ยาเพื่อป้องกัน ophthalmia neonatorum

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้เพื่อตรวจสอบว่ายาใดดีกว่ายาหลอก หรือไม่มีการดำเนินการป้องกันในการป้องกันการ ophthalmia neonatorum คณะผู้ทบทวนวรรณกรรม Cochrane เก็บรวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ และพบ 30 การศึกษา

ใจความสำคัญ
ไม่มีข้อมูลว่าการป้องกัน ophthalmia neonatorum สามารถป้องกันผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เช่น ตาบอด หรือความบกพร่องทางสายตาหรือไม่ หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาป้องกันอาจนำไปสู่การลดอุบัติการณ์ของเยื่อบุตาอักเสบจากสาเหตุใด ๆ ในทารกแรกเกิด แต่หลักฐานที่มีของเยื่อบุตาอักเสบจากหนองใน และหนองในเทียมมีความเชื่อมั่นต่ำถึงต่ำมาก การเปรียบเทียบวิธีการแต่ละอย่างไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการใดที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อมูลมีจำกัด

การทบทวนวรรณกรรมนี้ได้ศึกษาอะไร
Ophthalmia neonatorum หรือที่เรียกว่าโรคตาอักเสบในทารกแรกเกิดเป็นการติดเชื้อที่ผิวตาที่มีผลต่อทารกแรกเกิดภายในเดือนแรกของชีวิต มักเกิดจากการติดเชื้อ (แบคทีเรียหรือไวรัส) ที่ได้มาระหว่างคลอด หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้ตาบอดได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำวิธีการรักษาต่อไปนี้เพื่อป้องกัน ophthalmia neonatorum:

• tetracycline hydrochloride 1% ครีมทาตา;
• erythromycin 0.5% ครีมทาตา;
• povidone-iodine 2.5% สารละลาย (น้ำ);
• silver nitrate 1% สารละลาย;
• chloramphenicol 1% ครีมทาตา

ผู้ทบทวนวรรณกรรม Cochrane พิจารณาการรักษาเหล่านี้และวิธีอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดเยื่อบุตาอักเสบในทารกแรกเกิด พวกเขาประเมินเยื่อบุตาอักเสบทั้งสองประเภทหลักแยกกัน - เยื่อบุตาอักเสบจาก gonococcal (ที่เกิดจาก Neisseria gonorrhoeae) และเยื่อบุตาอักเสบจาก chlamydial (ที่เกิดจาก Chlamydia trachomatis) - เช่นเดียวกับเยื่อบุตาอักเสบเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียใด ๆ (รวมทั้ง Neisseria gonorrhoeae และ Chlamydia trachomatis), เยื่อบุตาอักเสบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ หรือเยื่อบุตาอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ

อะไรคือผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้
ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม Cochrane พบการศึกษา 30 รายการ โดยมีทารกแรกเกิด 79,198 คน การศึกษา 18 รายการเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้สูง (สหรัฐอเมริกา ยุโรป อิสราเอล แคนาดา) และมีการดำเนินการ 12 รายการในประเทศ่ที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (แอฟริกา อิหร่าน จีน อินโดนีเซีย เม็กซิโก) ยาป้องกันหลักที่ประเมินในการศึกษา ได้แก่ tetracycline 1%, erythromycin 0.5%, povidone-iodine 2.5% และ silver nitrate 1%

ทารกแรกเกิดที่ได้รับยาป้องกันมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเป็นโรคเยื่อบุตาอักเสบลดลงภายในหนึ่งเดือนแรกเกิดเมื่อเทียบกับทารกแรกเกิดที่ไม่ได้รับยาป้องกัน (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานสำหรับสาเหตุเฉพาะของโรคเยื่อบุตาอักเสบ (gonococcal, chlamydial) มีความเชื่อมั่นน้อยกว่า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยกว่าในการศึกษาที่รวมไว้ ไม่มีการศึกษาใดที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะตาบอดหรือผลการมองเห็นที่ไม่พึงประสงค์

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนนี้เป็นอย่างไร
ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมสืบค้นการศึกษาที่เผยแพร่ถึง 4 ตุลาคม 2019

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีข้อมูลว่าการป้องกัน ophthalmia neonatorum จะป้องกันผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เช่นตาบอด หรือความบกพร่องทางสายตาหรือไม่ หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาป้องกันอาจนำไปสู่การลดอุบัติการณ์ของ ACAE ในทารกแรกเกิดได้ แต่หลักฐานที่มีผลต่อ GC, CC หรือ BC มีความเชื่อมั่นน้อยกว่า การเปรียบเทียบวิธีการแต่ละอย่างไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการใดที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อมูลมีจำกัด การทดลองเปรียบเทียบ tetracycline, povidone-iodine (ที่ใช้่ครั้งเดียว) และ chloramphenicol สำหรับ GC และ CC อาจช่วยให้ชุมชนได้รับการป้องกันโรคที่มีประสิทธิผลและใช้ได้ในระดับกว้างขวางสำหรับ ophthalmia neonatorum

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Ophthalmia neonatorum คือการติดเชื้อที่ดวงตาในทารกแรกเกิดซึ่งอาจทำให้ตาบอดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการติดเชื้อเกิดจาก Neisseria gonorrhoeae ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะจะถูกใส่เข้าตาของทารกแรกเกิด หรือให้ทั่วร่างกายทันทีหลังคลอด เพื่อป้องกันโรคเยื่อบุตาอักเสบในทารกแรกเกิดและความบกพร่องทางการมองเห็นที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อตรวจสอบว่ายาชนิดใดที่ให้ทั่วร่างกายหรือเฉพาะที่ตา ดีกว่ายาหลอก หรือไม่มีการป้องกัน ophthalmia neonatorum

2. เพื่อตรวจสอบว่ายาชนิดใดที่ให้ทั่วร่างกายหรือเฉพาะที่ตา ดีกว่ายาชนิดอื่นในการป้องกัน ophthalmia neonatorum

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, LILACS และการลงทะเบียนการทดลอง 3 รายการ วันที่สืบค้นครั้งสุดท้าย 4 ตุลาคม 2019 นอกจากนี้เรายังสืบค้นเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่รวมไว้และติดต่อบริษัทยา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม และแบบ quasi-randomised controlled trials ของวิธีการทางการแพทย์ที่ให้เฉพาะที่ ให้ทั่วร่างกาย หรือแบบผสมผสานที่ใช้ในการป้องกัน ophthalmia neonatorum เมื่อเทียบกับยาหลอกไม่มีการป้องกันโรคหรือร่วมกัน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์คือตาบอด หรือผลการมองเห็นที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่ 12 เดือน เยื่อบุตาอักเสบที่ 1 เดือน (gonococcal (GC) หนองในเทียม (CC) แบคทีเรีย (BC) จากสาเหตุใดๆ (ACAE) หรือไม่ทราบสาเหตุ (CUE)) และผลข้างเคียง

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการทดลอง 30 รายการกับทารกแรกเกิด 79,198 คน การศึกษา 18 รายการเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้สูง (สหรัฐอเมริกา ยุโรป อิสราเอล แคนาดา) และมีการดำเนินการ 12 รายการในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (แอฟริกา อิหร่าน จีน อินโดนีเซีย เม็กซิโก) การศึกษา 15 ใน 30 รายการศึกษาเป็นแบบ quasi-randomised เราตัดสินว่าทุกการศึกษามีความเสี่ยงของการมีอคติสูงอย่างน้อยหนึ่งประเด็น การศึกษา 10 รายการมีกลุ่มปรียบเทียบที่ไม่มีการป้องกันโรค มีสูตรการป้องกันโรค 14 ชนิดและยาที่แตกต่างกัน 12 รายการในการศึกษาที่รวบรวมมา 30 รายการ

การป้องกันโรคใด ๆ เมื่อเทียบกับการไม่มีการป้องกันโรค

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หลักฐานต่อไปนี้มาจากการศึกษาที่ประเมินวิธีการอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้: tetracycline 1%, erythromycin 0.5%, povidone-iodine 2.5%, silver nitrate 1% ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์หลัก: ตาบอดหรือผลการมองเห็นที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ในเวลาใดก็ได้ มีเพียงหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของ GC ที่มีการป้องกันโรค (4/5340 ทารกแรกเกิด) เมื่อเทียบกับไม่มีการป้องกันโรค (5/2889) ที่หนึ่งเดือน (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.79, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.24 ถึง 2.65, 3 การศึกษา) หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำชี้ให้เห็นว่าอาจมีผลน้อยหรือไม่มีเลยของ CC (RR 0.96, 95% CI 0.57 ถึง 1.61, 4874 ทารกแรกเกิด, 2 การศึกษา) และ BC (RR 0.84, 95% CI 0.37 ถึง 1.93, 3685 ทารกแรกเกิด, 2 การศึกษา) หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางชี้ให้เห็นว่าอาจมีการลดความเสี่ยงของ ACAE ที่หนึ่งเดือน (RR 0.65, 95% 0.54 ถึง 0.78, 9666 ทารกแรกเกิด, 8 การศึกษาประเมิน tetracycline 1%, erythromycin 0.5%, povidone-iodine 2.5%, silver nitrate 1%, น้ำนมเหลือง, ครีม bacitracin-phenacaine) มีเพียงหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากใน CUE (RR 1.75, 95% CI 0.37 ถึง 8.28, 330 ทารกแรกเกิด, 1 การศึกษา) หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีการอุดตันของท่อโพรงจมูกเพิ่มขึ้น (RR 0.93, 95% CI 0.68 ถึง 1.28, ทารกแรกเกิด 404 คน, 1 การศึกษาของ erythromycin 0.5% และ silver nitrate 1%) และไม่พบ keratitis เพิ่มขึ้น (การศึกษาเดียว ของทารกแรกเกิด 40 คน ประเมิน silver nitrate 1% โดยไม่มีเหตุการณ์)

การป้องกันใดๆ เทียบกับการการป้องกันแบบอื่น

โดยรวม การเปรียบเทียบวิธีการแต่ละอย่างไม่ได้ชี้ให้เห็นวิธีการที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามหลักฐานนี้ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่ำและมีข้อ จำกัดอย่างมาก

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 15 ตุลาคม 2020

Tools
Information