อันตรายและประโยชน์ของการใช้ pegylated liposomal doxorubicin ในสตรีที่เป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวซ้ำ ๆ เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ มีอะไรบ้าง

จุดประสงค์ของการทบทวนนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการการปรับปรุง Cochrane Review นี้คือเพื่อสรุปประโยชน์และผลกระทบที่ไม่ต้องการของการใช้รูปแบบเคลือบของยาเคมีบำบัด pegylated liposomal doxorubicin (PLD) สำหรับการรักษาสตรีที่เป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว (EOC) ที่มีความคืบหน้า/กลับเป็นซ้ำหลังจากการรักษาครั้งแรก ผู้ประพันธ์การทบทวนรวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบคำถามนี้ และพบการศึกษา 26 ฉบับ โดยเพิ่มการศึกษา 12 ฉบับในฉบับดั้งเดิมของการทบทวนวรรณกรรมนี้

ใจความสำคัญ

สตรีที่มี EOC กลับมาเป็นซ้ำที่ระยะห่างนานกว่า 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษาครั้งสุดท้ายซึ่งได้รับการรักษาด้วย PLD ร่วมกับเคมีบำบัดอื่นๆ รอดชีวิตได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับสตรีที่รักษาด้วยยาอื่นๆร่วมกัน นอกจากนี้ยังอาจใช้เวลานานกว่าที่มะเร็งจะเติบโตใหม่เมื่อเทียบกับการใช้ยาผสมแบบอื่น คุณภาพชีวิตอาจดีขึ้นเล็กน้อยด้วยการใช้ PLD นอกเหนือจากภาวะโลหิตจางซึ่งพบได้บ่อยในสตรีที่รับการรักษาด้วย PLD แล้ว ผลข้างเคียงที่รุนแรงยังคล้ายกับที่พบในสตรีที่ใช้วิธีผสมแบบอื่น

ในสตรีที่ EOC กลับมาภายใน 6 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาด้วยแพลทินัมครั้งสุดท้าย PLD ควบคู่ไปกับเคมีบำบัดอื่นๆ เทียบกับเคมีบำบัดแบบผสมผสานอื่นอาจได้ผลเช่นกันในแง่ของการปรับปรุงอายุขัยของพวกเธอ แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลและประโยชน์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ PLD ควบคู่ไปกับเคมีบำบัดอื่นๆ เมื่อเทียบกับ PLD เพียงอย่างเดียวอาจสร้างความแตกต่างเล็กน้อยในระยะเวลาที่ผู้หญิงจะรอดชีวิต และอาจสร้างความแตกต่างเล็กน้อยในระยะเวลาที่มะเร็งจะเติบโตใหม่ แต่การรวมกันนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มผลไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงโดยรวมและความเสี่ยงของโรคโลหิตจางรุนแรง

สิ่งที่ศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมนี้

การเลือกใช้ยาเคมีบำบัดในสตรีที่มี EOC ที่กลับเป็นซ้ำจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของช่วงเวลาที่ไม่มีแพลทินัม (ระยะเวลาตั้งแต่การรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบแพลทินัมครั้งสุดท้ายไปจนถึงเวลาที่โรคลุกลาม) นี่เป็นเพราะ 'ช่วงเวลาที่ปราศจากแพลทินัม' สั้น ๆ แสดงว่าโรคของพวกเขาจะไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดที่มีแพลตตินัมอีกต่อไป สตรีที่กลับเป็นซ้ำภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับการรักษาด้วยแพลทินัม หรือผู้ที่มีการเพิ่มขึ้นของโรคขณะรับเคมีบำบัด 'ดื้อยา - แพลทินัม’ สตรีที่กลับเป็นซ้ำระหว่าง 1 ถึง 6 เดือนหลังการบำบัดด้วยแพลทินัมจะมีโรคที่ดื้อต่อแพลทินัม และผู้หญิงที่กำเริบมากกว่าหกเดือนหลังจากการรักษาด้วยแพลทินัมจะมีโรค 'ไวต่อแพลทินัม'

Doxorubicin hydrochloride เป็นยาต้านมะเร็งที่ทำงานโดยรบกวน DNA ของเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตามอาจส่งผลไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจได้ การเคลือบยาภายในเปลือกป้องกันช่วยให้ยาเข้าถึงความเข้มข้นที่สูงขึ้นในเซลล์มะเร็งในขณะที่ปกป้องหัวใจ เคมีบำบัดแบบเคลือบนี้เรียกว่า pegylated liposomal doxorubicin (PLD)

เราต้องการทราบว่า PLD สามารถนำมาใช้ได้ดีที่สุดกับสตรีที่มี EOC ซึ่งกลับมาเป็นอีกได้อย่างไร โดยสตรีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอายุขัยที่จำกัด ดังนั้นการพิจารณาคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกการรักษา ผลข้างเคียงเฉพาะอย่างหนึ่งของ PLD เรียกว่ากลุ่มอาการมือเท้า (HFS) นี่คืออาการแดง บวม ชา และผิวหนังลอกของฝ่ามือและฝ่าเท้า

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมคืออะไร

เราได้เพิ่มการศึกษา 12 ฉบับในการทบทวนครั้งก่อน ดังนั้นขณะนี้จึงรวมการศึกษา 26 ฉบับ โดยมีสตรีทั้งหมด 8277 คนที่เป็น EOC ที่กลับเป็นซ้ำ การศึกษา 7 ฉบับ ศึกษาโรคที่ไวต่อแพลทินัม (ผู้หญิง 2827 คน); โรคดื้อแพลทินัม 11 ฉบับ (ผู้หญิง 3246 คน); และ 8 ฉบับคัดเลือกผู้ที่มีทั้งโรคที่ไวต่อแพลตตินัมและดื้อต่อแพลตตินัม (ผู้หญิง 2079 คน)

การเกิดซ้ำของ platinum-sensitive EOC

เราพบการศึกษา 5 ฉบับสำหรับสตรีที่เป็นโรคที่ไวต่อแพลทินัมโดยใช้ PLD ร่วมกับเคมีบำบัด เทียบกับเคมีบำบัดแบบผสมทางเลือกอื่น การรวมกันของ PLD น่าจะสร้างความแตกต่างเล็กน้อยในเรื่องระยะเวลาที่ผู้หญิงมีชีวิตรอด (การอยู่รอดโดยรวม, OS) แต่มีแนวโน้มที่จะยืดระยะเวลาในการกำเริบของโรคต่อไป (การอยู่รอดที่ปราศจากการลุกลาม, PFS) คุณภาพชีวิตอาจดีขึ้นเล็กน้อย จำนวนผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงโดยรวมอาจแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แม้ว่าการเพิ่ม PLD จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางมากขึ้นก็ตาม เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของ PLD ร่วมกับเคมีบำบัดต่อผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ของแต่ละบุคคล

การเกิดซ้ำของ platinum-resistant EOC

เราพบการศึกษา 6 ฉบับ สำหรับสตรีที่เป็นโรคดื้อต่อแพลทินัมโดยใช้ PLD เพียงอย่างเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับเคมีบำบัดมาตราฐาน PLD เพียงอย่างเดียวน่าจะสร้างความแตกต่างเล็กน้อยใน OS เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบต่อ PFS ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงโดยรวม (เช่น ที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น การถ่ายเลือด) โรคโลหิตจางรุนแรง (ระดับ ≥ 3) HFS และอัตราของผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงต่อระบบประสาท (เช่น อาการชาตามนิ้วมือและนิ้วเท้าอย่างถาวร)

เราพบการศึกษา 2 ฉบับ ที่เปรียบเทียบ PLD ร่วมกับเคมีบำบัดอื่นๆ เทียบกับ PLD เพียงอย่างเดียว PLD รวมกันกับยาตัวอื่น น่าจะสร้างความแตกต่างเล็กน้อยใน OS และอาจสร้างความแตกต่างเล็กน้อยใน PFS การรวมกันนี้อาจเพิ่มผลไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและโรคโลหิตจางโดยรวม การรักษาแบบร่วมกันอาจส่งผลให้ HFS ลดลงอย่างมาก แต่อาจส่งผลให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อระบบประสาทแตกต่างกันเล็กน้อย

การศึกษาหลายฉบับเปรียบเทียบ PLD เพียงอย่างเดียวกับสารพุ่งเป้าชนิดใหม่หรือการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน แต่เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับประโยชน์ของการเพิ่มสิ่งเหล่านี้ใน PLD

การทบทวนนี้เป็นปัจจุบันเพียงใด

เราค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อการศึกษา PLD สำหรับ EOC ที่กลับเป็นซ้ำ และรวมการศึกษา 26 ฉบับจนถึงเดือนมกราคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ใน EOC ที่ไวต่อแพลทินัมที่เกิดซ้ำ DKIรวม PLD ในสูตรเคมีบำบัดแบบผสมอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยใน OS เมื่อเทียบกับการผสมแบบอื่น แต่น่าจะปรับปรุง PFS การเลือกยาเคมีบำบัดจึงควรพิจารณาจากอาการของยาเคมีบำบัดครั้งก่อนและการพิจารณาอื่นๆ ของผู้ป่วย PLD แบบสารเดี่ยวยังคงเป็นสารที่มีประโยชน์สำหรับ EOC ที่ดื้อต่อแพลทินัมและกลับเป็นซ้ำ และการเลือกสารในกรณีกลับเป็นซ้ำจะขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้ป่วย เช่น ระดับของการกดไขกระดูกหรือความเป็นพิษต่อระบบประสาทจากการรักษาก่อนหน้า การเพิ่มสารอื่นเข้ากับ PLD มีแนวโน้มเพิ่มเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ ≥ 3 โดยรวม โดยที่ผลลัพธ์การรอดชีวิตดีขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หลักฐานที่จำกัดเกี่ยวกับ PLD ร่วมกับสารอื่นๆ ใน EOC ที่ดื้อต่อแพลตินัมที่กลับเป็นซ้ำไม่ได้บ่งชี้ถึงประโยชน์ แต่มีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มะเร็งรังไข่ ท่อนำไข่ และเยื่อบุช่องท้อง ซึ่งเรียกโดยรวมว่า มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 8 ในผู้หญิง และมักได้รับการวินิจฉัยในระยะลุกลาม ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวที่กลับมาเป็นซ้ำ (EOC) จะมีอาการไม่ค่อยดีและมีอายุขัยที่จำกัด ดังนั้นการรักษาคุณภาพชีวิตด้วยการควบคุมอาการอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการรักษา อย่างไรก็ตาม ผลที่ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัดอาจรุนแรง และการรักษาที่เหมาะสมยังไม่ชัดเจน pegylated liposomal doxorubicin (PLD) ซึ่งมียาที่เป็นพิษต่อเซลล์ที่เรียกว่า doxorubicin hydrochloride เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาหลายวิธีที่อาจได้รับการพิจารณาสำหรับการรักษา EOC ที่กลับเป็นซ้ำ นี่คือการปรับปรุงของ Cochrane Review ต้นฉบับซึ่งเผยแพร่ในฉบับที่ 7, 2013

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ PLD โดยมีหรือไม่มียาต้านมะเร็งอื่นๆ ในสตรีที่เป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวเกรดสูงที่กลับเป็นซ้ำ (EOC)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน CENTRAL, MEDLINE (ผ่าน Ovid) และ Embase (ผ่าน Ovid) ตั้งแต่ปี 1990 ถึงมกราคม 2022 นอกจากนี้เรายังค้นหาจากทะเบียนการทดลองทางคลินิก บทคัดย่อของการประชุมทางวิทยาศาสตร์ และรายการอ้างอิงของการศึกษาที่นำเข้ามาในการทบทวน

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่ประเมิน PLD ในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวที่กลับเป็นซ้ำ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนสองคนดึงข้อมูลไปยังแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติอย่างเป็นอิสระต่อกันตามแนวทาง Cochrane Handbook for Systematic Review of Interventions หากเป็นไปได้ เรารวบรวมข้อมูลที่รวบรวมไว้ในการวิเคราะห์เมตต้า

ผลการวิจัย: 

นี่คือการปรับปรุงการทบทวนก่อนหน้าที่มีการศึกษาเพิ่มเติม 12 ฉบับ ดังนั้นการทบทวนฉบับปรับปรุงนี้จึงมี RCT ทั้งหมด 26 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วม 8277 คน ที่ประเมินผลของ PLD เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่นๆ ใน EOC ที่เกิดซ้ำ: 7 ฉบับในโรคที่ไวต่อแพลทินัม (ผู้เข้าร่วม 2872 คน); 11 ฉบับในโรคดื้อต่อแพลทินัม (ผู้เข้าร่วม 3246 คน); และ 8 ฉบับ ที่คัดเลือกบุคคลโดยไม่คำนึงถึงสถานะความไวต่อแพลทินัม (ผู้เข้าร่วม 2079 คน) ความเชื่อมั่นของหลักฐานได้รับการประเมินสำหรับการเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องทางคลินิกมากที่สุดสามรายการจากการเปรียบเทียบ 8 รายการที่พบใน RCTs ที่รวมไว้

การเกิดซ้ำของ platinum-sensitive EOC

PLD ร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับยาเคมีบำบัดแบบผสมทางเลือกมีแนวโน้มว่ามีผลลัพธ์ของการรอดชีวิตโดยรวม (OS) เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (อัตราส่วนความเป็นอันตราย (HR) 0.93, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.83 ถึง 1.04; การศึกษา 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 2006; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการอยู่รอดโดยปราศจากการลุกลาม (PFS) (HR 0.81, 95% CI 0.74 ถึง 0.89; การศึกษา 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 2006 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) การรวมกันนี้อาจปรับปรุงคุณภาพชีวิตเล็กน้อยหลังการสุ่ม 3 เดือน โดยวัดโดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การเพื่อการวิจัยและการรักษามะเร็งแห่งยุโรป C30 (ความแตกต่างเฉลี่ย 4.80, 95% CI 0.92 ถึง 8.68; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 608 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) แต่สิ่งนี้อาจไม่ได้แสดงถึงความแตกต่างที่มีความหมายทางคลินิก

PLD ร่วมกับยาเคมีบำบัดตัวอื่น เปรียบเทียบกับยาเคมีบำบัดทางเลือกร่วมกันอื่นมีแนวโน้มว่าความแตกต่างของผลลัพธ์ของอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงโดยรวมมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (เกรด ≥ 3) (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.11, 95% CI 0.95 ถึง 1.30; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 834 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) PLD ร่วมกับเคมีบำบัดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มภาวะโลหิตจาง (ระดับ ≥ 3) (RR 1.37, 95% CI 1.02 ถึง 1.85; การศึกษา 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1961 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของ PLD ร่วมกับเคมีบำบัดมาตราฐานต่อกลุ่มอาการมือ-เท้า (HFS)(เกรด ≥ 3) (RR 4.01, 95% CI 1.00 ถึง 16.01; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1028 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และ เหตุการณ์ทางระบบประสาท (เกรด ≥ 3) (RR 0.38, 95% CI 0.20 ถึง 0.74; การศึกษา 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1900 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การเกิดซ้ำของ platinum-resistant EOC

PLD เพียงอย่างเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบธรรมดาอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะให้ผลมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างใน OS (HR 0.96, 95% CI 0.77 ถึง 1.19; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1995 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของ PLD ต่อ PFS (HR 0.94, 95% CI 0.85 ถึง 1.04; การศึกษา 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1803 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก), เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงโดยรวม (เกรด ≥ 3) (RR มีค่าตั้งแต่ 0.61 ถึง 0.97; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 964 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) ภาวะโลหิตจาง (ระดับ ≥ 3) (RR อยู่ระหว่าง 0.19 ถึง 0.82; การศึกษา 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1968 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) HFS (ระดับ ≥ 3) ( RR อยู่ระหว่าง 15.19 ถึง 109.15; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 2184 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) และอัตราเหตุการณ์ทางระบบประสาท (เกรด ≥ 3)(RR อยู่ระหว่าง 0.08 ถึง 3.09; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1222 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก )

PLD ที่ใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับ PLD เพียงอย่างเดียวอาจให้ผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างใน OS (HR 0.92, 95% CI 0.70 ถึง 1.21; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 242 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) และอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยใน PFS (HR 0.94, 95% CI 0.73 ถึง 1.22; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 353 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) การรวมกันนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงโดยรวม (ระดับ ≥ 3) (RR 2.48, 95% CI 1.98 ถึง 3.09; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 663 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) และภาวะโลหิตจาง (ระดับ ≥ 3) (RR 2.38, 95% CI 1.46 ถึง 3.87; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 785 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) แต่น่าจะส่งผลให้ HFS ลดลงมาก (เกรด ≥ 3) (RR 0.24, 95% CI 0.14 ถึง 0.40; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 785 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง ) อาจส่งผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในเหตุการณ์ทางระบบประสาท (เกรด ≥ 3) (RR 1.40, 95% CI 0.85 ถึง 2.31; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 663 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย แพทย์หญิงวิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พ.ญ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 12 กุมภาพันธ์ 2024

Tools
Information