Koje su štete i dobrobiti primjene pegiliranog liposomalnog doksorubicina kod žena s recidivirajućim epitelnim rakom jajnika, samog ili u kombinaciji s drugim lijekovima?

Koji je cilj ovog preglednog rada?

Cilj ovog obnovljenog Cochraneovog rada bio je sažeti dobrobiti i neželjene učinke uporabe obloženog oblika kemoterapijskog lijeka, pegiliranog liposomalnog doksorubicina (PLD), u liječenju žena s epitelnim rakom jajnika (engl. epithelial ovarian cancer, EOC) koji je napredovao/vratio se nakon početnog liječenja. Autori su prikupili i analizirali sva relevantna istraživanja kako bi odgovorili na ovo pitanje te su pronašli 26 istraživanja, što dodaje 12 istraživanja izvornoj verziji ovog preglednog rada.

Ključne poruke

Žene čiji se EOC vratio više od šest mjeseci nakon završetka posljednje terapije, a koje su liječene s PLD-om, imale su sličnu stopu preživljenja u usporedbi s ženama koje su liječene alternativnim terapijama. Moguće je da će njihov tumor imati sporiju stopu rasta. Kvaliteta života se može blago poboljšati uz liječenje PLD-om. Osim anemije, koja je bila učestalija u žena koje su primale PLD, teški neželjeni učinci su bili slični onima uočenim kod žena na alternativnim kombinacijama lijekova.

Kod žena čiji se EOC vratio unutar šest mjeseci od završetka posljednjeg liječenja platinom, PLD uz drugu kemoterapiju, u usporedbi s alternativnim kemoterapijskim kombinacijama, vjerojatno jednako djeluje u pogledu poboljšanja dužine života, međutim nismo sigurni u rezultate o ostalim neželjenim učincima i dobrobitima. PLD uz drugu kemoterapiju naspram samog PLD-a vjerojatno čini malu razliku u tome koliko dugo žene prežive te malu razliku u tome koliko je vremena potrebno za ponovni rast njihovog raka, ali kombinacija vjerojatno povećava ukupne teške neželjene učinke i rizik teške anemije.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Na izbor kemoterapije kod žena s relapsom EOC-a utječe trajanje razdoblja bez platine (dužina vremena od zadnje kemoterapije na bazi platine do vremena progresije bolesti). Kratki „interval bez platine” ukazuje da njihova bolest više neće odgovoriti na kemoterapiju temeljenu na platini. Žene s relapsom bolesti unutar jednog mjeseca od primanja terapije platinom ili čija bolest napreduje tijekom terapije imaju bolest „refraktornu na platinu”; žene s relapsom bolesti između jednog i šest mjeseci nakon terapije platinom imaju bolest „rezistentnu na platinu”; te žene čija se bolest vrati više od šest mjeseci nakon terapije platinom imaju bolest „osjetljivu na platinu”.

Doksorubicin hidroklorid je lijek protiv raka koji djeluje tako što ometa DNK zloćudne stanice. Međutim, može imati neželjeni učinak na srce. Oblaganje lijeka unutar zaštitne ovojnice omogućuje postizanje većih koncentracija u zloćudnim stanicama, istovremeno štiteći srce. Ova obložena kemoterapija se naziva pegilirani liposomalni doksorubicin (PLD).

Željelo se utvrditi kako se najbolje koristiti PLD u žena s EOC koji se vratio. Većina ovih žena će imati ograničenu očekivanu dužinu života, zbog čega je važna kvaliteta života pri donošenju odluka o liječenju. Jedna specifična nuspojava PLD-a se zove sindrom šaka-stopalo (engl. hand-foot syndrome, HFS). To je crvenilo, otok, utrnulost i ljuštenje kože dlanova ruku i tabana stopala.

Ključni rezultati

Prethodnom preglednom radu dodano je 12 istraživanja, tako da je sada uključeno 26 istraživanja s ukupno 8277 žena s relapsom EOC-a. Sedam istraživanja se odnosilo na bolest osjetljivu na platinu (2827 žena); 11 na bolest rezistentnu na platinu (3246 žena); a osam njih je uključivalo žene koje su imale oboje, bolest osjetljivu i bolest rezistentnu na platinu (2079 žena).

Relaps EOC-a osjetljivog na platinu

Pronađeno je pet istraživanja za žene s bolešću osjetljivom na platinu koje su koristile PLD u kombinaciji s kemoterapijom naspram alternativnih kemoterapijskih kombinacija. Kombinacija PLD-a vjerojatno čini malu razliku u tome koliko dugo žene prežive (ukupno preživljenje, engl. overall survival, OS), ali vjerojatno povećava vrijeme do daljnjeg relapsa (preživljenje bez progresije, engl. progression-free survival, PFS). Može dovesti do blagog poboljšanja kvalitete života. Vjerojatno postoji mala ili nikakva razlika u ukupnom broju teških neželjenih učinaka, iako dodavanje PLD-a uzrokuje više anemija. Nisu sigurni u učinak PLD-a s kemoterapijom na druge pojedinačne neželjene učinke.

Relaps EOC-a rezistentnog na platinu

Pronađeno je šest istraživanja za žene s bolešću rezistentnom na platinu koje su koristile sami PLD u usporedbi s konvencionalnom kemoterapijom. Sami PLD vjerojatno čini malu razliku u sveukupnom preživljenju. Veoma su nesigurni učinci na preživljenje bez progresije, ukupne teške neželjene učinke (tj. one koji zahtijevaju bolničko liječenje, npr. transfuziju krvi), tešku anemiju (stupanj ≥ 3), HFS te stopu teških neželjenih učinaka na živčani sustav (npr. trajna utrnulost u prstima ruku i nogu).

Pronađena su dva istraživanja koja su uspoređivala PLD s kombinacijom kemoterapije sa samim PLD-om. PLD u kombinaciji vjerojatno čini malu razliku u sveukupnom preživljenju te može raditi malu razliku u preživljenju bez progresije bolesti. Kombinacija vjerojatno povećava ukupne teške neželjene učinke i anemiju. Kombinacijsko liječenje vjerojatno dovodi do velikog smanjenja HFS-a, ali može dovesti do male razlike u neželjenim učincima na živčani sustav.

Nekoliko istraživanja je usporedilo sami PLD s novim ciljanim lijekovima ili imunoterapijom, ali korisni učinci dodavanja takve terapiju PLD-u veoma su nesigurni.

Datum pretraživanja dokaza

Pretražene su elektroničke baze podataka i drugi izvori za istraživanja o PLD-u za relaps EOC-a te je uključeno 26 istraživanja objavljenih do siječnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Gordana Berić Jozić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information