ยาปฏิชีวนะสำหรับโรคปอดบวมที่เกิดในโรงพยาบาลในทารกแรกเกิดและเด็ก

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ยาปฏิชีวนะชนิดใดที่ปลอดภัยกว่าและมีประสิทธิผลมากกว่าในการรักษาทารกแรกเกิด (ทารกแรกเกิด) และเด็กที่เป็นโรคปอดอักเสบที่เกิดโรงพยาบาล

ความเป็นมา

โรคปอดบวมที่เกิดโรงพยาบาลคือการอักเสบของเนื้อเยื่อของปอดหนึ่งหรือทั้งสองข้างที่เกิดจากการติดเชื้อที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (เช่น 48 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) โรคนี้เป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็กทั่วโลก และมีอัตราการเสียชีวิตสูง ความเข้าใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับโรคปอดบวมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในเด็กนั้นมาจากการศึกษาในผู้ใหญ่ ตามความรู้ของเรา ไม่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ meta-analysis ที่ประเมินประโยชน์และอันตรายของการใช้ยาปฏิชีวนะแบบต่างๆ ในทารกแรกเกิดและเด็กที่เป็นโรคปอดอักเสบที่เกิดในโรงพยาบาล

วันที่สืบค้น

หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021

ลักษณะของการศึกษา

เรารวม 4 การทดลองที่สุ่มเด็ก 84 คนที่เป็นโรคปอดบวมที่เกิดในโรงพยาบาลมาใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกัน 3 การทดลองเป็นการทดลองแบบหลายศูนย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา ยุโรป และแอฟริกาใต้ การทดลองในแอฟริกาใต้รวมสถานที่แห่งหนึ่งในมาเลเซีย ทั้ง 4 การทดลองประเมินการเปรียบเทียบที่ต่างกันดังนี้: cefepime versus ceftazidime; linezolid versus vancomycin; meropenem versus cefotaxime; and ceftobiprole versus cephalosporin.

แหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา

3 การทดลองได้รับทุนจากบริษัทยา (Zeneca Pharmaceuticals, Pharmacia Corp และ Basilea Pharmaceutica International Ltd.) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของอคติที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

ผลลัพธ์สำคัญ

ทั้ง 4 การทดลองประเมินการเปรียบเทียบที่ต่างกันดังนี้: cefepime versus ceftazidime; linezolid versus vancomycin; meropenem versus cefotaxime; and ceftobiprole versus cephalosporin.

มีเพียง 1 การทดลองที่รายงานผลลัพธ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการตายจากทุกสาเหตุและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 3 การทดลองรายงานผลลัพธ์รองของความล้มเหลวในการรักษา 2 การทดลองรวมโรคปอดบวมที่เกิดชุมชนและเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นเด็กที่เป็นโรคปอดบวมที่เกิดในโรงพยาบาลจึงเป็นกลุ่มย่อยของขนาดตัวอย่างทั้งหมด

เมื่อมีการรายงานผลลัพธ์ ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมากสำหรับการเปรียบเทียบแต่ละอย่าง เราไม่สามารถสรุปผลที่มีความหมายใดๆ จากผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขได้

ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเสียชีวิตจากโรคปอดบวม หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง (ภาวะแทรกซ้อนไม่รุนแรง)

ข้อสรุป

หลักฐานที่มีอยู่ไม่ได้บ่งชี้ว่ายาปฏิชีวนะแบบใดแบบหนึ่งปลอดภัยกว่าและมีประสิทธิผลมากกว่าแบบอื่นในการรักษาทารกแรกเกิดและเด็กที่เป็นโรคปอดบวมที่รักษาในโรงพยาบาล จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้ต่ำมาก 4 การทดลองที่รวมมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติ (กล่าวคือ การศึกษาได้รับการออกแบบในลักษณะที่ผลลัพธ์อาจบิดเบือน) นอกจากนี้ การทดลองที่รวมไว้มีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คน ซึ่งน่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ประโยชน์และผลเสียสัมพัทธ์ของการใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันยังคงไม่ชัดเจน เนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก หลักฐานในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนยาปฏิชีวนะใด ๆ ว่าเหนือกว่ายาปฏิชีวนะชนิดอื่น ควรมีการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มเพื่อประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะแบบต่างๆ สำหรับโรคปอดบวมที่เกิดในโรงพยาบาลในเด็กและทารกแรกเกิด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคปอดบวมที่เกิดในโรงพยาบาลเป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในเด็กทั่วโลก ความเข้าใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับโรคปอดบวมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในเด็กนั้นมาจากการศึกษาในผู้ใหญ่ ตามความรู้ของเรา ไม่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ meta-analysis ที่ประเมินประโยชน์และอันตรายของการใช้ยาปฏิชีวนะแบบต่างๆ ในทารกแรกเกิดและเด็กที่เป็นโรคปอดอักเสบที่เกิดในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลดีและผลเสียของยาต้านจุลชีพที่แตกต่างกันสำหรับโรคปอดบวมที่เกิดในโรงพยาบาลในทารกแรกเกิดและเด็ก

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ 3 แห่ง และทะเบียนการทดลอง 2 แห่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ร่วมกับการตรวจสอบการอ้างอิง การค้นหาการอ้างอิง และการติดต่อกับผู้นิพนธ์การศึกษาเพื่อหาการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มโดยเปรียบเทียบยาปฏิชีวนะแบบใดแบบหนึ่งกับยาปฏิชีวนะต้านชนิดอื่นสำหรับโรคปอดบวมที่รักษาในโรงพยาบาลในทารกแรกเกิดและเด็ก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 3 คนประเมินการศึกษาเพื่อรวม คัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติอย่างอิสระ เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE ผลลัพธ์หลักของเราคือการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผลลัพธ์รองของเราคือคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดบวม เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง และความล้มเหลวในการรักษา จุดสนใจในช่วงเวลาหลักของเราคือการติดตามผลนานที่สุด

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 4 การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (ผู้เข้าร่วม 84 คน) เราประเมินการทดลองทั้งหมดว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติ

เราไม่ได้ทำ meta-analysis ใดๆ เนื่องจากการทดลองที่รวบรวมมานั้นไม่ได้เปรียบเทียบยาปฏิชีวนะที่คล้ายคลึงกัน

ทั้ง 4 การทดลองประเมินการเปรียบเทียบที่ต่างกันดังนี้: cefepime versus ceftazidime; linezolid versus vancomycin; meropenem versus cefotaxime; and ceftobiprole versus cephalosporin.

มีเพียง 1 การทดลองที่รายงานผลลัพธ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการตายจากทุกสาเหตุและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 3 การทดลองรายงานผลลัพธ์รองของความล้มเหลวในการรักษา 2 การทดลองรวมโรคปอดบวมที่เกิดชุมชนและเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นเด็กที่เป็นโรคปอดบวมที่เกิดในโรงพยาบาลจึงเป็นกลุ่มย่อยของขนาดตัวอย่างทั้งหมด

เมื่อมีการรายงานผลลัพธ์ ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมากสำหรับการเปรียบเทียบแต่ละอย่าง เราไม่สามารถสรุปผลที่มีความหมายจากผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขได้

ไม่มีการศึกษาใด ประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การตายที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดบวม หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พฤศจิกายน 2021

Tools
Information