ประโยชน์และความเสี่ยงของการฉีดไอบูโพรเฟนเพียงครั้งเดียว (ยาต้านการอักเสบ) เพื่อบรรเทาอาการปวดระยะสั้นหลังการผ่าตัดในผู้ใหญ่มีอะไรบ้าง?

ข้อความสำคัญ

- ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุได้ว่าการให้ไอบูโพรเฟนทางหลอดเลือดดำ (การฉีดเข้าเส้นเลือด) เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดหลังการผ่าตัดหรือไม่ หรืออาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา

- จะเป็นประโยชน์หากการศึกษาในอนาคตในหัวข้อนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างดีโดยมีผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อพิจารณาว่าไอบูโพรเฟนเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดหรือไม่

- จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าไอบูโพรเฟนทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือไม่

การรักษาอาการปวดในระยะสั้นหลังการผ่าตัด

อาการปวดเป็นเรื่องปกติในระยะสั้น (ภายใน 6 ชั่วโมง) หลังการผ่าตัด (อาการปวดหลังผ่าตัด)

ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs ยาคล้ายแอสไพริน) มักจะให้ร่วมกับ opioids (เช่น มอร์ฟีน) เพื่อรักษาอาการปวดประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม NSAIDs อาจมีผลข้างเคียง NSAIDS (เช่น ibuprofen) อาจทำให้เลือดออก (เช่น บริเวณที่เกิดแผลหรือบาดแผล) และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่ไตและลำไส้

ผู้ป่วยต้องการตัวเลือกการรักษาที่มากขึ้นและดีขึ้นเพื่อช่วยจัดการกับความเจ็บปวดในระยะสั้นหลังการผ่าตัด มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ opioids เพื่อรักษาอาการปวดในระยะสั้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หรือความผิดปกติจากการใช้ opioids มากเกินไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องชั่งน้ำหนักประโยชน์และความเสี่ยงของ NSAIDs เมื่อพิจารณาใช้เพื่อลดความเจ็บปวดระยะสั้นหลังการผ่าตัด

เราต้องการทราบอะไร

ไอบูโพรเฟนเป็นยา NSAID ที่สามารถให้ทางหลอดเลือดดำได้ เราต้องการทราบว่าการให้ไอบูโพรเฟนทางหลอดเลือดดำ (โดยการฉีดหรือหยด) เป็นทางเลือกในการรักษาที่เป็นประโยชน์ในการจัดการความเจ็บปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรงหรือไม่เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาทางปากได้

เราทำอะไร

เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปอย่างยุติธรรม ผู้ป่วยในการศึกษาทั้งหมดต้องมีโอกาสสุ่มเท่ากัน (เช่น การพลิกเหรียญ) เพื่อรับไอบูโพรเฟนหรือการรักษาอื่นๆ

เราค้นเอกสารทางการแพทย์ (การศึกษาทางคลินิก) จนถึงเดือนมิถุนายน 2021 ซึ่งใช้ไอบูโพรเฟนทางหลอดเลือดดำเพื่อรักษาอาการปวดหลังการผ่าตัดในผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 18 ปี) และเปรียบเทียบกับ:

- ยาหลอก (การรักษาแบบควบคุม เช่น น้ำเกลือที่ฉีดเข้าเส้นเลือด) หรือ

- ยาตัวอื่น

เราพบอะไร

เราพบเพียงการศึกษาเดียวที่เหมาะสมที่จะรวมไว้ในการตรวจสอบของเรา การศึกษาได้ศึกษาการจัดการความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดตาปลา Bunionectomy เป็นการผ่าตัดเอาตาปลาที่โคนนิ้วโป้งเท้าออก การศึกษานี้ประเมิน 201 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง การศึกษาเปรียบเทียบไอบูโพรเฟนทางหลอดเลือดดำกับ:

·ยาหลอก;

- ยาตัวอื่น อะเซตามิโนเฟน (พาราเซตามอล)

เราสนใจที่จะเรียนรู้ว่าคนไข้กี่คนที่ลดความเจ็บปวดลงได้ร้อยละ 50 (ครึ่ง) หรือมากกว่านั้นภายใน 4 หรือ 6 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด

การลดอาการปวด

การศึกษาพบว่า:

- ผู้ที่ได้รับไอบูโพรเฟนจำนวนมากขึ้นมีอาการปวดลดลงร้อยละ 50 (ครึ่งหนึ่ง) หรือมากกว่าภายใน 4 หรือ 6 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับยาหลอก และ

- เมื่อเปรียบเทียบไอบูโพรเฟนกับยาอื่น เช่น อะเซตามิโนเฟน มีความแตกต่างกันเล็กน้อยถึงไม่มีเลย กล่าวคือ จำนวนผู้ที่มีอาการปวดลดลงร้อยละ 50 (ครึ่ง) ขึ้นไปภายใน 4 หรือ 6 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด

ความต้องการยาแก้ปวดเพิ่มเติม(ยาช่วย)

ยาแก้ปวดเพิ่มเติมเป็นยาแก้ปวดเสริม หากยาที่ใช้ในการศึกษาไม่สามารถรักษาอาการปวดของผู้ป่วยได้ดีพอ เวลา (เป็นนาที) ที่จะต้องใช้ยาช่วยชีวิตนั้น (ล่าช้า) เมื่อใช้ไอบูโพรเฟนหรืออะเซตามิโนเฟนนานกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการศึกษานี้เพื่อประเมินผลข้างเคียง แต่อัตราที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะใกล้เคียงกันในทุกการรักษา ผู้ป่วยน้อยมากที่หลุดออกจากการทดลองเน่องจากอาการข้างเคียง กรณีนี้มักเป็นกรณีศึกษาที่ผู้ป่วยอยู่ในการศึกษาในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราได้รับผลจากการศึกษาที่ค่อนข้างเล็กเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะเหตุนี้ทำให้เรามั่นใจในหลักฐานได้ไม่เต็มที่

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนมิถุนายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนหรือหักล้างข้อเสนอแนะที่ว่า IV ibuprofen มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับอาการปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัดในผู้ใหญ่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การให้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หลังผ่าตัดช่วยลดความต้องการ opioid ของผู้ป่วยและในทางกลับกันอาจลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจาก opioid (AEs)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาแก้ปวดและผลข้างเคียงของยาไอบูโพรเฟนแบบฉีดครั้งเดียวทางหลอดเลือดดำ (IV) เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือยาเปรียบเทียบแบบออกฤทธิ์ สำหรับอาการปวดหลังผ่าตัดระดับปานกลางถึงรุนแรงในผู้ใหญ่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา: CENTRAL, MEDLINE, Embase และ LILACS ในวันที่ 10 มิถุนายน 2021 เราตรวจสอบการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกและรายการอ้างอิงของบทความที่ดึงมาเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่เปรียบเทียบยาไอบูโพรเฟนในหลอดเลือดดำ (IV) ครั้งเดียวกับยาหลอกหรือการรักษาแบบออกฤทธิ์อื่น สำหรับการรักษาอาการปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัดใดๆ ในผู้ใหญ่

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane คาดหวัง ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนได้ทำการประเมินงานทดลองเพื่อการคัดเข้าในการทบทวนวรรณกรรม ประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ และดึงข้อมูล อย่างอิสระต่อกัน

ผลลัพธ์หลัก คือจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มที่ได้รับการบรรเทาอาการปวดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ในช่วงเวลา 4 และ 6 ชั่วโมง

ผลลัพธ์รอง คือเวลาและจำนวนผู้เข้าร่วมที่ใช้ยาอย่างอื่นเพิ่มเพื่อบรรเทาอาการปวด; การถอนตัวจากการทดลองเนื่องจากขาดประสิทธิภาพ, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AEs) และสาเหตุอื่นๆ และจำนวนผู้เข้าร่วมที่ประสบกับ AE, AE ที่ร้ายแรง (SAEs) และ AE ที่เกี่ยวข้องกับ NSAID หรือที่เกี่ยวข้องกับ opioid

เราไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์อภิมานที่วางแผนไว้ได้ เราได้ประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานที่ได้โดยวิธีการของเกรด (GRADE)

ผลการวิจัย: 

มีการศึกษาเพียงชิ้นเดียวที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา โดยเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด 201 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (อายุเฉลี่ย 42 ปี) ที่ได้รับการผ่าตัดตาปลาครั้งแรก (primary, unilateral, distal, first metatarsal bunionectomy) (ด้วยการผ่าตัดกระดูกและการตรึงภายใน) ไอบูโพรเฟน 300 มก. ยาหลอกหรืออะเซตามิโนเฟน 1000 มก. ถูกฉีดเข้าเส้นเลือดดำแก่ผู้เข้าร่วมที่รายงานความรุนแรงของความเจ็บปวดในระดับปานกลางในวันนั้นหลังการผ่าตัด เนื่องจากเราระบุการศึกษาเพื่อรวมได้เพียงหนึ่งการศึกษา เราจึงไม่ได้ทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณใดๆ การศึกษามีความเสี่ยงของอคติต่ำสำหรับโดเมนส่วนใหญ่ เราลดระดับความแน่นอนของหลักฐานลงเนื่องจากข้อจำกัดในการศึกษาอย่างจริงจัง ความไม่แน่นอน และความไม่ถูกต้อง

ไอบูโพรเฟนกับยาหลอก

ผลการศึกษาเดี่ยวพบว่าในช่วงเวลาการประเมินทั้ง 4 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีการบรรเทาอาการปวดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 คือ ร้อยละ 32 (24/76) สำหรับผู้ที่ได้รับไอบูโพรเฟนและร้อยละ 22 (11/ 50) สำหรับผู้ที่ได้รับยาหลอก การค้นพบนี้สร้างอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) ที่ 1.44 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.77 ถึง 2.66 เทียบกับยาหลอกที่ลดอาการปวดลงได้ร้อยละ 50 ของการบรรเทาอาการปวดสูงสุดในช่วง 4 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) .

เวลามัธยฐานในการออกฤทธฺ์ยาคือ 101 นาทีสำหรับไอบูโพรเฟน และ 71 นาทีสำหรับยาหลอก (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 126 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมที่ใช้ยาอื่นเพื่อช่วยลดอาการปวดในการศึกษาที่รวบรวมมา

ระหว่างการศึกษา (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 126 คน) ผู้เข้าร่วม 58/76 คน (ร้อยละ 76) ที่ได้รับยาไอบูโพรเฟน และ 39/50 (ร้อยละ 78) ที่ได้รับยาหลอกรายงานหรือพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) (RR 0.98, 95% CI 0.81 ถึง 1.19 หลักฐานความแน่นอนต่ำ)

ไม่มี AEs (SAE) ที่ร้ายแรง (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 126 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ไอบูโพรเฟนกับตัวเปรียบเทียบที่ใช้งาน

ไอบูโพรเฟน (300 มก.) คล้ายกับสารเปรียบเทียบที่ใช้งานอยู่ IV acetaminophen (1000 มก.) ที่ 4 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 126 คน) สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมแบบแอคทีฟ (acetaminophen) สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีการบรรเทาอาการปวดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 คือ ร้อยละ 35 (26/75) ที่ 4 ชั่วโมง และ ร้อยละ 31 (23/75) ที่ 6 ชั่วโมง ที่ 4 ชั่วโมง การค้นพบเหล่านี้สร้าง RR ที่ 0.91 (95% CI 0.58 ถึง 1.43 หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) เทียบกับตัวเปรียบเทียบที่ใช้งาน (acetaminophen) ที่ 6 ชั่วโมง การค้นพบเหล่านี้สร้าง RR ที่ 1.03 (95% CI 0.64 ถึง 1.66 หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) เทียบกับตัวเปรียบเทียบที่ออกฤทธิ์ (acetaminophen)

เวลามัธยฐานในการออกฤทธิ์ของยาคือ 101 นาทีสำหรับไอบูโพรเฟน และ 125 นาทีสำหรับยากลุ่มอะเซตามิโนเฟน(1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 151 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมที่ใช้ยาอื่นเพื่อช่วยลดอาการปวดในการศึกษาที่รวบรวมมา

ในระหว่างการศึกษา 58/76 (ร้อยละ 76) ของผู้เข้าร่วมที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ยาไอบูโพรเฟน และ 45/75 (ร้อยละ 60) ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม (acetaminophen) รายงานหรือประสบกับ AE ใดๆ (RR 1.27, 95% CI 1.02 ถึง 1.59; ต่ำมาก - หลักฐานความแน่นอน)

ไม่มีประสบการณ์ของ SAE (1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 151 คน; หลักฐานที่มีความแน่นอนต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

Translation notes CD013264.pub2

Tools
Information