین بار در تاریخ 14 جولای 2010 و متارجیستر از کارآزمایی‌های کنترل شده (mRCT)، که آخرین بار در 8 ژانویه 2013 جست‌وجو شدند. ما مجلات پزشکی چینی را در Peking Union Medical College Library در اپریل 2007 به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های طب سوزنی چینی، Traditional Chinese Medical Literature Analysis and Retrieval System (TCMLARS)، بانک اطلاعاتی بیولوژیکی چینی (CBM)، و زیرساخت دانش ملی چین (CNKI) را جست‌وجو کردیم. ما بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی چینی را برای آخرین بار در تاریخ 19 نوامبر 2018 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که در آن یک بازوی درمانی، شامل درمان طب سوزنی بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج را غربالگری کردند، سپس داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (bias) را برای کارآزمایی‌های واجد شرایط ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

ما 3 کارآزمایی کامل شده و یک کارآزمایی در حال انجام را به‌روزرسانی سال 2019 این مرور، وارد کردیم. سه کارآزمایی تکمیل شده، که در تایوان و ایالات متحده انجام شده بودند، شامل شرکت‌کنندگان مبتلا به گلوکوم یا فشار بالای داخل چشم بودند. مداخلاتی که مورد بررسی قرار گرفتند نیز در سراسر کارآزمایی‌ها متفاوت بودند. یک کارآزمایی به مقایسه طب فشاری اوریکولار - یک روش غیراستاندارد طب سوزنی - با روش ساختگی (sham) در 33 بیمار پرداخت. کارآزمایی دیگر به مقایسه تحریک الکتریکی عصب از راه پوست (TENS) با یک روش ساختگی در 82 بیمار پرداخت. کارآزمایی سوم 12 جلسه طب سوزنی را در نقاط چشمی در مقابل نقاط غیرچشمی در 22 بیمار مقایسه کرد. هر 3 کارآزمایی در معرض خطر بالای سوگیری در حداقل یک دامنه در نظر گرفته شدند. به دلیل خطر بالای سوگیری در حداقل یک مطالعه، ناهمگونی بالینی قابل توجه و ناهمگونی روش‌شناسی و عدم دقت در نتایج، قطعیت شواهد در تمام پیامدها بسیار پایین بود.

یک کارآزمایی تغییر را در میدان بینایی نسبت به پایه، بدون هیچ مقایسه بین گروهی، گزارش کرد. به دلیل مقدار داده‌های از دست رفته (50%)، ما مقایسه بین گروهی را محاسبه نکردیم، به همین دلیل تفسیر نتایج عددی دشوار است.

هر سه کارآزمایی داده‌هایی را برای برآورد کاهش فشار داخل چشمی (IOP) گزارش کردند. با این حال، نقاط زمانی اندازه‌گیری IOP متفاوت بود. برای کارآزمایی‌ای که به مقایسه طب سوزنی با روش ساختگی پرداخت، تفاوت در کاهش IOP (اندازه‌گیری شده به صورت میلی‌متر جیوه) معادل 3.70- (95% فاصله اطمینان [CI]: 7.11- تا 0.29-) برای چشم راست و 4.90- (95% CI؛8.08- تا 1.72-) برای چشم چپ در چهار هفته، و 1.30- میلی‌متر جیوه (95% CI؛ 4.78- تا 2.18) برای چشم راست و 2.30- میلی‌متر جیوه (95% CI؛ 5.73- تا 1.13) برای چشم چپ در هشت هفته، برآورد شد. برای کارآزمایی‌ای که به مقایسه TENS با روش ساختگی پرداخت، تفاوت در کاهش IOP معادل 2.81- (95% CI؛ 3.80- تا 1.84-) برای چشم راست و 2.58- (95% CI؛3.36- تا 1.80-) برای چشم چپ بلافاصله پس از درمان، و 2.93- (95% CI؛ 3.72- تا 2.13-) برای چشم راست و 3.56- (95% CI؛ 4.35- تا 2.78) برای چشم چپ 30 دقیقه پس از درمان و در نهایت، 3.61- (95% CI؛ 4.47- تا 2.75-) برای چشم راست و 3.61- (95% CI؛ 4.47- تا 2.74-) برای چشم چپ، برآورد شد. برای کارآزمایی‌ای که به مقایسه طب سوزنی در نقاط چشمی در مقابل نقاط غیرچشمی پرداخت، 11 مورد از 22 (50%) شرکت‌کننده درمان را کامل نکردند.

یک کارآزمایی داده‌هایی را برای برآورد حدت بینایی گزارش کرد. هنگامی که طب فشاری با درمان ساختگی مقایسه شد، تفاوت در حدت بینایی تصحیح نشده (UCVA، اندازه‌گیری شده به صورت logMAR) معادل 0.01- (95% CI؛ 2.24- تا 0.22) برای چشم راست و 0.04- (95% CI؛ 0.27- تا 0.19) برای چشم چپ در چهار ماه، و 0.03- logMAR؛ (95% CI؛ 0.27- تا 0.21) برای چشم راست و 0.16- logMAR؛ (95% CI؛ 0.43- تا 0.11) برای چشم چپ در 8 ماه برآورد شد. تفاوت در بهترین حدت بینایی تصحیح شده (BCVA) معادل 0.10 (95% CI؛ 0.06- تا 0.26) برای چشم راست و 0 (95% CI؛ 0.14- تا 0.14) برای چشم چپ در چهار ماه، و 0.04- logMAR؛ (95% CI؛ 0.09- تا 0.17) برای چشم راست و 0.04- logMAR؛ (95% CI؛ 0.18- تا 0.10) برای چشم چپ در 8 ماه برآورد شد.

یک کارآزمایی پیشرفت آسیب به دیسک نوری یا از دست دادن لایه فیبر عصبی را بدون هر گونه مقایسه بین گروهی گزارش کرد. به دلیل مقدار داده‌های از دست رفته (50%)، ما مقایسه بین گروهی را محاسبه نکردیم، به همین دلیل تفسیر نتایج عددی دشوار است.

یک کارآزمایی عوارض جانبی را در دو بیمار گزارش کرد (از 22 بیمار) که حساسیت سوزن را تجربه کردند. با این حال، مطالعه مذکور مقایسه بین گروهی را گزارش نکرد. به دلیل مقدار داده‌های از دست رفته (50%)، ما مقایسه بین گروهی را محاسبه نکردیم، به همین دلیل تفسیر نتایج عددی دشوار است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information