มาตรการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการผลิตละอองลอยในระหว่างขั้นตอนทางทันตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อได้หรือไม่

ทำไมคำถามนี้จึงมีความสำคัญ

ขั้นตอนการดูแลทันตกรรมส่วนใหญ่จะสร้างของเหลวเล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศเรียกว่าละอองลอย ตัวอย่างเช่น ในการขจัดฟิล์มของแบคทีเรีย (คราบจุลินทรีย์) ที่เกาะอยู่บนฟัน ทันตแพทย์จะใช้เครื่องขูดหินปูน (สเกลเลอร์) Scaler สั่นด้วยความเร็วสูงและใช้กระแสน้ำเพื่อชะล้างคราบจุลินทรีย์ สิ่งนี้ก่อให้เกิดละอองลอยที่ทำจากอากาศ น้ำ และน้ำลายของผู้ป่วยซึ่งอาจมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่นแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส

ละอองลอยที่มีแบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัสสามารถแพร่กระจายโรคติดเชื้อได้ การจำกัดการผลิตละอองลอยเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคในสถานที่ทางทันตกรรม

สามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดการผลิตละอองลอยที่อาจติดเชื้อในระหว่างขั้นตอนทางทันตกรรม ซึ่งรวมถึง:

- วิธีการขจัดสิ่งปนเปื้อนในช่องปากก่อนที่จะเกิดละอองลอย ตัวอย่างเช่น โดยใช้น้ำยาบ้วนปากต่อต้านจุลินทรีย์

- วิธีป้องกันไม่ให้ละอองลอยออกจากปาก (ตัวอย่างเช่นวางแผ่นยางที่เรียกว่า 'แดม' รอบ ๆ ฟันที่จะทำการรักษาเพื่อแยกโซนรักษาออกจากน้ำลาย หรือใช้หลอดดูดคล้ายฟาง เรียกว่าเครื่องพ่นน้ำลาย);

- การระบายอากาศเฉพาะที่โดยใช้อุปกรณ์ดูด (เรียกว่าเครื่องถ่ายออกปริมาณสูง) ที่ดึงอากาศปริมาณมากและไล่ละอองลอยออกจากโซนรักษา

- การระบายอากาศทั่วไป เพื่อลดความเข้มข้นของละอองลอยในอากาศ เช่นโดยการเปิดหน้าต่างไว้

- ทำลายการปนเปื้อนของละอองลอยในอากาศ เช่นการใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อฆ่าเชื้อในอากาศ

สามารถใช้แบบเดี่ยวหรือใช้ร่วมกันได้

เราวิเคราะห์หลักฐานจากการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาว่าวิธีการที่มีเป้าหมายเพื่อลดการผลิตละอองลอยในระหว่างขั้นตอนทางทันตกรรมสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อได้หรือไม่ นอกจากนี้เรายังต้องการทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของวิธีการว่าคนไข้และทันตแพทย์พบว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม่และวิธีการนั้นง่ายต่อการนำไปปฏิบัติหรือไม่

เราสืบค้นและประเมินหลักฐานอย่างไร

อันดับแรก เราค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเอกสารทางการแพทย์ที่เปรียบเทียบวิธีการเพื่อลดการผลิตละอองลอยในระหว่างขั้นตอนทางทันตกรรมกับวิธีการอื่น ๆ หรือไม่ใช้วิธีการใด จากนั้นเราเปรียบเทียบผลลัพธ์และสรุปหลักฐานจากการศึกษาทั้งหมด ในที่สุดเราก็ประเมินว่าหลักฐานนั้นมีความเชื่อมั่นเพียงใด ในการทำเช่นนี้ เราได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่นวิธีการศึกษาขนาดการศึกษา และความสอดคล้องของข้อค้นพบในการศึกษา จากการประเมินของเรา เราได้จัดกลุ่มหลักฐานว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมาก ต่ำ ปานกลางหรือสูง

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 16 รายการที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งหมด 425 คน การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 1 ถึง 80 คนซึ่งมีอายุระหว่าง 5 ถึง 69 ปี การศึกษา 6 รายการดำเนินการในสหรัฐอเมริกา 5 รายการในอินเดีย 2 รายการในสหราชอาณาจักร และอีก 1 รายการในอียิปต์เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การศึกษาประเมินอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

- เครื่องถ่ายออกปริมาณสูง (7 การศึกษา);

- อุปกรณ์ดูดแบบแฮนด์ฟรี (2 การศึกษา);

- เครื่องเป่าน้ำลาย (1 การศึกษา);

- เขื่อนยาง (3 การศึกษา);

- เขื่อนยางพร้อมเครื่องถ่ายออกปริมาณสูง (1 การศึกษา) หรือ

- ระบบล้างแอร์ (1 การศึกษา)

ไม่มีการศึกษาใดประเมินความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อของโรค พวกเขาไม่ได้ประเมินค่าใช้จ่าย การยอมรับ หรือความสะดวกในการนำไปใช้งาน

การศึกษาทั้ง 16 รายการวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับการปนเปื้อนของแบคทีเรียในละอองลอย แต่เราประเมินหลักฐานว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมาก ซึ่งหมายความว่าเรามีความเชื่อมั่นในหลักฐานน้อยมาก และคาดว่าจะมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการทบทวนวรรณกรรมของเรา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปได้จากหลักฐานนี้ว่ามีผลต่อระดับการปนเปื้อนของแบคทีเรียหรือไม่ ไม่มีการศึกษาที่ตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสหรือเชื้อรา

หลักฐานนี้หมายความว่าอย่างไร

เราไม่ทราบว่าวิธีการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการผลิตละอองลอยในระหว่างขั้นตอนทางทันตกรรม ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อหรือไม่ การทบทวนวรรณกรรมนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต้องมีการศึกษามากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้นในด้านนี้

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

หลักฐานของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้เป็นปัจจุบันถึง พฤษภาคม 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่พบการศึกษาที่ประเมินการแพร่กระจายของโรคผ่านละอองลอยในสถานที่ทางทันตกรรม และไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการปนเปื้อนของไวรัสในละอองลอย

การศึกษาทั้งหมดวัดการปนเปื้อนของแบคทีเรียโดยใช้ผลลัพธ์ตัวแทนคือ colony foming units (CFU) ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์จากวิธีการที่ประเมิน แต่หลักฐานที่มีอยู่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปผลที่เชื่อถือได้

เราไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่างๆเช่นการระบายอากาศ การ ionization การปล่อยโอโซน แสงยูวีและการพ่นหมอกควัน

จำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อวัดการปนเปื้อนในละอองการกระจายขนาดของละอองลอยและความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโรคทางเดินหายใจเช่น COVID-19 ในผู้ป่วยทันตกรรมและเจ้าหน้าที่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

หัตถการทางทันตกรรมจำนวนมากก่อให้เกิดละอองลอย (ละอองนิวเคลียสหยดน้ำและการกระเซ็น) ซึ่งเป็นที่เก็บจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของการติดเชื้อระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการที่ใช้ในระหว่างหัตถการการรักษาทางทันตกรรมเพื่อลดการผลิตละอองลอยและลด หรือทำลายการปนเปื้อนในละอองลอย

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของ Cochrane Oral Health ทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลต่อไปนี้เมื่อ 17 กันยายน 2020 ทะเบียนการทดลองของ Cochrane Oral Health ทะเบียน Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (ใน Cochrane Library, 2020, Issue 8), MEDLINE Ovid (จากปี 1946); Embase Ovid (จากปี 1980); เอกสาร WHO COVID-19 ระดับโลกเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส สำนักทะเบียนการทดลองด้านสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ClinicalTrials.gov); และทะเบียนการศึกษา Cochrane COVID-19 ขณะทำการสืบค้นเราไม่กำหนดข้อจำกัดด้านภาษา หรือวันที่ตีพิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม (RCTs) และการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุม (CCTs) ในขั้นตอนการสร้างละอองลอย (AGP) ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการด้านทันตกรรม ที่ประเมินวิธีการลดการป้นเปื้อนของละอองลอยในคลินิกทันตกรรม (ไม่รวมการบ้วนปากก่อนผ่าตัด) ผลลัพธ์หลักคืออุบัติการณ์ของการติดเชื้อในบุคลากรทางทันตกรรมหรือผู้ป่วย และการลดปริมาณและระดับการปนเปื้อนของละอองลอยในสภาพแวดล้อมการผ่าตัด ผลลัพธ์รองได้แก่ ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการเข้าถึงและความเป็นไปได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน คัดเลือกการศึกษา คัดลอกข้อมูลจากการศึกษาที่นำเข้า ประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของการศึกษา และตัดสินความเชื่อมั่นของหลักฐานที่มี เราใช้ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MDs) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) เป็นค่าประมาณผลสำหรับผลลัพธ์แบบต่อเนื่อง และ random-effects meta-analysis เพื่อรวมข้อมูล เราประเมินความแตกต่าง

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 16 รายการโดยมีผู้เข้าร่วม 425 คน อายุ 5 ถึง 69 ปี การศึกษา 8 รายการ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติ 8 รายการมีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนของอคติ ไม่มีการศึกษาใดที่วัดการติดเชื้อ การศึกษาทั้งหมดวัดการปนเปื้อนของแบคทีเรียโดยใช้ผลลัพธ์ตัวแทนคือ colony foming units (CFU) การศึกษา 2 รายการวัดการปนเปื้อนต่อปริมาตรของอากาศที่สุ่มตัวอย่างในระยะทางที่แตกต่างกันจากปากของผู้ป่วย และการศึกษา 14 รายการ ศึกษาอนุภาคตัวอย่างบนแผ่นวุ้นในระยะทางเฉพาะจากปากของผู้ป่วย

ผลลัพธ์ที่นำเสนอต่อไปนี้ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก เนื่องจากความแตกต่างกัน ความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ ขนาดตัวอย่างน้อย และช่วงความเชื่อมั่นที่กว้าง ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่ทราบถึง 'ความแตกต่างที่สำคัญทางคลินิกที่น้อยที่สุด' ใน CFU

เครื่องถ่ายออกปริมาณสูง

การใช้เครื่องถ่ายออกปริมาณสูง (HVE) อาจลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในละอองลอยที่ห่างจากปากของผู้ป่วยน้อยกว่าหนึ่งฟุต (~ 30 ซม.) (MD −47.41, 95% CI −92.76 ถึง −2.06; RCT แบบแยกปาก 3 รายการ ผู้เข้าร่วม 122 คน ความแตกต่างที่สูงมาก I² = 95%) แต่ไม่ใช่ในระยะทางไกล (MD −1.00, −2.56 ถึง 0.56; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 80 คน)

RCT แบบ split mouth 1 รายการ (ผู้เข้าร่วม 6 คน) พบว่า HVE อาจไม่มีประสิทธิผลมากกว่าการดูดทางทันตกรรมทั่วไป (เครื่องพ่นน้ำลายหรือเครื่องกำจัดน้ำลายในปริมาณต่ำ) ที่ 40 ซม. (MD CFU −2.30, 95% CI −5.32 ถึง 0.72) หรือ 150 ซม. (MD −2.20, 95% CI −14.01 ถึง 9.61)

ระบบรวมการแยกฟัน

RCT 1 รายการ (ผู้เข้าร่วม 50 คน) พบว่าอาจไม่มีความแตกต่างใน CFU ระหว่างระบบผสม (Isolite) และเครื่องพ่นน้ำลาย (เครื่องกำจัดน้ำลายในปริมาณต่ำ) ระหว่าง AGP (MD −0.31, 95% CI −0.82 ถึง 0.20) หรือหลัง AGP (MD −0.35, −0.99 ถึง 0.29) อย่างไรก็ตามการศึกษาการออกแบบ 'n of 1' แสดงให้เห็นว่าระบบรวมกันอาจลด CFU เมื่อเทียบกับเขื่อนยางและ HVE (MD −125.20, 95% CI −174.02 ถึง −76.38) หรือ HVE (MD −109.30, 95% CI −153.01 ถึง −65.59)

เขื่อนยาง

RCT แบบ split mouth (ผู้เข้าร่วม 10 คน) ที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมพบว่าอาจมีการลด CFU ด้วยเขื่อนยางที่หนึ่งเมตร (MD −16.20, 95% CI −19.36 ถึง −13.04) และระยะสองเมตร (MD −11.70, 95% CI −15.82 ถึง −7.58) RCT 1 รายการในนักศึกษาทันตแพทย์ 47 คนพบว่าการใช้เขื่อนยางอาจทำให้ CFU ไม่แตกต่างกันที่หน้าผาก (MD 0.98, 95% CI −0.73 ถึง 2.70) และบริเวณท้ายทอยของผู้ปฏิบัติงาน (MD 0.77, 95% CI −0.46 ถึง 2.00)

RCT แบบ split mouth 1 รายการ (ผู้เข้าร่วม 21 คน) พบว่าเขื่อนยางและ HVE อาจลด CFU ได้มากกว่าสำลีม้วนบวก HVE บนหน้าอกของผู้ป่วย (MD −251.00, 95% CI −267.95 ถึง −234.05) และแสงยูนิตทันตกรรม (MD −12.70 , 95% CI −12.85 ถึง −12.55)

- ระบบล้างแอร์

CCT แบบ split mouth (ผู้เข้าร่วมสองคน) ใช้ระบบทำความสะอาดอากาศแบบ stand alone (ACS) ในพื้นที่ซึ่งอาจลดการปนเปื้อนของละอองลอยในระหว่างการเตรียมช่องปาก (MD −66.70 CFU, 95% CI −120.15 ถึง −13.25 ต่อลูกบาศก์เมตร) หรือ ultrasonic scaling (MD −32.40, 95% CI - 51.55 ถึง −13.25)

CCT อีก 1 รายการ (ผู้เข้าร่วม 50 คน) พบว่า laminr flow ในคลินิกทันตกรรมร่วมกับตัวกรอง HEPA อาจลดการปนเปื้อนที่ประมาณ 76 ซม. จากพื้น (MD −483.56 CFU, 95% CI −550.02 ถึง −417.10 ต่อลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อผู้ป่วย) และห่างจากปากผู้ป่วย 20 ซม. ถึง 30 ซม. (MD −319.14 CFU, 95% CI - 385.60 ถึง −252.68)

สารฆ่าเชื้อ - สารหล่อเย็นต้านจุลชีพ

RCT 2 รายการประเมินการใช้สารหล่อเย็นต้านจุลชีพในระหว่าง ultrasonic scaling เมื่อเทียบกับน้ำกลั่น สารหล่อเย็นที่มีคลอเฮกซิดีน (CHX) สารหล่อเย็นสารสกัดจากอบเชยหรือโพวิโดนไอโอดีนอาจลด CFU: CHX (MD −124.00, 95% CI −135.78 ถึง −112.22; ผู้เข้าร่วม 20 คน), โพวิโดนไอโอดีน (MD −656.45, 95% CI −672.74 ถึง −640.16; ผู้เข้าร่วม 40 คน), อบเชย (MD −644.55, 95% CI −668.70 ถึง −620.40; ผู้เข้าร่วม 40 คน) สารหล่อเย็น CHX อาจลด CFU ได้มากกว่าโพวิโดนไอโอดีน (MD −59.30, 95% CI −64.16 ถึง −54.44; ผู้เข้าร่วม 20 คน) แต่ไม่ดีกว่าสารสกัดจากอบเชย (MD −11.90, 95% CI −35.88 ถึง 12.08; ผู้เข้าร่วม 40 คน)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ธันวาคม 2020

Tools
Information