สุขอนามัยของมือสามารถป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิดได้หรือไม่

การทบทวนนี้ได้รับการถอนออก

เหตุผลที่ถูกถอนและงานฉบับเดิมจะถูกเก็บไว้และสามารถเข้าดูได้ในบันทึกการถอดถอนใน Cochrane Library