วิธีการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ coronavirus SARS-CoV-2 (โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus-2) ในหมู่คนทำงานนอกสถานพยาบาล

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

Coronavirus (COVID-19) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 (โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus-2) สามารถเกิดความเจ็บป่วยที่สำคัญและอาจเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางการแพทย์ มาตรการต่างๆ ที่พยายามป้องกันหรือลดการสัมผัสกับ SARS-CoV-2 ของพนักงานในที่ทำงานได้ถูกนำมาใช้ในช่วงการระบาดใหญ่ Cochrane Review นี้ประเมินผลของวิธีการเหล่านี้ต่ออัตราการติดเชื้อ COVID-19 การขาดงาน การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

การทบทวนวรรณกรรมนี้ศึกษาอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตรวจสอบวิธีการสี่ประเภทต่อไปนี้: 1) การกำจัด (เช่น กลยุทธ์การแยกตัวเอง); 2) การควบคุมทางวิศวกรรม (เช่น สิ่งขัดขวางในการแยกหรือการเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่วมงาน และผู้ปฏิบัติงานจากประชาชนในที่สาธารณะ) 3) การควบคุมดูแลระบบ (เช่น การทำงานที่บ้าน) 4) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (เช่น การใช้หน้ากากอนามัยหรือการปกปิดใบหน้าแบบอื่นๆ) เรารวมการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาล เราค้นหาการศึกษาโดยไม่มีการจำกัดภาษาหรือช่วงเวลา

การค้นพบหลักของการทบทวนนี้มีอะไรบ้าง

เราคัดกรองรายงานมากกว่า 13,000 ฉบับ และรวม 1 การศึกษา ซึ่งดำเนินการในโรงเรียนมัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษา 162 แห่งในอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2021 การศึกษารวบรวมคนมากกว่า 24,000 คน ในโรงเรียน 86 แห่งในกลุ่มควบคุม (การแยกตัวแบบมาตรฐาน) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัส COVID-19 โดยการติดตามหาผู้สัมผัส จะต้องกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน ในโรงเรียน 76 แห่งในกลุ่มวิธีการ (การเข้าทำงานตามผลการทดสอบ) พนักงานที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสกับโควิด-19 โดยการติดตามผู้สัมผัส ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่พวกเขาทำการทดสอบอย่างรวดเร็วทุกวัน (การทดสอบแอนติเจนแบบ lateral flow) ) เป็นเวลาเจ็ดวัน หากการทดสอบอย่างรวดเร็วเป็นลบ พนักงานสามารถไปทำงานได้ หากการทดสอบอย่างรวดเร็วเป็นบวก พนักงานจะแยกตัวเองออก นักวิจัยต้องการทราบว่ามีความแตกต่างในการขาดงานที่เกี่ยวข้องกับ COVID ระหว่างสองวิธีนี้หรือไม่

เราไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์ของการเข้าทำงานตามผลการทดสอบเปลี่ยนอัตราการติดเชื้อ COVID-19 (การติดเชื้อใดๆ การติดเชื้อที่แสดงอาอาการ) หรือไม่ เมื่อเทียบกับการกักตัวตามปกติหลังจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 การขาดงานที่เกี่ยวข้องกับโควิดอาจน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกันในกลุ่มผู้เข้าทำงานตามผลทำการทดสอบ อย่างไรก็ตาม เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้เข้าร่วมมีน้อยมาก ไม่ได้วัดอัตราการเสียชีวิต เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ คุณภาพชีวิต และการเข้ารักษาในโรงพยาบาล 71 % ของกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดสอบปฏิบัติตามกลยุทธ์ นักวิจัยไม่ได้รายงานจำนวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่มแยกมาตรฐาน

เราพบ 1 การศึกษาที่กำลังดำเนินการซึ่งกล่าวถึงผลของการคัดกรองในโรงเรียนด้วย

อีก 1 การศึกษาที่กำลังดำเนินการคือการประเมินผลของการใช้ face shield เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

เราไม่พบการศึกษาใดๆ ที่ศึกษาการควบคุมด้านวิศวกรรมหรือการควบคุมโดยการบริหาร

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นปัจจุบันเพียงใด

เราค้นหาการศึกษาที่มีจนถึง 14 กันยายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่แน่ใจว่านโยบายการเข้าชั้นเรียนตามผลการทดสอบทดสอบมีผลต่ออัตราการติดเชื้อ PCR-postive SARS-CoV-2 (การติดเชื้อใดๆ การติดเชื้อตามอาการ) หรือไม่ เมื่อเทียบกับการแยกตนเองแบบมาตรฐาน 10 วันในหมู่เจ้าหน้าที่โรงเรียนและวิทยาลัย นโยบายการเข้าทำงานตามผลการทดสอบอาจส่งผลต่ออัตราการขาดงานที่แตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับการแยกตัวเองแบบมาตรฐาน 10 วัน

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่สัมผัสเชื้อในกรณีของการระบาดใหญ่ ผลที่เกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่าจากมุมมองของแต่ละบุคคลอาจยังคงส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นผลสัมพัทธ์ที่สำคัญในมุมมองขององค์กรหรือมุมมองทางสังคม .

การศึกษาที่รวบรวมนี้ไม่ได้รายงานผลลัพธ์หลักอื่นๆ ของการทบทวนวรรณกรรมของเรา เช่น การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ SARS-CoV-2 และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่พบการศึกษาที่เสร็จสิ้นในวิธีการอื่นใดที่ระบุไว้ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ แต่การศึกษาที่เข้าเกณฑ์สองเรื่องกำลังดำเนินการอยู่ จำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีการควบคุมมากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การทดสอบและการแยกตัว และการทำงานจากที่บ้าน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีนัยสำคัญสำหรับการทำงานขององค์กร

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

แม้ว่าผู้คนจำนวนมากที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 (โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus-2) จะไม่มีอาการหรืออาการแสดงที่ไม่รุนแรง แต่บุคคลบางคนสามารถเกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ การให้วิธีการที่มีหลักฐานสนับสนุนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นด้วยการแพร่กระจายของเชื้อ SARS-CoV-2 สายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วง (VoC) และผลกระทบทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจากโรค coronavirus 2019 (COVID-19) ) pandemic

การควบคุมความเสี่ยงต่ออันตรายจากการทำงานเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานในการปกป้องคนทำงาน เมื่อพูดถึงการแพร่กระจายของไวรัส เช่น SARS-CoV-2 สถานที่ทำงานควรพิจารณามาตรการควบคุมที่อาจส่งผลกระทบที่สำคัญที่สุดก่อน ตามลําดับชั้นของการควบคุม ขั้นแรกควรพิจารณาการกำจัด (และการทดแทน) จากนั้นการควบคุมทางวิศวกรรม การควบคุมดูแลระบบ และสุดท้ายคืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของวิธีการในสถานที่ทำงานที่ไม่เกี่ยวสถานพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 เมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ หรือไม่มีการทำอะไรเลย

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา MEDLINE, Embase, Web of Science, Cochrane COVID-19 Study Register, the Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS), Clinicaltrials.gov และ International Clinical Trials Registry Platform จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2021 เราจะทำการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้ภายในหกเดือน

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) และวางแผนที่จะรวมการศึกษาที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เรารวมคนทำงานที่เป็นผู้ใหญ่ ทั้งผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้รับบริการหรือลูกค้า (เช่น พนักงานในที่สาธารณะ เช่น พนักงานเก็บเงินหรือคนขับแท็กซี่) และผู้ที่ไม่ได้สัมผัสแต่อาจติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงาน เราไม่รวมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฎิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ เราได้รวมวิธีการใดๆ เพื่อป้องกันหรือลดการสัมผัสกับ SARS-CoV-2 ของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน โดยกำหนดประเภทของวิธีการตามลำดับชั้นของการควบคุมอันตราย เช่น การกำจัด การควบคุมทางวิศวกรรม การควบคุมดูแลระบบ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธี Cochrane มาตรฐาน ผลลัพธ์หลักของเราคืออัตราอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (หรือไวรัสระบบทางเดินหายใจอื่นๆ) อัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ SARS-CoV-2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และการขาดงาน ผลลัพธ์รองของเราคือการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ คุณภาพชีวิต การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการปฏิบัติตาม การยอมรับ หรือการยึดมั่นปฏิบัติตามกลยุทธ์ เราใช้เครื่องมือ Cochrane RoB 2 เพื่อประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ และวิธีการ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

วิธีการกำจัดการสัมผัส

เรารวมการศึกษาหนึ่งเรื่องที่ตรวจสอบวิธีการที่เน้นการกำจัดอันตราย การศึกษานี้เป็นการทดลองแบบ open-label, cluster-randomized, non-inferiority trial ซึ่งดำเนินการในอังกฤษในปี 2021 การศึกษาเปรียบเทียบการกักตัวเองแบบมาตรฐาน 10 วันหลังจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ กับกลยุทธ์ใหม่คือการตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน และอยู่ทำงานหากการทดสอบเป็นลบ (การเข้าร่วมโดยการทดสอบ) ผู้ทดลองตั้งสมมติฐานว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่อัตราการติดเชื้อที่ใกล้เคียงกัน แต่การขาดงานที่เกี่ยวข้องกับ COVID ลดลง เจ้าหน้าที่ (N = 11,798) ที่ทำงานในโรงเรียน 76 แห่งได้รับมอบหมายให้กักตัวตามมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ (N = 12,229) ที่โรงเรียน 86 แห่งใช้กลยุทธ์การเข้าทำงานตามผลการทดสอบ

ผลลัพธ์ระหว่างการเข้าทำงานตามผลการทดสอบและการแยกตนเองแบบมาตรฐาน 10 วันไม่สามารถสรุปได้สำหรับอัตราอัตราการติดเชื้อ PCR-positive SARS-COV-2 ที่แสดงอาการ ((RR) 1.28, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.74 ถึง 2.21; 1 การศึกษา หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก))

ผลลัพธ์ระหว่างการเข้าทำงานตามผลการทดสอบและการกักตัวแบบมาตรฐาน 10 วัน ยังไม่สามารถสรุปผลได้สำหรับอัตราการติดเชื้อซาร์ส-COV-2 ที่มี PCR บวก (RR 1.35, 95% CI 0.82 ถึง 2.21; 1 การศึกษา หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ).

อัตราการขาดงานที่เกี่ยวข้องกับโควิดคือ 3704 วันที่ขาดงานต่อ 566,502 วันที่มีความเสี่ยง (6.5 ต่อ 1,000 วันที่มีความเสี่ยง) ในกลุ่มควบคุมและ 2932 ต่อ 539,805 วันที่มีความเสี่ยง (5.4 ต่อ 1,000 วันที่มีความเสี่ยง) ในกลุ่มแทรกแซง ( RR 0.83; 95% CI 0.55 ถึง 1.25) ความเชื่อมั่นของหลักฐานถูกปรับลดเป็นต่ำ เนื่องจากความไม่แม่นยำ

การทำตามวิธีการที่ศึกษาคือ 71 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มวิธีการ แต่ไม่ได้รายงานในกลุ่มควบคุม

การทดลองไม่ได้วัดผลลัพธ์อื่นๆ การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ SARS-CoV-2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การตายจากทุกสาเหตุ คุณภาพชีวิต และการรักษาในโรงพยาบาล

เราพบ 1 RCT ที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับการคัดกรองในโรงเรียน โดยใช้กลยุทธ์การกำจัดอันตราย

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

เราพบการศึกษาแบบไม่สุ่มตัวอย่างที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับผลของ closed face shields เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

หมวดหมู่วิธีการอื่น ๆ

เราไม่พบการศึกษาในหมวดหมู่วิธีการอื่นๆ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 มิถุนายน 2022 edit โดย ผกากรอง 20 ตุลาคม 2022