ยาปฏิชีวนะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางระบบประสาทและมีการติดเชื้อในปอดในระยะยาว

'ความพิการทางระบบประสาท' หมายถึงกลุ่มของสภาวะที่เป็นผลมาจากปัญหาทางระบบประสาทเป็นหลัก (เช่น สมองพิการ) ปัญหาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (เช่น โรคกล้ามเนื้อเสื่อม) หรือปัญหาพัฒนาการ (เช่น ความบกพร่องทางพัฒนาการ กลุ่มอาการดาวน์) เด็กและเยาวชนที่มีอาการเหล่านี้อาจมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การกินอาหาร และการไอ ปัญหาเกี่ยวกับทรวงอกและการหายใจ (รวมถึงการติดเชื้อในปอด) มักพบบ่อยในเด็กและเยาวชนที่มีความพิการทางระบบประสาท และมักเป็นสาเหตุให้พวกเขาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถขับสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจได้อย่างสมบูรณ์หรือมีการติดเชื้อบ่อยครั้ง การติดเชื้อในปอดอาจไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้และกลายเป็นโรคเรื้อรัง ยังไม่ชัดเจนว่าการรักษาแบบใดดีที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้

เราพยายามที่จะทบทวนการทดลองทางคลินิกทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ซึ่งดูการรักษาการติดเชื้อในปอดด้วยยาปฏิชีวนะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีการติดเชื้อในปอดเรื้อรัง เราตรวจสอบการศึกษาที่ตีพิมพ์ทั้งหมดในปี 1968 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ จำนวนมาก แต่ไม่มีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องในการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษา 2 ฉบับกำลังดำเนินอยู่ และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถรวมไว้ในเวอร์ชันปัจจุบันนี้ได้

เรารู้สึกผิดหวังที่ไม่พบการทดลองทางคลินิกใด ๆ ที่ตอบคำถามสำคัญนี้ นี่คือจุดสนใจสำคัญสำหรับการทำงานในอนาคตเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผลจากการทบทวนอย่างเป็นระบบนี้ชี้ให้เห็นถึงการขาดหลักฐานในการรักษาการติดเชื้อในปอดเรื้อรังด้วยยาปฏิชีวนะในเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีที่มีภาวะทุพพลภาพทางระบบประสาท ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหัวข้อนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

'ความพิการทางระบบประสาท' หมายถึงกลุ่มของสภาวะที่เป็นผลมาจากปัญหาทางระบบประสาทเป็นหลัก (เช่น สมองพิการ) ปัญหาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (เช่น โรคกล้ามเนื้อเสื่อม) หรือปัญหาพัฒนาการ (เช่น ความบกพร่องทางพัฒนาการ กลุ่มอาการดาวน์) เด็กและเยาวชนที่มีภาวะเหล่านี้อาจมีปัญหาในการเคลื่อนไหว การให้อาหาร และทางเดินหายใจที่คล้ายคลึงกัน ปัญหาเกี่ยวกับทรวงอกและการหายใจ (รวมถึงการติดเชื้อในปอด) มักพบบ่อยในเด็กและเยาวชนที่มีความพิการทางระบบประสาท และมักเป็นสาเหตุให้พวกเขาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถขับสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจได้อย่างสมบูรณ์หรือมีการติดเชื้อบ่อยครั้ง การติดเชื้อในปอดอาจไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้และกลายเป็นโรคเรื้อรัง ยังไม่ชัดเจนว่าการรักษาแบบใดดีที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อในปอดเรื้อรังในเด็กและเยาวชนที่มีภาวะทุพพลภาพทางระบบประสาท รวมถึงตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิต ผลกระทบต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการติดต่อหน่วยงานด้านสุขภาพ

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Airways Trials Register, Cochrane Acute Respiratory Infections Group Register of Trials (CARIGRT), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (Ovid), Embase (Ovid), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) ), OpenGrey ( www.opengrey.eu ) และทะเบียนการทดลอง 3 แหล่งจนถึง 8 กุมภาพันธ์ 2022 นอกจากนี้ เราระบุการทบทวนอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องผ่าน Epistemonikos.org (8 กุมภาพันธ์ 2022) และค้นหารายการอ้างอิงของสิ่งเหล่านี้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมทั้งหมดของการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะสำหรับการติดเชื้อในปอดเรื้อรังในเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีที่มีภาวะทุพพลภาพทางระบบประสาทนั้นเข้าเกณฑ์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้เขียนรีวิวอิสระสองคนคัดกรองผลลัพธ์การค้นหาตามเกณฑ์การรวมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และแก้ไขสิ่งที่ลงความเห็นไม่ตรงกันด้วยการอภิปราย

ผลการวิจัย: 

เราพบเอกสารทั้งหมด 1968 รายการผ่านการค้นหาของเรา ซึ่งเราได้ประเมินบทความฉบับสมบูรณ์หกบทความว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ เราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 1 ฉบับ รวมทั้งการศึกษาย่อยที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ แต่ไม่พบการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ใดๆ ที่เข้าเกณฑ์เพื่อรวมในการทบทวนอย่างเป็นระบบนี้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 30 พฤษภาคม 2023

Tools
Information