วิธีการใช้ร้านขายยาในชุมชนสามารถช่วยปรับปรุงทักษะของพนักงานร้านขายยา และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ใช้ร้านขายยาผ่านการส่งเสริมสุขภาพได้หรือไม่

อะไรคือวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้

เรามุ่งหวังที่จะค้นหาว่าวิธีการที่สนับสนุนให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและจัดในร้านขายยาชุมชน สามารถเปลี่ยนวิธีที่พนักงานร้านขายยามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ร้านขายยาและสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพสำหรับผู้ใช้เหล่านั้นได้หรือไม่

ใจความสำคัญ

ร้านขายยาในชุมชนและพนักงานอาจมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ และอาจปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ใช้ร้านขายยาเล็กน้อย ในราคาที่ยอมรับได้ และไม่มีหลักฐานว่ามีอันตราย (เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีรายงานผลข้างเคียงจากการศึกษา)

การทบทวนวรรณกรรมนี้ได้ศึกษาอะไร

ร้านขายยาในชุมชนเป็นสถานที่ที่ง่ายสำหรับคนจำนวนมากในการเข้าถึงคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ ในอดีตคำแนะนำนี้มีจำกัดเฉพาะวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ยา แต่พนักงานร้านขายยาในชุมชนกำลังดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ มากขึ้นเช่นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการจัดการภาวะระยะยาว ในขณะที่พนักงานร้านขายยาในชุมชนบางคนอาจเสนอขายผลิตภัณฑ์โดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน คำแนะนำแบบมืออาชีพที่ให้กับเภสัชกรได้พยายามลดการทำธุรกรรมเหล่านี้ และให้ความสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขตามหลักฐาน หลายคนพบว่าวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและพฤติกรรมการจัดการตนเองเป็นเรื่องยาก ร้านขายยาอาจสะดวกสำหรับผู้คนในการใช้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่จัดในร้านขายยานั้นคุ้มค่าและมีประสิทธิผลหรือไม่ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพสามารถตัดสินใจได้ว่าคุ้มค่าที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนหรือไม่

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

เราพบการศึกษา 57 รายการโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 16,220 คนที่ศึกษาผลของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเทียบกับการรักษาตามปกติหรือไม่ได้รับการรักษา สิ่งเหล่านี้ดำเนินการทั่วโลก 49 รายการในประเทศที่มีรายได้สูงและ 8 รายการในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง การศึกษาส่วนใหญ่ (36/57) มุ่งเป้าไปที่พนักงานร้านขายยาและผู้ใช้ร้านขายยา 8 การศึกษาทำกับพนักงานร้านขายยาเท่านั้นและ 13 การศึกษาทำกับผู้ใช้ร้านขายยาเท่านั้น ประเด็นด้านสุขภาพที่ศึกษาบ่อยที่สุด ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืดและการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษามีคุณภาพแตกต่างกันไป การศึกษาบางชิ้นไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่ให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่ควรได้รับการรักษาหรือรับการรักษาตามปกติ (เช่นกลุ่มควบคุม) จากการได้รับบางส่วนของวิธีการที่ให้

เราพบว่าพนักงานร้านขายยาอาจสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เช่นปรับปรุงทักษะการสื่อสารเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถจัดการกับสภาวะสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยรวมแล้วการศึกษาเหล่านี้อาจแสดงให้เห็นประโยชน์เล็กน้อยต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ใช้ร้านขายยา ผลลัพธ์ทางคลินิกระดับปานกลาง (เช่นระดับของคอเลสเตอรอลหรือฮีโมโกลบินไกลเคต) และคุณภาพชีวิต ไม่มีการศึกษาใดรายงานการวัดเหตุการณ์ทางคลินิกของผู้ใช้ร้านขายยาเช่นหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานของอันตรายที่รายงานในการศึกษาใด ๆ แต่ไม่มีการศึกษาที่รายงานว่าวัดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การศึกษา 5 ใน 7 รายการที่วัดค่าใช้จ่ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมสุขภาพโดยพนักงานร้านขายยานั้นคุ้มค่า

การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าพนักงานร้านขายยาในชุมชนสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ใช้ร้านขายยาได้เล็กน้อยด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล การศึกษาที่หลากหลายรวมประเทศต่างๆ เงื่อนไข วิธีการ และผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน และชี้ให้เห็นว่ามีความสนใจอย่างมากในการใช้บริบทร้านขายยาชุมชน สำหรับพนักงานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การศึกษาในอนาคตเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นจำเป็นต้องใช้วิธีการที่เป็นระบบและละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นในคำอธิบายวิธีการเหล่านี้ การใช้ชุดผลลัพธ์ที่เป็นมาตรฐานและสำหรับการศึกษาใหม่ที่ต่อยอดจากงานก่อนหน้า

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนนี้เป็นอย่างไร

เราสืบค้นหาการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2018

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในบริบทของร้านขายยาในชุมชนอาจช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานร้านขายยาและอาจมีผลประโยชน์เล็กน้อยต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผลลัพธ์ทางคลินิกระดับกลางและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ร้านขายยา

วิธีการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะคุ้มทุนและผลกระทบจะเห็นได้จากเงื่อนไขทางคลินิกและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อย่างไรก็ตามขนาดของผลจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข และอาจมีการพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิผลมากขึ้นหากได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีของวิธีการและกลไกในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ร้านขายยาในชุมชนเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายและคุ้มค่าสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพทั่วโลกและบริการต่างๆที่มีให้ได้รับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น นอกเหนือจากการจ่ายยาแล้ว พนักงานร้านขายยาภายในร้านขายยาในชุมชนยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาวะระยะยาว อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจว่ามาตรการส่งเสริมสุขภาพเหล่านี้สามารถเปลี่ยนการปฏิบัติวิชาชีพของพนักงานร้านขายยาปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์สำหรับผู้ใช้ร้านขายยาและมีศักยภาพในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพหรือไม่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของมาตรการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติวิชาชีพของพนักงานร้านขายยาชุมชนและปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับผู้ใช้ร้านขายยาในชุมชน

วิธีการสืบค้น: 

ผู้วิจัยได้ค้นหา MEDLINE, Embase, CENTRAL และฐานข้อมูลอีก 6 ฐานข้อมูลและการลงทะเบียนวิจัย 2 ฐานในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 นอกจากนี้ เรายังได้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง และติดต่อผู้วิจัย เพื่อค้นหาการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มของวิธีการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านขายยาชุมชนที่กำหนดเป้าหมายหรือทำโดยพนักงานร้านขายยาที่มุ่งปรับปรุงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ที่เข้าร่วมร้านขายยาเมื่อเทียบกับการไม่ได้รับการรักษาหรือการรักษาตามปกติที่ได้รับในร้านขายยาในชุมชน เราไม่รวมวิธีการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานร้านขายยาและผู้ใช้ร้านขายยาและวิธีการที่เน้นการใช้ยาเท่านั้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนมาตรฐานที่แนะนำโดย Cochrane และกลุ่ม Cochrane and the Effective Practice and Organisation of Care สำหรับทั้งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เราเปรียบเทียบการมีวิธีการใช้ร้านขายยาชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เทียบกับการไม่มีวิธีการ หรือการรักษาตามปกติโดยใช้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (95% CI) (คะแนนที่สูงขึ้นแสดงถึงผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ใช้ร้านขายยา และคะแนนที่ต่ำกว่าแสดงว่า ผลลัพธ์ดีกว่าสำหรับผลลัพธ์ทางคลินิก ค่าใช้จ่าย และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) การตีความขนาดผลกระทบ (SMD) เป็นไปตามคำแนะนำของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่ม 57 รายการที่มีผู้เข้าร่วม 16,220 คนซึ่งรายงานไว้ในรายงาน 83 ฉบับ 49 รายการดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูงและ 8 รายการในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เราไม่พบการศึกษาที่ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้ต่ำ วิธีการส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้ หรือการฝึกทักษะแบบผสมผสาน วิธีการที่ให้มุ่งเป้าไปที่พนักงานร้านขายยา (n = 8) ผู้ใช้ร้านขายยา (n = 13) หรือทั้งสองอย่าง (n = 36) ประเด็นด้านสุขภาพที่ศึกษาบ่อยที่สุด ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืดและการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ระยะเวลาของการติดตามผลของวิธีการที่ให้มักไม่ชัดเจน มีการศึกษาเพียง 5 รายการเท่านั้นที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับวิธีการที่ใช้ และการศึกษาไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพ

แหล่งที่มาของอคติที่พบบ่อยที่สุดคือการขาดการป้องกันการปนเปื้อน โดยเฉพาะในการศึกษาแบบสุ่มรายบุคคล และการปกปิดผู้เข้าร่วมไม่เพียงพอ ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลาง เราลดระดับความเชื่อมั่นลงเนื่องจากความแตกต่างกันของการศึกษาและหลักฐานของอคติในการตีพิมพ์ที่อาจเกิดขึ้น

ผลการปฏิบัติด้านวิชาชีพ

เราได้ทำการวิเคราะห์เชิงบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานร้านขายยาเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างกันสูง วิธีการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอาจช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานร้านขายยา (ผู้เข้าร่วม 2944 คนการศึกษา 9 เรื่อง มีหลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้รับวิธีการที่ให้ โดยทั่วไปการศึกษาเหล่านี้จะประเมินพฤติกรรมโดยใช้วิธีการผู้ป่วยจำลอง (ผู้ซื้อปริศนา)

ผลลัพธ์ของผู้ใช้ร้านขายยา

วิธีการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอาจทำให้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ใช้ร้านขายยาดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติ (SMD 0.43, 95% CI 0.14 ถึง 0.72; I 2 = 89%; 10 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 2138 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลาง ) วิธีการเหล่านี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ทางคลินิกระยะกลางที่ดีขึ้นเล็กน้อย เช่นระดับของคอเลสเตอรอล หรือฮีโมโกลบินไกลเคตสำหรับผู้ใช้ร้านขายยา (SMD -0.43, 95% CI -0.65 ถึง -0.21; I 2 = 90%; การทดลอง 20 รายการ ผู้เข้าร่วม 3971 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง)

เราไม่พบการศึกษาใดที่ประเมินผลกระทบของวิธีการเพื่อส่งเสริมสุขภาพต่อผลลัพธ์ทางคลินิกตามเหตุการณ์เช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจของผู้ใช้ร้านขายยา

วิธีการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอาจทำให้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ใช้ร้านขายยาดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติ (SMD 0.29, 95% CI 0.08 to 0.50; I2= 82%; 10 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 2687 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลาง )

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

ไม่มีการศึกษารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สำหรับพนักงานร้านขายยาหรือผู้ใช้ร้านขายยา

ค่าใช้จ่าย

เราพบว่าวิธีการเพื่อส่งเสริมสุขภาพมีแนวโน้มที่จะคุ้มทุนโดยอาศัยหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางจากการศึกษา 5 ใน 7 รายการที่รายงานการประเมินทางเศรษฐศาสตร์

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 กันยายน 2020

Tools
Information